منوی محصولات
منوی محصولات

دانلودهای با برچسب طرح و اجرا ی

۳۴۹ دانلود
رایگان
62KB
شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶
مواردی که در اجرای تاسیسات الکتریکی ساختمان ها بایستی رعایت شود هماهنگی با مهندس ناظر پروژه ضروری است
۱۲۱ دانلود
رایگان
0B
شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۵
دانلود دستورالعمل و ضوابط طراحی ، نظارت و اجرای سیستم های اعلام حریق
۸۰ دانلود
رایگان
0B
شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۵
دانلود دستورالعمل اجرای سسیستم های اتوماسیون و کنترل ساختمان
۱۲۵ دانلود
رایگان
0B
شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۵
دانلود دستورالعمل اجرای سیستم زمین در ساختمان ها  
۱۶۰ دانلود
رایگان
0B
شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۵
دانلود دستورالعمل طرح و اجرا ی همبندی اضافی در ساختمان ها