منوی محصولات
منوی محصولات

دانلودهای با برچسب سیگنال مغز

۱۵۴ دانلود
رایگان
0B
یکشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۶
پردازش سیگنال های حیاتی  (BSP) یکی از مهمترین مباحث رشته مهندسی پزشکی  است.  اولین قدم آشنایی با منشا این سیگنال ها در بدن و طریقه ثبت آن ها می باشد. به طور مثا ل سیگنال ECG که منشا آن قلب می …
۱۷۷ دانلود
رایگان
2.7MB
یکشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۶
آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﻧﻮاع دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺎﻧﻴﺘﻮرﻳﻨﮓ کامپیوتر ها هم می توانند دستگاه ثبت کننده باشند برای این کار یک یا چند کانال EEG تقویت شده را با نرخی ثابت به فرم دیجیتالی تبدیل می کنند در …