منوی محصولات
منوی محصولات

مرجع کامل دیتیل های اجرایی تیپ ساختمانی

ناشر امید انقلاب
نویسنده
تعداد صفحات ۴۰۰
قیمت پشت جلد ۱۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش ۱۶,۱۰۰ تومان
۵٪ تخفیف

مطابق بر استانداردهای:

  • موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
  • مقررات و معیارهای طراحی و اجرایی جزئیات تیپ ساختمانی (نشریه 167)
  • مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی (نشریه55)
  • استاندارد وزارت نیرو
  • مقررات ملی ساختمان
  • استانداردهای بین المللی VDE.IES,BS

در دنیای امروز و در میان گروه های مختلف اجتماعی، تحصیلکردگان و دانشپژوهان از اعتبار و جایگاه ویژه‌ای برخوردارند. چرا که ارضای حس حقیقت‌جویی به عنوان مهمترین گرایش در نهاد آدمی پایه و اساس پیدایش تمدنهای مختلف را فراهم میسازد. صنعت ساختمان بنیان و مادر تمامی صنایع محسوب می‌شود، چرا که قبل از آغاز هر صنعتی در هر شاخه‌ای ابتدا باید مکان آن احداث گردد. به عنوان مثال برای اینکه صنعت خودروسازی در هر کشوری فعال شود، ابتدا باید مکان کارخانه مشخص شده، احداث و پس از آن تجهیزات مورد نیاز برای تولید خودرو مستقر گردد. افرادی که در این صنعت فعالیت می‌کنند.، چه به عنوان طراح و که مجری پروژه باید از اصول ساختمان‌سازی و جزئیات مربوطه و مصالح مورد استفاده اطلاعات کافی داشته باشند. به عمین منظور در این کتاب با اصول و قواعد واجرای قسمت‌های مختلف ساختمان و چگونگی کاربرد برخی مصالح آشنا خواهید شد.

در کتاب خاضر که شامل 14 فصل است و با عنوان «مرجع کامل دیتیل‌های اجرایی تیپ ساختمانی»در محضر شما عزیزان قراردارد، به بخش‌های مختلف ساختمان اشاره شده و جزئیات مطلوب برای هر قسمت ارائه گردیده است.

جزئیات مربوط به بخش عمران و معماری که در 4 فصل گنجانده شده، به قرار زیر است:

در فصل اول جزئیات مربوط به ساختمانهای مسکونی و اداری با سازه‌های بنایی ارائه شده است.

در فصل دوم ساختمان‌های مسکونی و اداری با سازه‌های فولادی یا بتنی مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

فصل سوم شامل جزئیات ساختمانهای صنعتی با سازه‌های فولادی است.

در فصل چهارم جزئیات سرویس‌های بهداشتی قرار دارد.

جزئیات مربوط به بخش برق در 9 فصل طبقه‌بندی شده و همینطور جزئیات مربوط به بخش مکانیکی ساختمان در یک فصل قرار دارد.

فهرست مطالب

فصل اول: ساختمانهای مسکونی و اداری با سازه های بنایی

کف با پوشش موزاییک

کف با پوشش سنگ لاشه

کف با پوشش آجر

کف با پوشش آجر سیمانی

کفسازی در همکف جزئیات کف با پوشش موزاییک

کفسازی در همکف جزئیات کف با پوشش سرامیک

کفسازی در همکف جزئیات کف با پوشش سنگ

کفسازی در همکف جزئیات کف با پوشش آجر

کفسازی در همکف جزئیات کف با پوشش سنگ

کفسازی در همکف جزئیات کف با پوشش موزاییک

کفسازی در همکف جزئیات کف با پوشش آجر سیمانی

کفسازی در همکف جزئیات کف با پوشش سنگ

کفسازی در همکف جزئیات کف با پوشش سنگ

کفسازی در همکف جزئیات کف با پوشش سرامیک

کفسازی در همکف جزئیات کفهای عایقدار با پوشش موکت

کفسازی در همکف جزئیات کنهای عایقدار با پوشش سرامیک

کفسازی در همکف جزئیات کفهای عایقدار با پوشش چوب (پارکت)

