منوی محصولات
منوی محصولات

دانلودهای با برچسب نرم افزار pasha

۱۹۵ دانلود
رایگان
380KB
دوشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۶
نرم افزار pasha شرحی بر این نرم افزار: نرم افزاری است که برای پردازش و آنالیز شبکه های الکتریکی بکار میرود و توانایی های زیر را دارد: پخش بار، اتصال کوتاه، چک وتنظیم رله ها و فیوزها، چک …