منوی محصولات
منوی محصولات

دانلودهای با برچسب PSpice Shematic

۱۶۵ دانلود
رایگان
0B
چهارشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۶
نرم افزار Pspice    شرحی بر این نرم افزار و کاربرد آن: Spice سرنام  Simulation Program for Integrated Circuits Emphasis  به معنای برنامه شبیه سازی با تاکید بر مدارات مجتمع می باشد. پایه های اصلی Spice در سال 1971 در …
۷۰ دانلود
رایگان
722KB
شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵
در این آموزش به موارد زیر پرداخته می شود: شماتیک چیست؟ ورود به محیط PSpice Shematic نحوه گرفتن عناصر مدار اتصال قطعات مقدار دهی و بستن یک مدار نمونه ورودیها و منابع آنالوگ تحلیل