منوی محصولات
منوی محصولات

دانلودهای با برچسب Electrical Calculation

۸۲ دانلود
رایگان
0B
شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۶
   شرحی بر این نرم افزار: Electrical Calculation  نرم افزاری ساده و آزمایشگاهی کاربردی جهت محاسبه موارد زیر می باشد:   محاسبات سطح مقطع باس بارها، افت ولتاژ در شین ها (بسیار مفید و با …