منوی محصولات
منوی محصولات

دانلودهای با برچسب جزوه نظام مهندسی

۱۲۰ دانلود
رایگان
674KB
شنبه ۹ آذر ۱۳۹۸
مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان(طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها) - نظام مهندسی
۱۲۱ دانلود
رایگان
2.65MB
دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸
نشریه 622 :مشخصات فنی عمومی و اجرایی سیستم های ردیابی و اعلام حریق ساختمان طراحی، اجرا، راهبری و نگهداری سیستم‌های ردیابی و اعلام حریق ساختمان‌ها براساس استانداردهای شناخته شده و معتبر …
۱۷۷ دانلود
رایگان
25.75MB
دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸
نشریه ۳۹۳ : نقشه های جزئیات اجرایی تیپ تاسیسات الکتریکی ساختمان این نشریه در مورد نقشه های جزئیات اجرائی تیپ تاسیسات الکتریکی ساختمان بوده و برای کسانی که در زمینه اجرا فعال هستند میتواند …
۱۷۷ دانلود
رایگان
3.86MB
دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸
پست های توزیع هوایی و زمینی 20 و 33 کیلو ولت - نشریه 375 در نشریه مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست های توزیع هوایی و زمینی ۲۰ و ۳۳ کیلوولت-نشریه ۳۷۵ مشخصات فنی و شرایط آزمون نصب و بهره برداری هر یک …
۷۱ دانلود
رایگان
2.33MB
جمعه ۱۴ دی ۱۳۹۷
کمیته تخصصی مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان (پی و پی سازی) پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و با در نظر گرفتن نظرات و بازخوردهای جامعه حرفه ای در خصوص ویرایش فعلی مبحث هفتم، پیش نویس غیر قابل …
۹۸ دانلود
رایگان
133KB
پنجشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷
    آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله استاندارد 2800 (ویرایش 4)
۸۲ دانلود
رایگان
181KB
پنجشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷
در ویرایش سال ۱۳۹۲ مبحث دهم مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای ساختمانهای فولادی) اصلاحات مندرج در این فایل انجام گردیده و در دسترس همگان قرار گرفته است. ضمناً آن دسته از مهندسان که ویرایش سال ۱۳۹۲ …
۸۰ دانلود
رایگان
87KB
پنجشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷
در ویرایش سال ۱۳۹۲ ممبحث نهم مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه) اصلاحات مندرج در این فایل انجام گردیده و در دسترس همگان قرار گرفته است. ضمناً آن دسته از مهندسان که ویرایش سال …
۷۴ دانلود
رایگان
204KB
پنجشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷
در ویرایش سال ۱۳۹۲ مبحث ششم مقررات ملّی ساختمان اصلاحات مندرج در این فایل انجام گردیده و در دسترس همگان قرار گرفته است. ضمناً آن دسته از مهندسان که ویرایش سال ۱۳۹۲ مبحث یادشده را در اختیار …
۱۳۶ دانلود
رایگان
1.33MB
یکشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۷
جدول تعرفه و حق الزحمه خدمات طراحی و نظارت ساختمان چهار رشته (عمران ، معماری ، تاسیسات مکانیکی  و تاسیسات برقی ) استان خراسان رضوی در سال 1394   حق الزحمه پیشنهادی خدمات مهندسی سال 95 هیات …
۱۴۶ دانلود
رایگان
1.34MB
یکشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۷
جدول تعرفه و حق الزحمه خدمات طراحی و نظارت ساختمان چهار رشته (عمران ، معماری ، تاسیسات مکانیکی  و تاسیسات برقی ) استان خراسان رضوی در سال 1396 حق الزحمه خدمات مهندسی برای سال 1395   حق الزحمه …
۱۱۷ دانلود
رایگان
4.46MB
یکشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۷
دانلود نرم افزار ERICO-GEM Calculator software کتابهای تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمان در سایت آزمون تاپ مشاهده نمایید(کلیک کنید) مشاهده مواد آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان (نظام مهندسی) رشته تاسیسات …
۱۸۶ دانلود
رایگان
33.18MB
یکشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۷
دانلود نرم افزار CYME.CYMGRD.v6.3.R7 کتابهای تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمان در سایت آزمون تاپ مشاهده نمایید(کلیک کنید) مشاهده مواد آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان (نظام مهندسی) رشته تاسیسات برقی(کلیک …
۶۰ دانلود
رایگان
1.34MB
یکشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۷
جدول تعرفه و حق الزحمه خدمات طراحی و نظارت ساختمان چهار رشته (عمران ، معماری ، تاسیسات مکانیکی  و تاسیسات برقی ) استان خراسان رضوی در سال 1395 حق الزحمه خدمات مهندسی برای سال 1395   حق الزحمه …
۵۲ دانلود
