منابع آزمون نظام مهندسی رشته عمران

منابع آزمون نظام مهندسی رشته عمران محاسبات، عمران نظارت، عمران اجرا، عمران (ارزیابی، طرح و اجرای بهسازی) و عمران (طرح و اجرای گود، پی و سازه نگهبان) شامل مواد زیر است.

منابع آزمون نظام مهندسی رشته عمران (محاسبات)

* برای موارد ذكر شده منابع معتبر علمی و حرفه ای موردنظر بوده و منبع خاصی معرفی نمی‌گردد.

– تذكر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان می‌باشد.

– تذكر۲: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّی ساختمان و ساير مدارك فنی و يا جمله كتاب‌های راهنمای مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاك عمل خواهد بود.

– تذكر۳: به غير از ويرايش‌های ياد شده در مباحث مقررات ملّي ساختمان اشاره شده در فوق، برای ساير مدارك و منابع فنی اعلام شده آخرين نسخه معتبر ملاك عمل خواهد بود.

تذكر۴: داشتن اطلاعات کافی از مبانی محاسبات سازه و تسلط بر روابط اساسی طراحی و تحلیل سازه ها ضروری است.

– تذكر5: به همراه داشتن جداول پروفيل‌های ساختمانی در جلسه‌ی آزمون الزامی است.

– تذکر6: در صورت وجود راهنما برای مباحث مقررات ملی ساختمان اشاره شده در موارد فوق این راهنما هم جز مواد آزمون محسوب می‌شود.

منابع آزمون نظام مهندسی رشته عمران (نظارت)

* برای موارد ذكر شده منابع معتبر علمی و حرفه ای موردنظر بوده و منبع خاصی معرفی نمی‌گردد.

– تذكر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان می‌باشد.

– تذكر۲: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّی ساختمان و ساير مدارك فنی و يا جمله كتاب‌های راهنمای مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاك عمل خواهد بود.

– تذكر۳: به غير از ويرايش‌های ياد شده در مباحث مقررات ملّي ساختمان اشاره شده در فوق، برای ساير مدارك و منابع فنی اعلام شده آخرين نسخه معتبر ملاك عمل خواهد بود.

– تذكر۴: به همراه داشتن جداول پروفيل‌های ساختمانی در جلسه‌ی آزمون الزامی است.

– تذکر۵: در صورت وجود راهنما برای مباحث مقررات ملی ساختمان اشاره شده در موارد فوق این راهنما هم جز مواد آزمون محسوب می‌شود.

منابع آزمون نظام مهندسی رشته عمران (اجرا)

* برای موارد ذكر شده منابع معتبر علمی و حرفه ای موردنظر بوده و منبع خاصی معرفی نمی‌گردد.

– تذكر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان می‌باشد.

– تذكر۲: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّی ساختمان و ساير مدارك فنی و يا جمله كتاب‌های راهنمای مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاك عمل خواهد بود.

– تذكر۳: به غير از ويرايش‌های ياد شده در مباحث مقررات ملّي ساختمان اشاره شده در فوق، برای ساير مدارك و منابع فنی اعلام شده آخرين نسخه معتبر ملاك عمل خواهد بود.

– تذكر۴: به همراه داشتن جداول پروفيل‌های ساختمانی در جلسه‌ی آزمون الزامی است.

– تذکر۵: در صورت وجود راهنما برای مباحث مقررات ملی ساختمان اشاره شده در موارد فوق این راهنما هم جز مواد آزمون محسوب می‌شود.

منابع آزمون نظام مهندسی رشته عمران (ارزیابی، طرح و اجرای بهسازی)

  • دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود- شماره ۳۶۰- سال ۱۳۹۲
  • راهنمای روش‌ها و شيوه‌های بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود و جزئيات اجرايی- شماره ۵۲۴- سال ۱۳۸۹

تذكر ۱: داشتن تسلط کافی بر مواد آزمون رشته عمران محاسبات شامل موارد زیر الزامی است.

