منوی محصولات
منوی محصولات

دانلودهای با برچسب مبحث 20

۷۰۸ دانلود
رایگان
0B
سه شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان؛ پدافند غیرعامل مبحث ۲۱ به اقدامات غیر مسلحانه‌ای می‌پردازد که به کارگیری آن‌ها موجب افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب‌پذیری، ارتقا پایداری ملی، …
۲,۳۳۳ دانلود
رایگان
0B
سه شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان؛ صرفه جویی درمصرف انرژی در بین مباحث مقررات ملی ساختمان، مبحث ۱۹ تعیین کننده‌ترین نقش را در زمینه بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمان و حفاظت از محیط زیست …
۴۸۴ دانلود
رایگان
0B
سه شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
مبحث بیستم مقررات ملی ساختمان؛ علائم و تابلوها مبحث ۲۰ از مجموعه مقررات ملی ساختمان، مسئولین موسسات دولتی و عمومی و بخش خصوصی، کارفرمایان و مدیران کارگاه‌ها و ساختمان‌ها را ملزم …