منوی محصولات
منوی محصولات

جلد اول و دوم نشریه 110

۵۲۶ دانلود
رایگان
0B
دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵

در ادامه جلد اول و دوم نشریه 110 را دانلود خواهید نمود. نشریه 110 با عنوان مشخصات فنی عمومی و اجرایی تأسیسات برقی ساختمان می باشد و موضوع جلد اول (518 صفحه) آن در مورد تاسیسات برقی فشار ضعیف و فشار متوسط و موضوع جلد دوم آن (459 صفحه) در مورد تأسیسات برقی جریان ضعیف می باشد.