منوی محصولات
منوی محصولات

دانلود نرم افزار بانک خازنی

۱۷۹ دانلود
رایگان
1.61MB
چهارشنبه ۸ دی ۱۳۹۵

ین نرم افزار برای شما مقدار خازن مورد نیاز برای رسیدن به PF یا ضریب قدرتی که نیاز دارید را محاسبه میکند.

کار با این نرم افزار بسیار ساده می باشد .این  نرم افزار توسطEXCEL طراحی شده است.در زیر نحوه مقدار دهی به نرم افزار را توضیح میدهیم.این نرم افزار به دو روش مقدار خازن مورد نیاز را محاسبه میکند.اولین روش محاسبه خازن به وسیله قبض میباشد.

دانلود های مرتبط