منوی محصولات
منوی محصولات

نشریه شماره 470 راهنمای طراحی تلمبه‌خانه‌های آب

ناشر سازمان برنامه و بودجه کشور
نویسنده
تعداد صفحات ۱۲۹
قیمت ۲,۲۰۰ تومان

این نشریه با عنوان راهنمای طراحی تلمبه‌خانه‌های آب به منظور استفاده در طراحی تلمبه‌خانه‌های آب تدوین شده است. در این راهنمای ضوابط طراحی به تفصیل در ده فصل و شش پیوست ذکر شده است که راهنمای مناسبی برای مشاوران و طراحان تصفیه‌خانه‌ها می‌باشد.


تلمبه خانه ها به عنوان قلب تپنده صنعت آبرسانی شناخته می شوند. وقفه ای هر چند کوتاه در کارکرد تلمبه خانه ها موجب بروز زبان های هنگفت و بعضا جبران ناپذیر در بخش های مختلف از مناطق مسکونی و شهرها تا بخش های صنعتی می گردد. دستورالعمل حاضر به بررسی ضوابط و تعیین معیارهای فنی طراحی تلمبه خانه های آب پرداخته شده است
در فصل دوم دستورالعمل انواع تلمبه ها، قسمت های اصلی و ساختمان تلمبه ها و در فصل سوم، مبانی تعیین ظرفیت تلمبه خانه های آب با توجه به عوامل مختلف نظیر رشد جمعیت و توسعه مناطق مورد مطالعه قرار گرفته است
در فصل دوم تا چهارم، شناخت تلمبهها، مبانی تعیین ظرفیت تلمبه خانه های آب و انواع تلمبه خانه ها و ضوابط طراحی آن توضیح داده شده است.
در فصل پنجم، سیستم تلمبه زنی مورد بررسی دقیق تری قرار می گیرد و بعضی مفاهیم و پدیده ها مانند ارتفاع، ظرفیت، بازده و خلاءزایی بحث می شود و در مورد نیروی محرکه و راه اندازی تلمبه ها توضیحاتی داده می شود.
فصل ششم به لوله کشی تلمبه خانه شامل انواع لوله ها، اتصالات، ضربه آب و ملاحظات لازم در مورد لوله کشی اختصاص یافته است.
در فصل های هفتم تا نهم ضوابط طراحی برق تلمبه خانه، تجهیزات کنترل و اندازه گیری و بعضی از تجهیزات جانبی تلمبه خانه توضیح داده شده است
در فصل دهم نیز آزمایش های معمول که بر روی تلمبه ها انجام می گیرد معرفی شده اند.

مقدمه

فصل اول - هدف و دامنه کاربرد
۱ - ۱- هدف
۲ - ۱ - دامنه کاربرد

فصل دوم - تلمبه ها
۱ - ۲ - کلیات
۲ - ۲ - انواع تلمبه ها
۲ - ۲ - قسمت های اصلی تلمبه ها
۴ - ۲ - ملاحظات فنی و اقتصادی در مورد انتخاب اجزای اصلی تلمبه ها

فصل سوم - مبانی تعیین ظرفیت تلمبه خانه های آب
۱ - ۳- تعیین مبانی طراحی تلمبه خانه

فصل چهارم - انواع تلمبه خانه و ضوابط طراحی آن
۱ - ۴- موقعیت تلمبه خانه
۲ - ۴- انواع تلمبه خانه
۲ - ۴- ملاحظات فنی طرح حوضچه مکش
۴ - ۴- ملاحظات فنی از نظر زیبایی و حفاظت
۵ - ۴- ملاحظات معماری
۶ - ۴- ملاحظات سازهای
۷ - ۴ - مسایل هیدرولیکی در تلمبه خانه
۸ - ۴ - عملکرد خودکار تلمبه خانه ها
۹ - ۴ - ملاحظات فنی در مورد ارتعاشات و صدای تولیدی تلمبه خانه ها

فصل پنجم - سیستم تلمبه زنی
۱ - ۵- گذر حجمی یا بده

۲-۵- ارتفاع کل
۳ - ۵ - بازده تلمبه ها و توان مورد نیاز
۴ - ۵ - چرخ تلمبه ها
۵ - ۵- منحنی های مشخصه