کفسازی در همکف جزئیات کنهای عایقدار با پوشش سنگ

اختلاف سطح درهمکف جزئیات پله موزاییک

اختلاف سطح در همکف جزئیات با پوشش سنگ

اختلاف سطح در همکف جزئیات پله با پوشش سنگ

اختلاف سطح در همکف جزئیات پله با پوشش سنگ

اختلاف سطح در همکف جزئیات پله موزاییک

اختلاف سطح در همکف جزئیات پله پوشش آجر

جزئیات رامپ با ساختار آجری و پوشش آجر

رامپ با ساختار و پوشش آجر

دیوار آجری با پوشش، کاشی یا سرامیک

دیوار آجری با پوشش سنگ

دیوار آجر با پوشش اندود گچی

دیوار آجری با پوشش آجرنما

دیوار جانپناه جزئیات اتصال به بام

دیوار آجری جزئیات اتصال به کرسی چینی و کف

دیوار آجری جزئیات اتصال به همکف

درز انبساط جزئیات در بام و دیوار

دیوار آجری جزئیات نعل درگاه

دیوار آجری جزئیات جانبی قاب فلزی

دیوارهای بلوک بتنی جزئیات اتصال

دیوارهای بلوک بتنی جزئیات اتصال

دیوارهای بلوک بتنی جزئیات ازاره بتنی پیش ساخته

دیوارهای بلوک بتنی جزئیات اتصال به کف وازاره بتنی

دیوارهای بلوک بتنی جزئیات اتصال به کف و ازاره سنگی

دیوارهای بلوک بتنی جزئیات نعل درگاه و سایبان

دیوارهای بلوک بتنی جزئیات نعل درگاه و سایبان بتنی

دیوارهای سنگی نما بدون پوشش نهایی

دیوارهای سنگی با پوشش کاشی یا سرامیک

دیوارهای سنگی دیوار حائل زیر زمین

دیوارهای ترکیبی (دیوار سنگ و آجری)

جزئیات اتصال دیوار سنگی با کرسی چینی

جزئیات اتصال قرنیز چوبی

فصل دوم: ساختمانهای مسکونی و اداری با سازه های فولادی یا بتنی

سقف تیرچه بلوک با پوشش سرامیک

سقف تیرچه بلوک با پوشش سنگ

سقف تیرچه بلوک با پوشش چوب

سقف تیرچه بلوک با پوشش سرامیک

سقف تیرچه بلوک با پوشش آسفالت

سقفهای بتنی با پوشش موزاییک

سقفهای بتنی با پوشش چوب

سقفهای بتنی با پوشش سنگ

سقفهای بتنی با پوشش سرامیک

سقفهای بتنی با پوشش آسفالت

سقفهای مرکب با پوشش سنگ

سقفهای مرکب با پوشش چوب

سقفهای مرکب با پوشش آسفالت

سقفهای مرکب با پوشش موزاییک

درز انبساط سقف‌های شیبدار با پوشش ورق‌های گالوانیزه

جزئیات درز انبساط در کف طبقات

اتصال سقف با دیوار با پوشش گالوانیزه

بازش. سقف‌های شیبدار جزئیات با پوشش شیروانی

جزئیات توالت ایرانی

جزئیات توالت فرنگی

جزئیات کفشوی سرویسهای طبقات

جزئیات آبرو در کنار جانپاه

جزئیات بازشو سقف

فصل سوم: ساختمانهای صنعتی با سازه‌های فولادی

جزئیات سکوی بارانداز (تجهیزات روی همکف و محوطه)

