منوی محصولات
منوی محصولات

دانلودهای با برچسب Desginer

۷۳ دانلود
رایگان
13KB
یکشنبه ۱۳ فروردین ۱۳۹۶
شرحی بر این نرم افزار: نرم افزاری که مشاهده می فرمایید، نرم افزاری ساده برای طراحی و محاسبات مدارات ساخته شده با IC 555 و IC 556 می باشد.  از بخشهای مختلف آن می توان به قسمت های زیر اشاره نمود:  4 …