منوی محصولات
منوی محصولات

کتاب راهنمای من برق

کتاب راهنمای من برق
ناشر قدیس
نویسنده
تعداد صفحات ۷۶۸
قیمت پشت جلد ۱۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش ۱۲۶,۰۰۰ تومان
۱۰٪ تخفیف

کتاب راهنمای من برق، که نوشته مهندس مجتبی نیکزاد می باشد یکی از جامع ترین هندبوک های ایرانی در صنعت برق می باشد. مشاهده فهرست آن به تنهایی گویای ارزش کتاب برای علاقمندان است. در این کتاب به چهار حوزه قدرت، الکترونیک ،کنترل و کامپیوتر مظابق با نیاز کلیه مهندسین برق پرداخته شده است. 

مجموعه ای شامل کلیاتی درباره گرایش های برق :

1- قدرت

2- الکترونیک و الکتروتکنیک قدرت

3- تجهیزات کنترلی و کاربردهای آنها

4-کاربردهای تجهیزات کامپیوتری در گرایش برق.


فصل اول / قدرت    
1-1 لیست استانداردهای معتبر در زمینه برق
1-2 تعاریف
1-3 انواع نیروگاه‌های تولید برق
1-3-1 تولید انرژی توسط جزر و مد
1-3-2 نیروگاه سیکل ترکیبی
1-3-3 نیروگاه هسته ای
1-3-4 نیروگاه حرارتی
1-3-5 نیروگاه گازی
1-3-6 انرژی خورشیدی
1-3-7 انرژی باد و امواج
1-3-7-1 توربینهای بادی کوچک
1-3-7-2 توربینهای بادی متوسط
1-3-7-3 اساس کار و طراحی مهندسی توربینهای بادی
1-3-7-4 توربینهای بادی چگونه کار می‌کنند؟
1-3-7-5 داخل توربین بادی    
1-3-8 انرژی زمین گرمایی
1-3-8-1 نیروگاه زمین گرمایی تبخیر آنی
1-3-8-2 نیروگاه زمین گرمایی با چرخه دو مداره(باینری)
1-3-9 فن آوری هیدروژن ، پیل سوختی و زیست توده
1-4  دکل‌های انتقال
1-4-1 دکلهای لتیس
1-4-2 انواع دکلهای انتقال نیرو از نظر کاربرد
1-4-3 کاربرد توپ‌های رنگی روی خطوط انتقال    
1-4-4 نکاتی درتعیین مسیر خطوط هوایی
1-5 انواع کراس آرم (کنسول)
1-5-1 انواع کراس آرم از نظر جنس
1-6 پست‌های فشار قوی و تجهیزات آن
1-6-1 انواع پست
1-6-2 اجزای تشکیل دهنده پست
1-6-3 اصول کار ترانسفورماتور
1-6-4 انواع زمین کردن
1-6-5 زمین کردن بار
1-6-6 ولتاژهای کمکی
1-6-7 اندازه گیری
1-6-8 اینترلاکها
1-6-9 حفاظت
1-6-10 سیستم آلارم
1-6-11 مراحل مانور
1-7 تجهیزات پست برق
1-7-1 کنترل فرکانس
1-7-2 کنترل ولتاژ
1-7-3 ترانسفورماتور قدرت
1-7-4 انواع حفاظتهای ترانس
1-7-5 آتش نشانی
1-7-6 سنسورهای حرارتی
1-7-7 ترانس مصرف داخلی
1-7-8 ترانس زمین
1-7-9 دیزل ژنراتور
1-7-10 برقگیر
1-7-11 ترانسفورماتور ولتاژ
1-7-12 سکسیونر ( Disconnecting Switches )
1-7-13 ترانسفورماتورهای جریان
1-7-14 کلید‌های قدرت
1-7-15 ترانسفورماتور مصرف داخلی ( SS )
1-7-16 ترانسفورماتور زمین ( GT )
1-7-17 حفاظت ترانسفورماتور
1-8 عوامل اتصالی در شبکه (اتصال کوتاه‌های نامتقارنUnsymmetrical Faults Analysis)
1-8-1 عواقب اتصالی در شبکه
