منوی محصولات
منوی محصولات

کتاب کنترل خطی خاکی صدیق

۱۵۷ دانلود
رایگان
24KB
یکشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۶

Image result for ‫کتاب کنترل خطی خاکی صدیق‬‎

این کتاب دارای 7 فصل زیر است

1 اشنایی باسیستم های کنترل

2نمایش سیستم های کنترل خطی

3 تحلیل عملکرد گذرا و ماندگار سیستمهای کنترل

4مکان ریشه

5 تحلیل پاسخ فرکانسی

6 روشهای جبران سازی سیستم های کنترل

7 تحلیل و طراحی سیستم های کنترل در فضای حالت