رایگان
2.79MB
یکشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۷
جدول تعرفه و حق الزحمه خدمات طراحی و نظارت ساختمان چهار رشته (عمران ، معماری ، تاسیسات مکانیکی  و تاسیسات برقی ) استان خراسان رضوی در سال 1393   کتابهای تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمان در …
۵۲ دانلود
رایگان
6.82MB
یکشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۷
جدول تعرفه و حق الزحمه خدمات طراحی و نظارت ساختمان چهار رشته (عمران ، معماری ، تاسیسات مکانیکی  و تاسیسات برقی ) استان خراسان رضوی در سال 1392   کتابهای تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمان در …
۴۵ دانلود
رایگان
307KB
یکشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۷
جدول تعرفه و حق الزحمه خدمات طراحی و نظارت ساختمان چهار رشته (عمران ، معماری ، تاسیسات مکانیکی  و تاسیسات برقی ) استان خراسان رضوی در سال 1391   کتابهای تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمان در …
۷۷ دانلود
رایگان
83KB
یکشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۷
جدول تعرفه و حق الزحمه خدمات طراحی و نظارت ساختمان چهار رشته (عمران ، معماری ، تاسیسات مکانیکی  و تاسیسات برقی ) استان خراسان رضوی در سال 1390   کتابهای تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمان در …
۴۸ دانلود
رایگان
60KB
یکشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۷
جدول تعرفه و حق الزحمه خدمات طراحی و نظارت ساختمان چهار رشته (عمران ، معماری ، تاسیسات مکانیکی  و تاسیسات برقی ) استان خراسان رضوی در سال 1388   کتابهای تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمان در …
۷۹ دانلود
رایگان
135KB
یکشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۷
جدول تعرفه و حق الزحمه خدمات طراحی و نظارت ساختمان چهار رشته (عمران ، معماری ، تاسیسات مکانیکی  و تاسیسات برقی ) استان خراسان رضوی در سال 1387   کتابهای تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمان در …
۴۷ دانلود
رایگان
266KB
یکشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۷
جدول تعرفه و حق الزحمه خدمات طراحی و نظارت ساختمان چهار رشته (عمران ، معماری ، تاسیسات مکانیکی  و تاسیسات برقی ) در سال 1397 تغییری نیافته است و همان تعرفه 1396 ملاک است   کتابهای تاسیسات …
۵۱۱ دانلود
رایگان
745KB
یکشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۷
جدول تعرفه و حق الزحمه خدمات طراحی و نظارت ساختمان چهار رشته (عمران ، معماری ، تاسیسات مکانیکی  و تاسیسات برقی ) استان مازندران در سال 1397 -بخش دوم   کتابهای تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمان …
۷۳ دانلود
رایگان
744KB
یکشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۷
جدول تعرفه و حق الزحمه خدمات طراحی و نظارت ساختمان چهار رشته (عمران ، معماری ، تاسیسات مکانیکی  و تاسیسات برقی ) استان مازندران در سال 1397 -بخش اول   کتابهای تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمان …
۴۹ دانلود
رایگان
266KB
یکشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۷
جدول تعرفه و حق الزحمه خدمات طراحی و نظارت ساختمان چهار رشته (عمران ، معماری ، تاسیسات مکانیکی  و تاسیسات برقی ) در سال 1396   کتابهای تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمان در سایت آزمون تاپ …
۳۲۲ دانلود
رایگان
224KB
یکشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۷
جدول تعرفه و حق الزحمه خدمات طراحی و نظارت ساختمان چهار رشته (عمران ، معماری ، تاسیسات مکانیکی  و تاسیسات برقی )  نظام مهندسی ساختمان استان تهران در سال 1395   کتابهای تاسیسات برقی و …
۴۶ دانلود
رایگان
274KB
یکشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۷
جدول تعرفه و حق الزحمه خدمات طراحی و نظارت ساختمان چهار رشته (عمران ، معماری ، تاسیسات مکانیکی  و تاسیسات برقی ) در سال 1394   کتابهای تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمان در سایت آزمون تاپ …
۴۰ دانلود
رایگان
44KB
یکشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۷
جدول تعرفه و حق الزحمه خدمات طراحی و نظارت ساختمان چهار رشته (عمران ، معماری ، تاسیسات مکانیکی  و تاسیسات برقی )  نظام مهندسی ساختمان استان تهران در سال 1393   کتابهای تاسیسات برقی و …
۶۲ دانلود
رایگان
125KB
یکشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۷