1-8-2 کلید قطع
1-8-3 انتخاب کلیدهای قدرت (Circuit Breakers)
1-8-4 محاسبات اتصال کوتاه
1-8-5 بررسی نقش ترانسفورماتورها
1-9  ترانسفورماتورها
1-9-1 اساس کار ترانسفورماتور
1-9-2 انواع ترانسفورماتورها    
1-9-3 طراحی ترانسفورماتورها
1-9-4 نوعی دیگر از تقسیم بندی
1-9-5 گروه‌های اصلی ترانسفورماتور
1-9-6 اتصالات ترانسفورماتورهای قدرت سه فاز
1-9-7 تلفات ترانسفورماتورها
1-9-8 ساختمان ترانسفورماتور
1-9-9 اجزای تشکیل دهنده یک ترانسفورماتور
1-10 ترانسفورماتورهای خشک
1-10-1 ویژگی‌های ترانسفورماتورهای خشک
1-11 سیستم نمایش و مدیریت ترانسفورماتورها (TMMS)
1-11-1 سنسورهای موجود در ترانسفورماتور
1-11-2 ارتقاء سیستم TMMS فارادی با افزودن سنسورهای اضافی
1-11-3 ترانسفورماتورهای سازگار با‌هارمونیک یا ترانسفورماتورهای عامل K
1-11-4 ترانسفورماتورHMT (Harmonic Mitigating Transformer)
1-12 گروه برداری اتصالات ترانسفورماتورها
1-12-1 تعیین گروه ترانسفورماتور
1-13 ترانسفورماتورهای تک فاز
1-13-1 هسته ترانسفورماتور
1-13-2 تعیین پلاریته ولتاژ خروجی در ترانسفورماتورهای تک فاز
1-13-3 ولتاژ اتصال کوتا ه(Uk)
1-13-4 درصد ولتاژ اتصال کوتاه در ترانسفورماتورهای مختلف
1-13-5 ولتاژ بار
1-13-6 نمونه یک پلاک ترانسفورماتور
1-13-7 مدار معادل ترانسفورماتورها
1-13-8 محاسبه افت ولتاژ ترانسفورماتور به کمک مثلث کاپ (CUP)
1-13-9 جریان اتصال کوتاه دائم
1-13-10 منحنی جریان اتصال کوتاه در ترانسفورماتور
1-13-11 ضریب بهره ( راندمان ) در ترانسفورماتور
1-13-12 آزمایش بی‌باری
1-13-13 اتوترانسفورماتور (ترانسفورماتورهای صرفه‌ای)
1-14 ترانسفورماتورهای سه فاز
1-14-1 ترانسفورماتورهای تک فاز در شبکه‌های سه فاز
1-14-2 انواع اتصالات سیم پیچ‌های ترانسفورماتورهای یک فاز در شبکه سه فاز
1-14-3 ترانسفورماتورهای سه فاز در شبکه
1-14-4 شکل هسته ترانسفورماتورهای سه فاز
1-14-5 سیم پیچ‌ها
1-14-6 ساختمان بدنه مخزن ترانسفورماتورهای سه فاز
1-14-7 منبع انبساط روغن
1-14-8 ترانسفورماتورهای سه فاز با اتصال زیگزاگ در زیر بار یک فاز
1-14-9 تنظیم ولتاژ در ترانسفورماتورهای سه فاز
1-14-10 ترانسفورماتورهای سه فاز با اتصال V
1-14-11 گروه‌های ترانسفورماتور
1-14-12 نمونه یک پلاک ترانسفورماتور
1-14-13 موازی کردن ترانسفورماتورها
1-14-14 موازی کردن ترانسفورماتورهای یک فاز
1-14-15 موازی کردن ترانسفورماتورهای سه فاز
1-14-16 تلفات و راندمان در ترانسفورماتورهای سه فاز
1-15 ترانسفورماتورهای قدرت غوطه ور در روغن
1-15-1 دستورالعمل عملیات فیلتراسیون روغن ترانسفورماتور
1-15-2 آزمایش عایقی ترانسفورماتور
1-15-3 آزمایش‌های مخرب
