منوی محصولات
منوی محصولات

بانک جامع سوالات طبقه‌بندی شده رشته معماری

بانک جامع سوالات طبقه‌بندی شده رشته معماری
ناشر نوآور
نویسنده
تعداد صفحات ۴۷۰
قیمت پشت جلد ۱۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش ۱۱۸,۷۰۰ تومان
۵٪ تخفیف

کتاب بانک جامع سوالات طبقه‌بندی شده رشته معماری نيز در چند سال اخیر، افزایش تعداد داوطلبان آزمون نظام مهندسی باعث شده است که سطح سؤالات این آزمون نسبت به سالیان گذشته بالاتر رفته و تست‌های مفهومی‌ و نکته‌دارتری در این آزمون مطرح گردند. مهمترین مشکل مهندسان گرامی در این آزمون، کمبود وقت است.
همانطور که می‌دانید مهندسان معماری و عمران جهت شرکت در آزمون‌های نظام مهندسی در صلاحیت‌های معماری اجرا، معماری نظارت و عمران اجرا باید علاوه بر مباحث تخصصی رشته‌های مربوط به خود در این صلاحیت‌ها، به مباحث تخصصی رشته‌های تأسیسات مکانیکی و برقی ساختمان نیز آشنایی داشته باشند.

بنابراین نیاز به مرجعی دارند که آنها را در مطالعه و آمادگی برای آزمون‌های این رشته‌ها آماده نماید.

از این رو با توجه به تجربیات متعدد اینجانب در آزمونهای ادوار گذشته و تدریس بیش از ۱۹ سال در این مباحث، این کتاب ارزشمند برای قبولی در آزمون می‌باشد.

در ضمن در این کتاب سعی شده است مـجمـوعـه‌ای کامـل از سـؤالات مشـابه و اسـتاندارد از سـایر رشتـه‌هـای مرتبـط، شامل سؤالات رشتـه‌های: معماری، عمران، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی و … تهیه و تحت عنوان سؤالات طبقه بندی شده با پاسخ‌های تشریحی پیشکش حضور داوطلبان محترم گردد.

استفاده از این کتاب و مطالب آن بدون شک راهگشای مناسبی جهت پاسخگویی صحیح‌تر به سؤالات در آزمون نظام مهندسی پیش رو می‌باشد.

مقدمه

سوالات طبقه‌بندی شده رشته معماری قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

پاسخنامه سوالات طبقه‌بندی شده رشته معماری قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

سوالات طبقه‌بندی شده رشته عمران قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

پاسخنامه سوالات طبقه‌بندی شده رشته عمران قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

سوالات طبقه‌بندی شده رشته معماری مبحث دوم مقررات ملی ساختمان

پاسخنامه سوالات طبقه‌بندی شده رشته معماری مبحث دوم مقررات ملی ساختمان

سوالات طبقه‌بندی شده رشته عمران مبحث دوم مقررات ملی ساختمان

پاسخنامه سوالات طبقه‌بندی شده رشته عمران مبحث دوم مقررات ملی ساختمان

سوالات طبقه‌بندی شده رشته تاسیسات برقی مبحث دوم مقررات ملی ساختمان

پاسخنامه سوالات طبقه‌بندی شده رشته تأسیسات برقی مبحث دوم مقررات ملی ساختمان

سوالات طبقه‌بندی شده رشته معماری مبحث سوم مقررات ملی ساختمان

پاسخنامه سوالات طبقه‌بندی شده رشته‌ معماری مبحث سوم مقررات ملی ساختمان

سوالات طبقه‌بندی شده رشته تاسیسات مکانیکی مبحث سوم مقررات ملی ساختمان

پاسخنامه سوالات طبقه‌بندی شده رشته‌ تأسیسات مکانیکی مبحث سوم مقررات ملی ساختمان

سوالات تالیفی مبحث سوم مقررات ملی ساختمان

پاسخنامه سوالات تالیفی مبحث سوم مقررات ملی ساختمان

سوالات طبقه‌بندی شده رشته‌ معماری مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان

پاسخنامه سوالات طبقه‌بندی شده رشته‌ معماری مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان

