منوی محصولات
منوی محصولات

دانلودهای با برچسب مقاومت

۶۴ دانلود
رایگان
0B
شنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۶
  شرحی بر نرم افزار رمز گشای مقاومت ها و کاربرد آن: این نرم افزار ساده که محصولی از کمپانی شماتیکا می باشد برای فهمیدن مقدار مقاومت های 4 خط و 5 خط بسیار مفید می باشد؛ کافی است ابتدا روی …