منوی محصولات
منوی محصولات

کتاب تکنولوژی کارگاه سیم پیچی

۱۸۲ دانلود
رایگان
4.06MB
پنجشنبه ۲ دی ۱۳۹۵

کتاب تکنولوژی کارگاه سیم پیچی به ارزش ۲٫۵ واحد به مدت ۶ ساعت در هفته با استفاده از کتاب های تجربه شده در هنرستان تهیه و تنظیم شده است. هدف از آموزش کتاب تکنولوژی کارگاه سیم پیچی ، ایجاد مهارت های مورد نیاز نظری و عملی در زمینه ترانس پیچی و موتور پیچی است. از هنرجویان و اساتید عزیز تقاضا می شود کارهای علمی ارئه شده در کتاب تکنولوژی کارگاه سیم پیچی را به طور دقیق اجرا کنند و در مواقع ضروری و متناسب با نیاز، کار علمی دیگری را که بتواند اهداف رفتاری را  پوشش دهد، جایگزین سازند. همچنین توصیه می شود که قابل از شروع هر موضوع کاری، اهداف رفتاری آن مبحث مورد توجه دقیق قرار گیرد.

مقدمه کتاب تکنولوژی کارگاه سیم پیچی:

با اصول مقدماتی و ساختمان ترانسفورماتورها در درس ماشین های الکتریکی آشنا می شوید. باید توجه داشته باشید که به علت تلفات و مسائل اقتصادی و عوامل دیگر که  در طراحی و ساختمان ترانسفورماتورها موثرند، نمی توان به سادگی از فرمول های که تا به حال ارئه شده است، برای ساختن ترانسفورماتور استفاده کرد. بنابراین، در اینجا به بررسی ساختمان و محاسبه علمی ترانسفورماتورهای کوچک می پردازیم.

لازم به ذکر است که ترانسفورماتورها را با توجه به کاربرد و خصوصیات آنها به سه دسته کوچک، متوسط، و بزرگ دسته بندی می کنند. توضیحات بیشتر و دانلود رایگان کتاب تکنولوژی کارگاه سیم پیچی به صورت PDF در ادامه مطلب.

 

ساختن ترانسفورماتورهای بزرگ و متوسط به دلیل مسائل حفاظتی و عایث بندی و امکانات موجود، کار ساده ای نیست. لذا در این بخش ما فقط ترانسفورماتورهای کوچک (تا ۳٫۵ کیلو والت آمپرو ولتاژ تا ۳۸۰ ولت) را بررسی خواهیم کرد.

فهرست:

  • فصل اول: اجرای ترانسفورماتور
  • فصل دوم: محاسبه عملی ترانسفورماتور
  • فصل سوم: سیم پیچی ترانسفورماتور با استفاده از جدول ها و منحنی ها
  • فصل چهارم: محاسبه و طراحی ترانسفورماتور با چند سیم پیچ در اولیه یا ثانویه
  • فصل پنجم: ترانسفورماتور
  • فصل ششم: تجدید سیم پیچی موتورهای جریان متناوب
  • فصل هفتم: ترسیم نقشه های سیم پیچی موتورها
  • فصل هشتم: تغییر سیم پیچی
  • فصل نهم: عیب یابی موتورهای الکتریکی
  •