سوالات تالیفی مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان

پاسخنامه سوالات تالیفی مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان

سوالات طبقه‌بندی شده رشته‌ معماری مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان

پاسخنامه سوالات طبقه‌بندی شده رشته‌ معماری مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان

سوالات طبقه‌بندی شده رشته‌ عمران مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان

پاسخنامه سوالات طبقه‌بندی شده رشته‌ عمران مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان

سوالات تالیفی مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان

پاسخنامه سوالات تالیفی مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان

سوالات طبقه‌بندی شده رشته‌ معماری مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان

پاسخنامه سوالات طبقه‌بندی شده رشته‌ معماری مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان

سوالات طبقه‌بندی شده رشته‌ عمران مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان

پاسخنامه سوالات طبقه‌بندی شده رشته‌ عمران مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان

سوالات طبقه‌بندی شده رشته معماری مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان

پاسخنامه سوالات طبقه‌بندی شده رشته معماری مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان

سوالات طبقه‌بندی شده رشته عمران مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان

پاسخنامه سوالات طبقه‌بندی شده رشته عمران مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان

سوالات طبقه‌بندی شده رشته‌ معماری مبحث نهم مقررات ملی ساختمان

پاسخنامه سوالات طبقه‌بندی شده رشته‌ معماری مبحث نهم مقررات ملی ساختمان

سوالات طبقه‌بندی شده رشته‌ عمران مبحث نهم مقررات ملی ساختمان

پاسخنامه سوالات طبقه‌بندی شده رشته‌ عمران مبحث نهم مقررات ملی ساختمان

سوالات طبقه‌بندی شده رشته‌ معماری مبحث دهم مقررات ملی ساختمان

پاسخنامه سوالات طبقه‌بندی شده رشته‌ معماری مبحث دهم مقررات ملی ساختمان

سوالات طبقه‌بندی شده رشته‌ عمران مبحث دهم مقررات ملی ساختمان

پاسخنامه سوالات طبقه‌بندی شده رشته‌ عمران مبحث دهم مقررات ملی ساختمان

سوالات طبقه‌بندی شده رشته‌ معماری راهنمای جوش و اتصالات جوشی

پاسخنامه سوالات طبقه‌بندی شده رشته‌ معماری راهنمای جوش و اتصالات جوشی

سوالات طبقه‌بندی شده رشته‌ عمران جوش و اتصالات جوشی

پاسخنامه سوالات طبقه‌بندی شده رشته‌ عمران جوش و اتصالات جوشی

سوالات طبقه‌بندی شده رشته‌ معماری مبحث یازدهم مقررات ملی ساختمان

پاسخنامه سوالات طبقه‌بندی شده رشته‌ معماری مبحث یازدهم مقررات ملی ساختمان

سوالات طبقه‌بندی شده رشته‌ عمران مبحث یازدهم مقررات ملی ساختمان

پاسخنامه سوالات طبقه‌بندی شده رشته‌ عمران مبحث یازدهم مقررات ملی ساختمان

سوالات طبقه‌بندی شده رشته معماری مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان

پاسخنامه سوالات طبقه‌بندی شده رشته معماری مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان

سوالات طبقه‌بندی شده رشته تاسیسات مکانیکی مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان

پاسخنامه سوالات طبقه‌بندی شده رشته تاسیسات مکانیکی مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان

سوالات طبقه‌بندی شده رشته‌های عمران وتاسیسات برقی مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان

پاسخنامه سوالات طبقه‌بندی شده رشته‌های عمران وتاسیسات برقی مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان

سوالات تألیفی مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان

پاسخنامه سوالات تألیفی مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان

سوالات طبقه‌بندی شده رشته معماری مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان

پاسخنامه سوالات طبقه‌بندی شده رشته معماری مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان

سوالات طبقه‌بندی شده رشته تاسیسات برقی مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان

پاسخنامه سوالات طبقه‌بندی شده رشته تاسیسات برقی مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان

سوالات طبقه‌بندی شده رشته معماری مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان

پاسخنامه سوالات طبقه‌بندی شده رشته معماری مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان

سوالات طبقه‌بندی شده رشته تاسیسات مکانیکی مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان

