منوی محصولات
منوی محصولات

دانلودهای با برچسب ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه اﻟﮑﺘﺮوﮐﺎردﯾﻮﮔﺮام

۱۷۶ دانلود
رایگان
898KB
یکشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۶
نوار قلبی روشی است که با استفاده از امواج الکتریکی قلب افراد به وضعیت فیزیکی و بیماریهای احتمالی قلبی در فرد پی می بریم . الکتروکاردیوگرام روش بدون دردی است که فعالیت الکتریکی قلب را ضبط می …
۱۵۱ دانلود
رایگان
0B
یکشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۶
پردازش سیگنال های حیاتی  (BSP) یکی از مهمترین مباحث رشته مهندسی پزشکی  است.  اولین قدم آشنایی با منشا این سیگنال ها در بدن و طریقه ثبت آن ها می باشد. به طور مثا ل سیگنال ECG که منشا آن قلب می …