 6- ۵- خلاءزایی
۷ - ۵- ماشین محرکه تلمبه ها .
۸ - ۵ - موتورهای با دور متغیر
۹ - ۵ - انتخاب نوع تلمیة
۱۰ - ۵ - مشخصات موجود در پیشنهاد فنی
۱۱ - ۵ - قوانین تشابه و سرعت مخصوص
۱۲ - ۵ - شرایط کار کرد مختلف و منحنی های مشخصه
۱۳ - ۵ - راه اندازی تلمبه و حداقل بده مجاز

فصل ششم- لوله کشی تلمبه خانه ها
۱ - ۶- مبانی کلی لوله کشی
۲ - ۶- لوله کشی داخلی تلمبه خانه ها
۳ - ۶- شیر آلات و اتصالات
۴ - ۶- نگهداری

۵-۶- خط انتقال
۶ - ۶- منحنی مشخصه مدار
۷ - ۶- فاکتورهای هیدرولیک لوله و اتصالات
۸ - ۶- ضربه قوچ
۹ - ۶- ملاحظات فنی در کنترل ضربه قوچ
۱۰ - ۶ - انتخاب قطر و طراحی خط لوله مکش و رانش

فصل هفتم - ضوابط طراحی برق تلمبه خانه ها
۱ - ۷- ملاحظات فنی
۲ - ۷- ولتاژ
۳ - ۷ - پست های برق و ترانسفورماتور
۴ - ۷- کلیدها
۵ - ۷- لوله کشی و کابل کشی
۶ - ۷- حفاظت در مقابل صاعقه

فصل هشتم - تجهیزات کنترل و اندازه گیری
۱ - ۸ - کلیات
۲ - ۸- دیاگرام فرایند کنترل
۳ - ۸ - اندازه گیری ارتفاع

۵ - ۸ - اندازه گیری فشار
۶ - ۸- علایم هشداردهنده
۷ - ۸ - سیستم های کنترل

فصل نهم - تجهیزات جانبی
۱ - ۹- آشغالگیری
۲ - ۹ - جرثقیل
۳ - ۹- لایروبی حوضچه مکش تلمبه خانه
۴ - ۹ - ملاحظات کلی در مورد جانمایی تاسیسات تلمبه خانه و ساختمان های جانبی

-5-9 گرمایش و سرمایش و تهویه

۶ - ۹-- تجهیزات ایمنی و حفاظتی

9-۷- تسهیلات بهداشتی

9-8- تجهیزات دفتری
۹ - ۹- تجهیزات پر کردن تلمبه پیش از روشن نمودن
۱۰ - ۹ - تلمیة تخلیه
۱۱ - ۹ - ملاحظات کلی در مورد جانمایی تاسیسات کلرزنی

فصل دهم - آزمایش ها
۱ - ۱۰- روش های آزمایش انواع تلمبه ها
۲ - ۱۰ - روشهای اندازه گیری بده تلمبه ها
یبوست ها
پیوست شماره 1 - نمودار مراحل طراحی هیدرومکانیکی یک ایستگاه پمپاژ

پیوست شماره ۲- علایم مورد استفاده در نقشه کشی لوله ها و اتصالات ایستگاه پمپاژ

پیوست شماره 3- محاسبه ضریب افت فشار موضعی (K) در اتصالات

پیوست شماره ۴- علایم مورد استفاده برای نشان دادن تجهیزات کنترل و اندازه گیری

پیوست شماره 5 نمونه ای از نقشه پلان و مقطع تلمبه خانه آب

پیوست شماره ۶- علایم مورد استفاده برای نشان دادن تجهیزات گرمایش و سرمایش

منابع و مراجع

ناشر سازمان برنامه و بودجه کشور
نویسنده
طبقه بندی
نوبت چاپ 1
تاریخ چاپ ‍۱۳۸۹
شابک 9789641793205
قطع کتاب رحلی
تعداد صفحات ۱۲۹
قیمت ۲,۲۰۰ تومان
زبان کتاب فارسی

شما میتوانید نظر خود را در مورد این مطلب بیان کنید.

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
حروف بزرگ و کوچک یکسان است.