منوی محصولات
منوی محصولات

دانلودهای با برچسب پردازش سیگنال های دیجیتال با استفاده از متلب

۱۷۹ دانلود
رایگان
2.7MB
یکشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۶
آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﻧﻮاع دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺎﻧﻴﺘﻮرﻳﻨﮓ کامپیوتر ها هم می توانند دستگاه ثبت کننده باشند برای این کار یک یا چند کانال EEG تقویت شده را با نرخی ثابت به فرم دیجیتالی تبدیل می کنند در …
۹۱ دانلود
رایگان
0B
چهارشنبه ۷ تیر ۱۳۹۶
یکی از کتب مرجع و کمیاب در زمینه پردازش سیگنال های دیجیتال کتاب آقای لی تن است. که یکی از رقبای اصلی کتاب پردازش سیگنال های دیجیتال آقای پروکیس همین کتاب می باشد. Table of Contents Preface Chapter 1. …
۱۳۸ دانلود
رایگان
0B
یکشنبه ۴ تیر ۱۳۹۶
پردازش سیگنال دیجیتال لنگل و پروکیس استفاده از شبیه سازی در نرم افزار متلب گذاشته ام.مولفان این اثر lngle و proakis می باشند