منوی محصولات
منوی محصولات

راه اندازی موتورهای سه فاز و تک فاز(جلد سوم)

۲۶۶ دانلود
رایگان
2.55MB
سه شنبه ۷ دی ۱۳۹۵
کد کتاب: 
310158

دوره تحصیلی:

  • دوره دوم آموزش متوسطه›کار دانش›صنعت›گروه برق›الکتروتکنیک›برق صنعتی
  • دوره دوم آموزش متوسطه›کار دانش›صنعت›گروه برق›الکتروتکنیک›تابلوسازی برق صنعتی
  • دوره دوم آموزش متوسطه›کار دانش›صنعت›گروه برق›الکتروتکنیک›نصب و سرویس آسانسور

سال تحصیلی:

  • 95-96