1-15-4 قسمت‌های اصلی درساختمان ترانسفورماتورهای قدرت روغنی
1-15-5 نسبت تبدیل ترانسفورماتور
1-15-6 سیم پیچ‌های ترانسفورماتور
1-15-7 تپ چنجر
1-15-8 بار و اضافه بار مجاز در ترانسفورماتورهای قدرت
1-15-9 زمان مجاز اضافه بار
1-15-10 اکتیو پارت ترانسفورماتور
1-15-11 هسته ترانسفورماتور
1-15-12 بوشینگها
1-16 روغن ترانسفورماتور
1-16-1 روشهای فیلتر نمودن
1-17 دژنکتور
1-17-1 مدار وصل دژنکتور
1-17-2 مدار قطع دژنکتور
1-18 سکسیونر ( Disconnecting Switches )
1-18-1 انواع سکسیونرها
1- سکسیونر DS Isolator – Disconnect or Switch
1-18-1-1 سکسیونر DS Isolator – Disconnect or Switch
1-18-2  موارد استعمال سکسیونر
1-19 برقگیر LA) ) Lighting Arrester
1-19-1 کنتور برقگیر
1-20 اینترلاک
1-20-1 اینترلاک‌های الکتریکی در پست‌های فشار قوی برق
1-20-2 روشهای اینترلاک
1-20-3 سیستمهای متکی بر کامپیوتر
1-20-4 استفاده از رله‌ها در اینترلاک
1-20-5 ترکیبهای مختلف اینترلاک، ( فرضیات ) در طراحی
1-20-6 اینترلاک تعمیر و نگهداری
1-21 مقره‌ها
1-21-1 وظایف مقره‌ها در شبکه
1-21-2 خصوصیات مقره‌ها
1-21-3 جنس مقره‌ها
1-21-4 شکست الکتریکی در مقره‌ها
1-21-5 انواع مقره‌ها
1-21-5-1 انواع مقره‌های خطوط هوایی
1-21-5-2 مقره‌های اتکایی
1-21-5-3 مقره‌های عبوری (بوشینگ‌ها)
1-21-6 مقره‌های مخصوص
1-21-7 آزمایش مقره‌های خطوط هوایی
1-22 ژنراتور الکتریکی ( Electric Generator)    
1-22-1 ساختمان و اساس کار ژنراتور 
1-22-2 اصول کار ژنراتورها
1-22-3 انواع ژنراتور 
1-23 مولدهای جریان مستقیم
1-23-1 طبقه بندی مولدهای جریان مستقیم
1-23-2 مشخصات اصلی مولدهای جریان مستقیم 
1-23-3 مشخصه مولد با تحریک مستقل
1-23-4 مولدهای شنت یا موازی 
1-23-5 مولد سری 
1-23-6 مولد کمپوند 
1-24 مولدهای جریان متناوب ( آلترناتور)
1-24-1 نیروی مکانیکی برای گرداندن آلترناتور
1-24-2 تقسیم بندی ژنراتورهای آلترناتور 
1-24-3 چگونگی کار یک آلترناتور سه فاز
1-24-4 تفاوت عمده دیناموها ( مولد جریان دائم ) و آلترناتورها ( مولد جریان متناوب )
1-24-5 منحنی بی باری در آلترناتور 
1-24-6 منحنی مشخصه بارداری  
1-24-7 طرز تنظیم ولتاژ آلترناتورها 
1-24-8 ضریب بهره آلترناتورها 
1-24-9 تلفات قابل اندازه گیری 
1-24-10 پارالل کردن آلترناتورها
1-24-11 شرایط موازی بستن آلترناتورها
1-24-12 طریقه موازی بستن دو آلترناتور سه فاز 
1-24-13 دیاگرام توازن قدرت در مولدهای متناوب با قدرت زیاد 
1-25 موتورهای DC
1-25-1 کمیت‌های موتور جریان مستقیم 
1-25-2 گشتاور در یک سیستم دوار
1-25-3 مشخصه‌های موتورهای جریان مستقیم 
1-25-4 روش‌های کنترل دور موتورهای جریان مستقیم
1-25-5 روش‌های ترمزموتورهای جریان مستقیم
