منوی محصولات
منوی محصولات

دانلودهای با برچسب نرم افزار Eagle

۶۲ دانلود
رایگان
0B
شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۶
  شرحی بر این نرم افزار و کاربردهای آن: این نرم افزار یکی دیگر از نرم افزارهای قدرتمند در طراحی مدارات الکترونیکی و طراحی برد می باشد کتابخانه این نرم افزار بسیار قوی می باشد اما خصوصیت …