جدول تعرفه و حق الزحمه خدمات طراحی و نظارت ساختمان چهار رشته (عمران ، معماری ، تاسیسات مکانیکی  و تاسیسات برقی )  نظام مهندسی ساختمان استان تهران در سال 1391   کتابهای تاسیسات برقی و …
۵۳ دانلود
رایگان
45KB
یکشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۷
جدول تعرفه و حق الزحمه خدمات طراحی و نظارت ساختمان چهار رشته (عمران ، معماری ، تاسیسات مکانیکی  و تاسیسات برقی )  نظام مهندسی ساختمان استان تهران در سال 1392   کتابهای تاسیسات برقی و …
۴۸ دانلود
رایگان
123KB
یکشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۷
حق الزحمه خدمات طراحی و نظارت ساختمان چهار رشته (عمران ، معماری ، تاسیسات مکانیکی  و تاسیسات برقی ) در سال 1390   کتابهای تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمان در سایت آزمون تاپ مشاهده …
۵۳۸ دانلود
رایگان
19.45MB
یکشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۷
هندبوک نصب تاسیسات برق اشنایدر را می توانید از طریق لینک زیر دریافت نمایید. این مجموعه برای مهندسان الکترونیکی که در حوزه طراحی و نصب تجهیزات الکتریکی فعالیت می کندد، مورد استفاده قرار می گیرد. …
۱۵۴ دانلود
رایگان
2.63MB
سه شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۶
این نرم افزار قوی ترین نرم افزار شبیه سازی الکترونیک می باشد که  کارایی بالای آن در شبیه سازی IC های قابل برنامه نویسی یا همان میکروکنترلر ها از جمله میکرو کنترلر های AVR , PIC , ARM می باشد 
۲۲۶ دانلود
رایگان
541KB
پنجشنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۶
آسانسور چرخ فلکی نویسنده : اکبر حسینی   http://www.azmoontop.com/public/app/fa/files/userfiles/3e9c21e6-1ec6-4e04-85c0-ebaf939d24e8.mp4
۱۳۳ دانلود
رایگان
0B
پنجشنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۶
  آسانسور چرخ دنده ای نویسنده : اکبر حسینی
۱۰۰ دانلود
رایگان
0B
پنجشنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۶
آسانسور شاتل نویسنده : اکبر حسینی
۱۲۲ دانلود
رایگان
0B
پنجشنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۶
روشنایی آسانسور و کابین، چاه، موتور خانه نویسنده : اکبر حسنی
۱۰۵ دانلود
رایگان
0B
پنجشنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۶
دانلود کتاب آسانسورهای ویژه نویسنده :اکبر حسینی  
۱,۱۸۳ دانلود
رایگان
0B
یکشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۶
ویژه اندروید ویژگی نرم‌افزار محاسبات آسانسور 1-محاسبه توان الکتروموتور 2-محاسبه زاویه آلفا 3-محاسبه ظرفیت کابین تهیه کننده: مهندس علی مهربان
۱,۵۲۴ دانلود
رایگان
0B
پنجشنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۶
با سلام به در خواست دوستان عزیز لینک دانلود نرم افزار pcb wizard 3.5 رو قرار دادم . نرم افزار جالب و راحتی برای تبدیل شماتیک مدار به نقشه pcb هست . برای دانلود با حجم 2 مگ به لینک زیر مراجعه کنید
۳۰۰ دانلود
رایگان
13.04MB
دوشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۵
ایل زیر با موضوع تحقیق در مورد آسانسور و پله برقی را در قالب پاور پوینت  آماده کرده است. ||اسانسور وپله برقی |پاور پوینت ۲۰۰۷ |۳۶ صفحه |حجم :۱۱ مگابایت ||
۱۲۵ دانلود
رایگان
24KB
دوشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۵
فایل پاورپوینت پله ، رمپ،پله برقی،آسانسور،بالابرها استاد : جناب آقای دهقان دانشجویان : مریم غربالی فرد گلناز کریم پور
۱۲۴ دانلود
رایگان
0B
دوشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۵
کاتالوگ عمومی آسانسور ترکیبی
۱۲۱ دانلود
رایگان
0B
دوشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۵
کاتالوگ عمومی  آسانسور مسافر بر
۱۱۶ دانلود
رایگان
0B
دوشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۵
کاتالوگ عمومی آسانسور خانگی 
۱۱۲ دانلود
رایگان
0B
دوشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۵
۱۰۸ دانلود
رایگان
788KB
سه شنبه ۷ دی ۱۳۹۵
آسانسور از وسایل حمل و نقل امروزی به حساب می آید ، شاید برایتان جالب باشد که آسانسور در بین وسایل حمل و نقل قرار گرفته و امن ترین وسیله حمل و نقل نام گرفته است. اهمیت آشنایی با آسانسور برای …
۱۳۰ دانلود
رایگان
52KB
سه شنبه ۷ دی ۱۳۹۵
دانلود جزوه روش کار آسانسور
۳۸۷ دانلود
رایگان
774KB
سه شنبه ۷ دی ۱۳۹۵
دانلود جزوه آسانسور و اجزایی آن    کتابهای تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمان در سایت آزمون تاپ مشاهده نمایید(کلیک کنید) مشاهده مواد آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان (نظام مهندسی) رشته …