منوی محصولات
منوی محصولات

دانلودها

۵۷ دانلود
رایگان
12.57MB
دوشنبه ۱ مهر ۱۳۹۸
براساس اطلاعیه مندرج در سایت شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری ثبت نام جهت شرکت در آزمون کارشناسی رسمی دادگستری سال 1398 از تاریخ 1398/7/3 الی 1398/7/12 به مدت 10 روز از طریق سایت سازمان سنجش انجام خواهد …
۱۵ دانلود
رایگان
2.19MB
چهارشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۸
این فایل یکی از منابع اصلی آزمونهای برگزار شده توسط سازمان آتش نشانی در رشته  مکانیک می باشد (بخش سوالات تخصصی) اخبار مرتبط: دوره آمادگی آمادگی آزمون سیستم اعلان حریق ویژه مهندسان برق …
۹ دانلود
رایگان
413KB
چهارشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۸
این فایل یکی از منابع اصلی آزمونهای برگزار شده توسط سازمان آتش نشانی در رشته  عمران می باشد (بخش سوالات تخصصی) اخبار مرتبط: دوره آمادگی آمادگی آزمون سیستم اعلان حریق ویژه مهندسان برق مرداد …
۹ دانلود
رایگان
785KB
چهارشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۸
این فایل یکی از منابع اصلی آزمونهای برگزار شده توسط سازمان آتش نشانی در رشته  مکانیک می باشد (بخش سوالات تخصصی) اخبار مرتبط: دوره آمادگی آمادگی آزمون سیستم اعلان حریق ویژه مهندسان برق …
۲۱ دانلود
رایگان
3.76MB
چهارشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۸
این فایل یکی از منابع اصلی آزمونهای برگزار شده توسط سازمان آتش نشانی در هر سه رشته برق ، مکانیک و عمران می باشد (بخش سوالات عمومی) اخبار مرتبط: دوره آمادگی آمادگی آزمون سیستم اعلان حریق ویژه …
۱۲ دانلود
رایگان
2.21MB
چهارشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۸
این کتاب یکی از منابع اصلی آزمونهای برگزار شده توسط سازمان آتش نشانی در هر سه رشته برق ، مکانیک و عمران می باشد (بخش سوالات عمومی) اخبار مرتبط: دوره آمادگی آمادگی آزمون سیستم اعلان حریق ویژه …
اطلاعیه کمیسیون هم ارزی رشته ها نظام مهندسی سال 1398 منابع آزمون‌های ورود به حرفه نظام مهندسی ساختمان مهر 1398
مصوبه شماره 40014678 کمیسیون هم ارزی رشته ها نظام مهندسی (تاریخ 1397-2-16) منابع آزمون‌های ورود به حرفه نظام مهندسی ساختمان مهر 1398
مصوبه شماره 40039100 کمیسیون هم ارزی رشته ها نظام مهندسی (تاریخ 1396-8-6) منابع آزمون‌های ورود به حرفه نظام مهندسی ساختمان مهر 1398
مصوبه شماره 40027527 کمیسیون هم ارزی رشته ها نظام مهندسی (تاریخ 1396-6-6) منابع آزمون‌های ورود به حرفه نظام مهندسی ساختمان مهر 1398