1-25-6 سیم پیچی ماشین‌های جریان مستقیم
1-25-7 روش‌های سیم پیچی آرمیچر 
1-25-8 اصطلاحات سیم پیچی آرمیچر
1-25-9 پدیده کموتاسیون در ماشین‌های جریان مستقیم
1-26 رابطه‌های نیروی محرکه القایی در ماشین DC واقعی
1-27 موتور DC
1-27-1 کموتاسیون
1-27-2 انواع مختلف موتور DC
1-27-3 موتور DC تحریک مستقل
1-27-4 تحریک سرخود 
1-27-5 موتور تحریک شنت
1-27-6 موتور تحریک سری 
1-27-7 موتور کمپوند DC
1-27-8 انواع تحریک جریان مستقیم 
1-27-9 راه اندازی موتور 
1-27-10 مقایسه کلی بین موتورهای DC و AC 
1-27-11 روش‌های راه اندازی موتورهای DC
1-27-12 موتور DC بدون جاروبک
1-28 موتورپله‌ای (Stepper motor)
1-28-1 موتور پله کامل و نیم پله 
1-28-2 ساختار موتور‌های پلهای
1-28-3 نحوه کنترل
1-29 موتورهای سه فاز
1-29-1 تولید میدان دوار
1-29-2 لغزش ماشین‌های القایی 
1-29-3 محاسبه گشتاور در ماشین‌های القایی
1-29-4 موتورهای القایی با رتور اتصال کوتاه ( رتور قفسی )
1-29-5 روش‌های راه اندازی موتورهای القایی رتور قفسی (راه اندازی استاتوری)
1-29-6 روش‌های دیگر راه اندازی
1-29-7 موتور القایی با رتور سیم پیچی شده (رتور رینگی)
1-29-7-1 کاربرد موتورهای القایی با رتور سیم پیچی شده
1-29-8 تلفات در موتورهای القایی
1-29-9 گشتاور الکترومغناطیسی (Te) و گشتاور مفید (T2):
1-29-10 مقدار کل تلفات ماشین
1-29-11 ضریب بهره ( راندمان ) 
1-29-12 روش‌های کنترل سرعت موتورهای القایی:
1-29-13 سیم پیچی توزیع شده در استاتور ( اتصال دالاندر ) 
1-29-14 روش‌های ترمز کردن موتورهای القایی
1-29-15 موتور سنکرون 
1-29-15-1 کنترل ضریب قدرت موتورهای سنکرون
1-30 موتور‌های تک فاز
1-30-1 دسته بندی موتور‌های تک فاز بر اساس کاربرد و زمان بکارگیری
1-30-2 موتور با فاز شکسته یا راه اندازی مقاومتی    3
1-30-3 تغییر جهت چرخش    3
1-30-4 موتورهای تک فاز با خازن دائم کار    3
1-30-5 موتور‌های یک فاز با راه انداز خازنی    3
1-30-6 موتور یک فاز دوخازنی    3
1-30-7 موتورهای اونیورسال    3
1-30-8 راه اندازی الکترو موتور سه فاز با جریان راه اندازی تک فاز    3
1-31 موتورهای القایی
1-31-1 سرعت یک موتور القایی    3
1-31-2 موتور القایی AC با قطب سایه دار    3
1-32 استانداردهای موتور
1-32-1 NEMA    3
1-32-2 IEC    3
1-32-3 برچسب معمول نام یک موتور القایی AC    3
1-33 راه اندازی موتورها
1-33-1 راه اندازی تک ضرب    3
1-33-2 راه اندازی دو ضرب (ستاره - مثلث)    3
1-33-3 راه اندازی نرم (کنترل دور)    3
1-34 کلاس عایقی
1-35 درایو‌ها
1-35-1 درایو‌ها و کاربرد آن‌ها در صنعت برق    3
1-35-2 کنترل کننده‌های دور موتور    3
1-36 هارمونیک‌ها