– تذكر2: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان می‌باشد.

– تذكر3: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّی ساختمان و ساير مدارك فنی و يا جمله كتاب‌های راهنمای مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاك عمل خواهد بود.

– تذكر4: به غير از ويرايش‌های ياد شده در مباحث مقررات ملّی ساختمان اشاره شده در فوق، برای ساير مدارك و منابع فنی اعلام شده آخرين نسخه معتبر ملاك عمل خواهد بود.

– تذكر5: به همراه داشتن جداول پروفيل‌های ساختمانی در جلسه‌ی آزمون الزامی است.

– تذکر6: در صورت وجود راهنما برای مباحث مقررات ملی ساختمان اشاره شده در موارد فوق این راهنما هم جز مواد آزمون محسوب می‌شود.

– تذكر ۷: درصورتیکه در مواد آزمون به آیین‌نامه بتن ایران «آبا» اشاره شده باشد، ضوابط و مقررات مبحث نهم مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای ساختمان‌های بتن‌آرمه) ویرایش ۱۳۹۹ ملاک عمل خواهد بود.

منابع آزمون نظام مهندسی رشته عمران (طرح و اجرای گود، پی و سازه نگهبان)

  • مبحث هفتم (پی و پی‌سازی) – ۱۳۹۲
  • راهنمای طراحی دیوارهای حائل – ضابطه شماره ۳۰۸- ۱۳۹۶
  • دستورالعمل اجرایی گودبرداری‌های ساختمانی- مصوب سال ۱۳۹۱ (دانلود فایل)
  • مكانيك خاك، گودبرداری، پی و پی‌سازی و سازه‌های نگهبان، خاک پیشرفته، پی پیشرفته و اجزاء محدود (در حد اطلاعات دانشگاهي مقاطع کارشناسی عمران و کارشناسی‌ارشد خاک و پی)

– تذكر ۱: داشتن تسلط کافی بر مواد آزمون رشته عمران محاسبات شامل موارد زیر الزامی است.

– تذكر2: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان می‌باشد.

– تذكر3: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّی ساختمان و ساير مدارك فنی و يا جمله كتاب‌های راهنمای مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاك عمل خواهد بود.

– تذكر4: به غير از ويرايش‌های ياد شده در مباحث مقررات ملّی ساختمان اشاره شده در فوق، برای ساير مدارك و منابع فنی اعلام شده آخرين نسخه معتبر ملاك عمل خواهد بود.

– تذكر5: به همراه داشتن جداول پروفيل‌های ساختمانی در جلسه‌ی آزمون الزامی است.

– تذکر6: در صورت وجود راهنما برای مباحث مقررات ملی ساختمان اشاره شده در موارد فوق این راهنما هم جز مواد آزمون محسوب می‌شود.

– تذكر ۷: درصورتیکه در مواد آزمون به آیین‌نامه بتن ایران «آبا» اشاره شده باشد، ضوابط و مقررات مبحث نهم مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای ساختمان‌های بتن‌آرمه) ویرایش ۱۳۹۹ ملاک عمل خواهد بود.

به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا منابع آزمون نظام مهندسی رشته عمران منابع آزمون نظام مهندسی رشته عمران 1707 300x300

کتاب ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا

فروشنده : آزمون تاپ
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 2
افزودن برای مقایسه
کتاب بارگذاری سازه ها ( جلد دوم - مبحث ششم ) منابع آزمون نظام مهندسی رشته عمران منابع آزمون نظام مهندسی رشته عمران 2383 300x300

کتاب بارگذاری سازه ها جلد دوم

فروشنده : آزمون تاپ
نظر دهید

پاسخ دهید

آزمون تاپ
Logo
بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
  • کل (0)
مقایسه
0

مشاوره رایگان

آزمون کارشناسی رسمی نزدیکه!
برای مشاوره رایگان و عضویت در بزرگترین گروه کارشناسی رسمی فرم زیر را پر کنید.