منوی محصولات
منوی محصولات

تاسیسات جریان ضعیف

۱۱۲ دانلود
رایگان
0B
چهارشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۵
  • تلفن،تلکس،نمابر و نظایر آن؛
  • اعلام حریق و اعلام نشت گاز؛
  • زنگ اخبار،احضار،ارتباط با در ورودی(دربازکن)؛
  • پخش صوت، پیام رسانی؛
  • آنتن مرکزی تلویزیون،رادیو؛
  • سیستمهایی نظیر تلویزیون مدار بسته،دزدگیر،ساعت مرکزی؛
  • شبکه رایانه،سیستمهای چند رسانه ای؛
  • شبکه سیستم مدیریت ساختمان BMS،شبکه سیستم مدیریت انرژی EMS