1-36-1 اساس‌هارمونیک‌ها    3
1-36-2 تشدید    3
1-36-3 خازنهای قدرت    3
1-36-4 دستگاه‌های مسدود کننده ‌هارمونیک‌ها    3
1-36-5  بانک‌های نامیزان سازی خازن    3
1-36-6 سامانه خازنی ایده آل    3
1-37  بانک‌های خازنی
1-37-1 جدول مقایسه تجهیزات جانبی    3
1-37-2 موارد دیگر برای طراحی بانک خازنی    3
1-37-3 خازن گذاری در شبکه    3
1-38 محاسبه توان بانک خازنی
1-38-2 تعیین ضریب C/K    3
1-38-2 اصلاح ضریب توان    3
1-39 جداول مربوط به بانک خازنی 
1-39-1 استانداردهای مربوط به خازن    3
1-39-2 انواع بانک خازنی    3
1-39-3 خصوصیات خازن‌ها    3
1-39-4 جداول و روابط مربوط به خازن‌ها    3
1-39-5 بوشینگ    3
1-39-6 دشارژ خازن    3
1-39-7 اتصالات بانک‌های خازنی سه فاز    3
1-39-8 انواع خازن    3
1-39-9 آزمایشهای طراحی    3
1-39-10 مکان یابی خاز نهای شانت    3
1-39-11 انواع اتصالات بانک خازنی    3
1-39-12 انتخاب کابل برای بانک خازنی    3
1-39-13 بهبود ضریب توان    3
1-39-14 اثرات مثبت خازن بر شبکه    3
1-39-15 خازن سری در سیستم‌های توزیع    3
1-39-16 خازن‌های ضربه    3
1-39-17 خازن‌های موتوری    3
1-39-18 جریان راه‌‌انداز    3
1-39-19 کاربردهای دیگر خازن    3
1-39-20 جداول راهنمای خازن‌ها    3
1-39-21 تلفات و‌ هارمونیک‌ها در SVC    3
1-39-22 حفاظت از بانکهای خازنی    3
1-39-23 حفاظت اضافه جریان    3
1-39-24 مدارشکن‌ها    3
1-39-25 برق گیرها    3
1-39-26 جداول مربوط به برقگیرها    3
1-39-27 هارمونیک‌ها    3
1-39-28 اغتشاش    3
1-39-29 کلیدزنی خازن‌ها    3
1-39-30 جداول مربوط به کلید زنی خازن‌ها    3
1-39-31 حدود مجاز ولتاژهای القایی    3
1-39-32 جداول مربوط به سطوح ولتاژ خازن‌ها    3
1-39-33 روابط محاسباتی    3
1-39-34 جداول خازنی    3
1-40 جبران ساز توان راکتیو استاتیکی (SVC)
1-41 مبدلهای قدرت سوئیچینگ
1-41-1 امواج الکترومغناطیسی که در فضا منتشر ‌می‌شوند    3
1-41-2 نوع سیم کشی    3
1-41-3 زمین کردن    3
1-41-4 پرده فلزی    3
1-42 جریان مستقیم ولتاژ بالا
1-42-1 افزایش انتقال AC    3
1-41-2 مزیت‌های HVDC بر انتقال جریان متناوب    3
1-42-3 مزیت‌های احتمالی بهداشتی سیستم HVDC بر سیستم جریان متناوب    3
1-42-4 اتصالات بین شبکه‌های جریان متناوب    3
1-42-5 یک سو سازی و اینورت کردن    3
1-43 راکتورهای قدرت
1-44 Neutral-Grounding Resistor)NGR)    3
1-45 چاه ارت
1-45-1 روش سطحی    3
1-45-2 روش عمقی    3
1-45-3 مقاومت مخصوص چند نوع خاک    3
1-45-4 مصالح مورد نیاز    3
1-44-5  اتصال سیم به صفحه مسی    3
1-45-6 حفر چاه ارت    3
1-45-7 پر نمودن چاه ارت    3
1-45-8 نصب شینه و میله برقگیر    3
