منوی محصولات
منوی محصولات

دانلودهای با برچسب حمیدرضا تقی راد

۸۵ دانلود
رایگان
3.92MB
چهارشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۵
کنترل صنعتی از جمله دروس تخصصی گرایش برق کنترل است ، که در بیشتر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی از کتاب مقدمه ای بر اتوماسیون و کنترل فرآیند های صنعتی دکتر حمیدرضا تقی راد استفاده می شود.