منوی محصولات
منوی محصولات

اصول اندازه گیری

۱۰۷ دانلود
رایگان
5.7MB
شنبه ۴ دی ۱۳۹۵

تعریف اندازه گیری :

اصولا، اندازه گیری ، نتیجه مقایسه کلی بین یک استاندارد (شاخص) تعریف شده و یک اندازه (مقدار) نامعلوم است. برای این که نتیجه عمل انداره گیری ، به طور عمومی، با  معنی باشد دو شرط زیر لازم است:

  • الف: استانداردی که برای مقایسه به کار می رود به طور دقیق معلوم و مورد پذیرش باشد.
  • ب: روش اندازه گیری قابل تکرار باشد به طوری که بتوان صحت و دقت دستگاه اندازه گیری را امتحان کرد.

اولین شرط به این معنی است که جسم نمی تواند فقط سنگین باشد، بلکه سنگینی آن در مقایسه با سنگینی یک جسم دیگر (استاندارد) معنی پیدا کند. به عبارت دیگر مقایسه ای باید انجام شود و این مقایسه نسبت به یک استاندارد شناخته شده انجام گیرد. در غیر اینصورت اندازه گیری ما مفهومی نخواهد داشت.

شرط دوم نیز به این معنی است که دستگاه اندازه گیری باید بتواند، در دفعات مختلف، اندازه یک کمیت معین را یک مقدار بخواند. همچنین باید بتوانیم توانایی دستگاه را برای انجام اندازه گیری صحیح امتحان کرد.

توضیحات بیشتر و دانلود کتاب اصول اندازه گیری الکتریکی هنرستان به صورت PDF در ادامه مطلب فراهم شده است. این کتاب در قالب ۶ فصل و ۱۰۸ صفحه به صورت  تصویری تهیه شده است.

 

اهمیت اندازه گیری الکتریکی :

با توسعه روز افزون دستگاه های الکتریکی و الکترونیکی و ورود انواع سیستم ها و پیچیدگی آنها، اهمیت اندازه گیری روز به روز بیشتر می شود. برای عیب یابی و آزمایش  سیستم های الکتریکی و الکترونیکی ، اندازه گیری کمیت هایی مانند ولتاژ، جریان، مقاومت اهمی،انرژی، توان و اختلاف فاز لازم است. حتی در بیشتر سیستم های اندازه گیری غیر الکتریکی برای اندازه گیری کمی فزیکی های مختلف فزیکی ماننده حرارت، فشار و سرعت، ابتدا کمیت فزیکی به یک کمیت الکتریکی که با کمیت اصلی دارای رابطه مشخص است، تبدیل می شود؛ سپس با اندازه گیری کمیت الکتریکی ، کمیت فزیکی اولیه انداره گیری می شود.

کوچکی نسبی حجم و وزن دستگاه های الکتریکی ، آسانی انتقال سیگنال های الکتریکی از یک نقطه به نقطه دیگر و سهولت نسبی تقویت سیگنال های الکتریکی ، سبب شده  است که در بیشتر دستگاه های الکتریکی وجود داشته باشد. بنابراین اهمیت اندازه گیری الکتریکی محدود به رشته های فزیک یا برق نیست و شامل تمام رشته های فنی و غیر فنی نیز می شود.

توضیحات بیشتر را با دانلود کتاب اصول اندازه گیری الکتریکی هنرستان مطالعه نمایئد.

فهرست مطالب:

  • فصل ۱: اندازه گیری کمیت های غیر الکتریکی قابل تبدیل به سیگنال های الکتریکی
  • فصل ۲: اندازه گیری جریان، ولتاژ و مقاومت اهمی
  • فصل ۳: اندازه گیری توان، انرژی و اختلاف فاز
  • فصل ۴: آشنایی با اسیلوسکوپ و کاربردآن
  • فصل ۵: ساختمان دستگاه های اندازه گیری
  • فصل ۶: معرفی نر م افزار مولتی سیم