جزئیات اتصال دیوار به دیوار

جزئیات اتصال به کف محوطه

جزئیات دیوار فلزی عایقدار

جزئیات دیوار بتنی پیش ساخته اتصال دو دیوار

جزئیات دیوار بتنی پیش ساخته اتصال پی با کف

جزئیات دیوار بتنی پیش ساخته اتصال دیوار به پی

جزئیات کف پنجره دیوارهای فلزی

جزئیات کف پنجره دیوارهای فلزی عایقدار

جزئیات کف پنجره دیوارهای فلزی عایقدار

جزئیات قاب پنجره دیوارهای فلزی عایقدار

جزئیات نعل درگاه فلزی دیوارهای فلزی

جزئیات جانبی پنجره فلزی

جزئیات جانبی در  کشویی دیوار پیش ساخته بتنی

جزئیات جانبی در کامیون رو دیوارهای فلزی عایقدار

جزئیات جانبی در کشویی کامیون رو دیوارهای فلزی عایقدار

جزئیات جانبی در فلزی بالا رونده

جزئیات جانبی در فلزی کشویی

جزئیات نعل درگاه در فلزی بالا رونده

جزئیات نعل درگاه در فلزی

جزئیات ریل در فلزی کشویی

اتصال سقف‌های شیبدار و دیوار با پوشش ورق‌های گالوانیزه

سقف‌های شیبدار با پوشش ورق‌های آزبستی

جزئیات نصب وآب‌بندی نورگیر سقف‌های شیبدار

اتصال سقف‌های شیبدار و دیوار با پوشش ورق‌های گالوانیزه

اتصال دو سقف شیبدار با پوشش ورق‌های گالوانیزه

اتصال سقف با دیوار با پوشش ورق‌های آزبستی

اتصال سقف شیبدار و دیوار با پوشش پانل‌های ساندویچی

اتصال دو سقف شیبدار با پوشش پانلهای ساندویچی

اتصال سقف شیبدار و دیوار با پوشش پانلهای ساندویچی

اتصال سقف با دیوار با پوشش پانلهای ساندویچی

فصل چهارم: سرویس‌های بهداشتی

جزئیات نصب دستشویی

جزئیات نصب توالت شرقی با مخزن شستشو (فلاش تانک)

در طبقه‌ای که روی زمین قرار دارد

جزئیات نصب توالت شرقی با شیر شستشو (فلاش والو)

جزئیات نصب توالت شرقی با مخزن شستشو (فالش تانک) در طبقه میانی

جزئیات نصب توالت شرقی با شیر شستشو (فلاش والو)

در طبقات میانی

جزئیات نصب توالت شرقی در بالاترین طبقه در حالتی که توالت مجاور لوله قائم فاضلاب قرار دارد

جزئیات نصب توالت شرقی با استفاده از قطعه چدنی هدایت آبروی عایق رطوبت

جزئیات نصب توالت غربی روی کف با مخزن شستشو (فلاش تانک) در طبقه‌ای که روی زمین قرار دارد.

جزئیات نصب توالت غربی روی کف با مخزن شستشو (فلاش تانک) در طبقات میانی

جزئیات نصب توالت غربی روی کف با شیر شستشو (فلاش والو) در طبقه‌ای که روی زمین قرار دارد.