پاسخنامه سوالات طبقه‌بندی شده رشته تاسیسات مکانیکی مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان

سوالات طبقه‌بندی شده رشته معماری مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان

پاسخنامه سوالات طبقه‌بندی شده رشته معماری مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان

سوالات طبقه‌بندی شده رشته تاسیسات مکانیکی مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان

پاسخنامه سوالات طبقه‌بندی شده رشته تاسیسات مکانیکی مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان

سوالات طبقه‌بندی شده رشته تاسیسات برقی مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان

پاسخنامه سوالات طبقه‌بندی شده رشته تاسیسات برقی مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان

سوالات طبقه‌بندی شده رشته معماری مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان

پاسخنامه سوالات طبقه‌بندی شده رشته معماری مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان

سوالات طبقه‌بندی شده رشته تاسیسات مکانیکی مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان

پاسخنامه سوالات طبقه‌بندی شده رشته تاسیسات مکانیکی مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان

سوالات طبقه‌بندی شده رشته معماری مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان

پاسخنامه سوالات طبقه‌بندی شده رشته معماری مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان

سوالات طبقه‌بندی شده رشته تاسیسات مکانیکی مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان

پاسخنامه سوالات طبقه‌بندی شده رشته تاسیسات مکانیکی مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان

سوالات طبقه‌بندی شده رشته معماری مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان

پاسخنامه سوالات طبقه‌بندی شده رشته معماری مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان

سوالات تالیفی مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان

پاسخنامه سوالات تالیفی مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان

سوالات طبقه‌بندی شده رشته معماری مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان

پاسخنامه سوالات طبقه‌بندی رشته معماری مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان

سوالات طبقه‌بندی شده رشته تاسیسات مکانیکی مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان

پاسخنامه سوالات طبقه‌بندی شده رشته تاسیسات مکانیکی مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان

سؤالات طبقه‌بندی شده رشته‌های عمران و تأسیسات برقی مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان

پاسخنامه سوالات طبقه‌بندی شده رشته عمران و تأسیسات برقی مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان

سوالات طبقه بندی شده رشته معماری مبحث بیستم مقررات ملی ساختمان

پاسخنامه سوالات طبقه بندی شده رشته معماری مبحث بیستم مقررات ملی ساختمان

سوالات تالیفی مبحث بیستم مقررات ملی ساختمان

پاسخنامه سوالات تالیفی مبحث بیستم مقررات ملی ساختمان

سوالات طبقه‌بندی شده رشته معماری مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان

پاسخنامه سوالات طبقه‌بندی شده رشته معماری مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان

سوالات طبقه‌بندی شده تاسیسات مکانیکی مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان

پاسخنامه سوالات طبقه‌بندی شده رشته تاسیسات مکانیکی مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان

سوالات طبقه‌بندی شده رشته‌های عمران و تأسیسات برقی مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان

پاسخنامه سوالات طبقه‌بندی شده رشته عمران و تاسیسات برقی مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان

سوالات تالیفی مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان

پاسخنامه سوالات تالیفی مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان

سوالات طبقه‌بندی شده رشته معماری مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان

پاسخنامه سوالات طبقه‌بندی شده رشته معماری مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان

سوالات طبقه‌بندی شده رشته تاسیسات مکانیکی مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان

پاسخنامه سوالات طبقه‌بندی شده رشته تاسیسات مکانیکی مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان

سوالات طبقه‌بندی شده رشته عمران و تاسیسات برقی مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان

پاسخنامه سوالات طبقه‌بندی شده رشته عمران و تاسیسات برقی مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان

 

ناشر نوآور
نویسنده
طبقه بندی
نوبت چاپ 1
تاریخ چاپ ۱۳۹۹
شابک 9786001684883
قطع کتاب وزیری
تعداد صفحات ۴۷۰
قیمت پشت جلد ۱۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش ۱۱۸,۷۰۰ تومان
زبان کتاب فارسی

شما میتوانید نظر خود را در مورد این مطلب بیان کنید.

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
حروف بزرگ و کوچک یکسان است.