منوی محصولات
منوی محصولات

ضابطه شماره 380 راهنمای طراحی و اجرای سیستم های برق اضطراری و پشتیبان

ضابطه شماره 380 راهنمای طراحی و اجرای سیستم های برق اضطراری و پشتیبان
ناشر سازمان برنامه و بودجه کشور
نویسنده
تعداد صفحات ۳۶۶
این کالا در حال حاضر موجود نمیباشد.

این ضابطه

با عنوان «راهنمای طراحی و اجرای سیستم های برق اضطراری و پشتیبان» حاوی ضوابط و معیارهای فنی لازم در زمینه انتخاب طراحی، نصب، کاربرد، راهبری و نگهداری سیستم های برق اضطراری و پشتیبان می باشد. این کتاب مباحث زیر را مورد بررسی قرار میدهد:

- لزوم استفاده از برق اضطراری با پشتیبان (یا هر دو) و آنچه از آن حاصل می شود

- انواع سیستم های موجودی که نیازهای استفاده کننده را تأمین می کند

- چگونگی طراحی و استفاده از مناسب ترین سیستم برای منبع برق موجود

- الزلمات راهبری و نگهداری سیستم برای حفاظت از پایداری آن.

- چگونگی کسب اطلاعات اضافی مورد نیاز

- ملاحظات طراحی برای حفاظت از قابلیت اطمینان به سیستم

- الزامات حفاظتی سیستمها.

فهرست مطالب
فصل اول - کلیات و تعاریف
۱ - ۱- دامنه پوشش
۲ - ۱- تعارف و اصطلاحات
فصل دوم - راهبردهای نیازهای کلی
۱ - ۲- مقدمه
۲ - ۲- روش های کنترل اختلالات متابع تغذیه
۳ - ۲- انواع اختلالات تیروی برق متناوب
۴ - ۲ - اتصال زمین
۵ - ۲- تک فاز شدن
۴ - ۲- نیروی برق اضطراری و پشتیبان
۷ - ۲- روشنایی
۸ - ۲ - نیروی برق راه اندازی
۹ - ۲ - سیستم های بالابر و جابجایی
۱۰ - ۲ - سیستم های مصارف با تاسیسات مکانیکی
۱۱ - ۲ - سیستم های گرمازا
۱۲ - ۲ - سیستم های سرمازا یا تبرید
۱۳ - ۲ - فرآوری با تولید
۱۴ - ۲ - آماده سازی شرایط محیطی
۱۵ - ۲ - حفاظت حریق
۱۶ - ۲ - مراکز داده
۱۷ - ۲ - سیستم های ایمنی حیاتی و حفاظت از زندگی (Life safety and life support systems)۔
۱۸ - ۲ - سیستم های مخابراتی و ارتباطی
۱۹ - ۲ - مدار های سیگنال
فصل سوم - دابی در تیم های ژنرانور و نیروی برق عمادی
۱ - ۳- مقدمه
۲ - ۳- راهبردهای کاربردی

۳ - ۳ - موتور - ژنراتورها
۴ - ۳ - سرویس های تغذیه برق چند گانه

۳-5- توربین - ژنراتورها

۳-6- مولدهای متحرک
فصل چهارم - سیستم های ذخیره انرژی
۱ - ۴- کلیات و تعاریف
۲ - ۴- سیستم های باتری
۳ - ۴- ذخیره انرژی مکانیکی
۴ - ۴- سیستم های باتری از اینورتر
فصل پنجم - حفاظت سیستم ها
5- 1 - کلیات

5-۲- بررسی شرایط جریان اتصال کوتاه الله

5-۳- لوازم انتقال
۴ - ۵- حفاظت ژنراتور ها

5-5- حفاظت محرک اولیه ها

5-6- منبع برق شهری

5-7- سیستم برق بدون وقفه (UPS

5-8-حفاظت فیزیکی تجهیزات
۹ - ۵ - اتصال زمین
فصل ششم – الزامات اتصال زمین
۱ - ۶- کلیات
۲ - ۶- کارکردهای اتصال زمین سیستم و تجهیزات
۳ - ۶- همبندی تجهیزات مکمل
۴ - ۶- جریان ایرانی در هادی های اتصال زمین
۵ - ۶ - الزامات اتصال زمین


6-6- انواع هادی های اتصال زمین تجهیزات
۷ - ۶ - اتصال زمین سیستم های تغذیه جداگانه و تغذیه سرویس
۸ - ۶ - انواع اتصال زمین های سیستم های برق اضطراری و پشتیبان
۹ - ۶ - سیستم هایی با هادی مدار زمین شده
۱۰ - ۶ - هشدار خطای زمین
۱۱ - ۶ - سیستم هایی بدون هادی مدار زمین شده
۱۲ - ۶ - دستگاه های ماشین - ژنراتور متحرک
۱۳ - ۶ - سیستم های برف بدون وقفه
فصل هشتم - نگهداری
۱ - ۷ - کلیات
۲ - ۷- ماشین های درونسوز
۳ - ۷ - توربین های گازی
۴ - ۷- ژنراتورها | -- سیستم های منبع تغذیه بدون وقفه
۶ - ۷- باتری های ساکن
۷ - ۷- سویچ های انتقال خودکار
فصل هشتم - الزامات برخی ساختمان ها و منابع به استفاده از برق اضطراری و پشتیبان بار

8- 1 - کلیات
۲ - ۸- یاد آوری های مرتبط با جداول ۱-۱ تا ۸-۱۰
فصل نهم - ملاحظات طراحی و راهبری برای افزایش پایداری سیب تیم های برق اضطراری -
۱ - 9- مقدمه
۲ - ۹ - کاربردها
۳ - ۹- شرایط و بستگی های محیطی

9 -4 - مشخصات دستگاه ها و آزمون های پذیرش

9-5- نگهداری و آموزش

۶ - ۹- بررسی انواع خرابی ها (عیوب قابل پیش بینی) |
۷ - ۹- آگاهی مدیریتی
واژه نامه انگلیسی - فارسی

فهرست منابع و استانداردها

 

ناشر سازمان برنامه و بودجه کشور
نویسنده
طبقه بندی
نوبت چاپ 1
تاریخ چاپ ۱۳۹۴
شابک 9789641796732
قطع کتاب رحلی
تعداد صفحات ۳۶۶
قیمت ۱۴,۵۰۰ تومان
زبان کتاب فارسی

شما میتوانید نظر خود را در مورد این مطلب بیان کنید.

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
حروف بزرگ و کوچک یکسان است.