جزئیات نصب توالت غربی روی کف با شیر شستشو (فلاش والو) در طبقات میانی

جزئیات اتصال لوله خروجی فاضلات توالت غربی به شبکه فاضلاب

جزئیات نصب توالت غربی دیواری

جزئیات زیردوشی ساختمانی

جزئیات نصب سینک ظرفشویی

جزئیات نصب کفشوی سینی‌دار با سیفون مجزا

جزئیات نصب کفشوی سینی‌دار با رویه قابل تنظیم و سیفون مجزا

جزئیات نصب کفشوی سیفون مجزا با سبد آشغالگیر

جزئیات نصب کفشوی سیفون سر خود با سبد آشغالگیر

کفشوی چدنی با شبکه چدنی و دریچه بازدید درویه مخصوص فضاهای کثیف

جزئیات کفشوی سیفون مجزا با سبد آشغالگیر مخصوص فضاهای پخت و پز

جزئیات کانال آبرو و شبکه آبروروی کف

جزئیات نصب کفشوی بدون سینی هدایت آبروی عایق رطوبت

جزئیات استقرار دستشویی، پیسوار، بیده و توالت

جزئیات استقرار تجهیزات جانبی لوازم بهداشتی

جزئیات نصب لوازم جانبی توالت شرقی

جزئیات اتصال شلنگ تخلیه ماشین رختشویی یا ظرفشویی به لوله‌کشی فاضلاب

دریچه بازدید لوله‌های فاضلاب با آب باران در کف فضاهای خشک

جزئیات انتهای لوله هواکش فاضلاب روی بام

جزئیات انتهای لوله هواکش فاضلاب از لوله فولادی گالوانیزه،روی بام

جزئیات نصب کفشوی آب باران روی بام مسطح و بدون عایق گرمایی

جزئیات نصب کفشوی آب باران روی بام مسطح و با عایق گرمایی

جزئیات نصب کفشوی آب باران روی بام بتنی پیش ساخته با عایق گرمایی

برق

فصل اول: توزیع برق داخل ساختمان و انشعاب از سینی کابل بوسیله لوله

اتصال لوله به تابلو به وسیله پوش و مهره

عبور لوله کشی برق از درز انبساط ساختمان

اتصال لوله فولادی روکار به چراغ روکار

لوله کشی بالای سقف کاذب

ابعاد استاندارد لوله های فولادی برق طبق استاندارد V

باس ترانکینک

ترانکینگ دیواری با مقطع چهار گوش

ترانکینگ دیواری پی . وی . سی

مسیرهای سیم در ترانکینگ های پی وی . سی

سیم کشی سیستم روشنایی به روش کلید به کلید

رنگ بندی در سیم کشی سه فاز

تفکیک مسیرهای سیم کشی سیستمهای الکتریکی

فصل دوم: چراغ های روشنایی نصب چراغ روکار در سقف اصلی با لوله کشی توکار

نصب چراغ رشته ای دیوار کوب با لوله کشی توکار .... نصب پروژکتور روی دیوار

نصب چراغ فلورسنت روکار با لوله کشی روکار

نصب چراغ فلورسنت توکار در سقف کاذب نصب چراغ در سقف کاذب طرح شطرنجی

نصب چراغ سیلندری در سقف کاذب

نصب چراغ صنعتی آویز به اسکلت فلزی

نصب چراغ مخصوص داخل استخر

فصل سوم: تابلوهای فشار ضعیف جانمایی تابلو با کلیدهای اتوماتیک کشویی و اتصالات کابل در پشت

جانمایی تابلو با کلیدهای اتوماتیک کشویی و اتصالات کابل در جلو

جانمایی تابلو با مدولهای کشویی و اتصالات کابل در پشت

جانمایی پانلهای مدولهای کشویی و اتصالات کابل در جلو

جانمایی تابلو با لوازم فیکس واتصالات کابل در جلو

جانمایی تابلو با لوازم فیکس و اتصالات کابل در پایین

دیاگرام تک خطی توزیع نیرو

پلان نصب تابلوهای ایستاده

پلان نصب تابلهای به صورت پشت به پشت

بلان نصب تابلوها بصورت روبرو

پلان نصب تابلوهای ایستاده

جزئیات دمونتاژ شده تابلوی فرعی توکار

جزئیات دمونتاز شده تابلوی فرعی روکار

فصل چهارم: تابلوهای فشار متوسط تجهیزات اصلی در تابلو فشار متوسط

پلان یک پست خصوصی شامل دو ترانس

کلید خانه فشار متوسط با کف کانال

اتصال زمین تجهیزات در کلید خانه فشار متوسط

چاه ارت در کلید خانه فشار متوسط

نصب شین زمین روی دیوار

اتصال شین تابلو به شین زمین کلید خانه

درب فلزی و نرده بازشو به شبکه زمین

فصل پنجم: کابل های فشار ضعیف و متوسط

ساخت کابلهای فشار ضعیف هوائی (0.6 / 1KV)

ساخت کابلهای فشار ضعیف زمینی (0.6 / 1KV)

ساخت کابلهای فشار ضعیف زمینی  (0.6 / 1KV)

فیتینگ کابلهای فشار ضعیف زمینی

جزئیات ساخت کابلهای فشار متوسط

جزئیات ساخت کابلهای فشار متوسط

جزئیات اجرای کابهای زیرزمینی

جزئیات اجرای کابهای زیرزمینی

جزئیات اجرای کابهای زیرزمینی

حریم های استاندارد کابلهای زیرزمینی

تقاطع کابلهای زیرزمینی

بالشتک محافظ کابل

کابل کشی روی دیوار و سقف

مشخصات تیپ اجرای مسیر سینی در زیر سقف

مشخصات تیپ اجرای سینی روی دیوار در کانال آدم رو

 

ناشر امید انقلاب
نویسنده
طبقه بندی
نوبت چاپ 3
تاریخ چاپ ۱۳۹۳
شابک ۹۷۸۹۶۴۶۸۰۹۸۴۰
قطع کتاب وزیری
تعداد صفحات ۴۰۰
قیمت پشت جلد ۱۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش ۱۶,۱۰۰ تومان
زبان کتاب فارسی

شما میتوانید نظر خود را در مورد این مطلب بیان کنید.

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
حروف بزرگ و کوچک یکسان است.