منوی محصولات
منوی محصولات

دانلودهای با برچسب جریمات رانندگی

۲۰۶ دانلود
رایگان
227KB
دوشنبه ۵ تیر ۱۳۹۶
حفاظت و کنترل ترافیکی بزرگ‌ترین دغدغه پلیس‌‌های راهنمایی و رانندگی است، جربه و آمارهای مختلف نشان داده رانندگان زمانی که حس کنند زیر نظر هستند، رفتار ترافیکی بهتری از خود نشان …