منوی محصولات
منوی محصولات

دانلودهای با برچسب پردازش سیگنال های دیجیتال DSP و کاربردهای استرنبی

۱۳۴ دانلود
رایگان
0B
یکشنبه ۴ تیر ۱۳۹۶
پردازش سیگنال دیجیتال لنگل و پروکیس استفاده از شبیه سازی در نرم افزار متلب گذاشته ام.مولفان این اثر lngle و proakis می باشند
۸۳ دانلود
رایگان
0B
یکشنبه ۴ تیر ۱۳۹۶
پردازش سیگنال های دیجیتال DSP و کاربردهای استرنبی