منوی محصولات
منوی محصولات

دانلودهای با برچسب نرم افزار ارزیابی قابلیت اطمینان

۱۶۹ دانلود
رایگان
0B
شنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۶
نرم افزار: این نرم افزار از دو برنامه rheostat و cruse به ترتیب برای محاسبه قابلیت مرکب سیستم و پستها تشکیل شده است . برنامه cruse برای محاسبه قابلیت اطمینان ترکیبی سیستم های قدرت طراحی شده است . اندیسهای …