1-45-9 اجرای ارت به روش سطحی    3
1-45-10 اجرای ارت به روش ROD کوبی    3
1-45-11 سایر روش‌ها    3
1-45-12 نکات عمومی‌ و مهم در خصوص سیستمهای ارت    3
1-46 نحوه محاسبه مقاومت الکتریکی زمین
1-46-1 انواع الکترود زمین    3
1-46-2 حداقل عمق الکترود‌های زمین    3
1-46-3 الکترود زمین    3
1-47 بوبین
1-47-1 خود القایی    3
1-47-2 قانون لنز    3
1-47-3 القای متقابل    3
1-47-4 کوپلینگ    3
1-47-5 انرژی ذخیره شده در سلف    3
1-48 کابل
1-48-1 تعیین سطح مقطع براساس جریان (کابل‌های غیردفنی )    3
1-48-2 سطح مقطع برای کابل دفنی    3
1-48-3 ضریب تصحیح دمای محیط    3
1-48-4 ضریب تصحیح مجاورت    3
1-48-5 ضریب تصحیح مقاومت حرارتی خاک    3
1-48-6 تاثیرهارمونیک های جریان در سیستمهای سه فاز    3
1-48-7 استانداردهای کابل‌ها    3
1-48-8 کابل‌های فشار ضعیف Low voltage Cables    3
1-48-9 کابل‌های فشار متوسط Medium voltage Cables    3
1-48-10 کابل‌های فشار قویHigh voltage Cables    3
1-48-11 سیم و کابل‌های ساختمانیBuilding Wire & Cables    3
1-48-12 انتخاب کابل با توجه به جریان مجاز آن    3
1-48-13 تعیین افت ولتاژ    3
1-48-14 بررسی اقتصادی    3
1-48-15 چند توصیه در مورد نصب کابل    3
1-48-16 جریان مجاز کابل‌های برق به آمپر    3
1-48-17 جداول مربوط به کابل‌ها    3
1-48-18 جدول محاسبات کابل با مسافت    3
1-48-19 محاسبه افت فشار برق ( افت ولتاژ) و توان گمگشت ( انرژی تلف)    3
1-48-20 کابل‌ها    3
1-49 سرکابل‌های حرارتی HEAT SHRINKABLE TERMINATION
1-49-1 مزایای سرکابل‌های حرارتی    3
1-49-2 نحوه اجرای سرکابل سرد    3
1-50 کابل خود نگهدار
1-50-1 کاربرد کابل خودنگهدار هوایی در شبکه توزیع    3
1-50-2  استاندارد کابلهای هوایی خود نگهدار    3
1-50-3 هادی‌های روکش دار Covered Conductors    3
1-50-4 استاندارد کابلهای خود نگهدار فشار متوسط ( ولتاژهای نامی‌10 تا 30 کیلوولت )    3
1-50-5 ویژگی‌های الکتریکی خطوط هوایی روکش دار    3
1-50-6 ایمنی سیستم کابل خودنگهدار    3
1-50-7 قابلیت اطمینان سیستم کابل خود نگهدار    3
1-50-8 مسائل اقتصادی    3
1-50-9 فواید دیگر این سیستم    3
1-51  مفصل بندی
1-51-1 انواع مفصل‌ها    3
1-52  مراحل سیم کشی برق ساختمان‌ها
1-52-1 مرحله اول    3
1-52-2 مرحله دوم    3
1-52-3 مرحله سوم ( بعد از نقاشی و کف تمام شده)    3
1-52-4 نصب تجهیزات برقی    3
1-53 آشنایی با انواع فیوز‌ها و نحوه حفاظت از مدارهای الکتریکی
1-53-1 اتصال کوتاه    3
1-53-2 مفهوم بار اضافی    3
1-53-3 تقسیم بندی فیوزها از نقطه نظر کاربرد    3
1-53-4 انواع فیوز‌ها    3
1-53-5 فیوزها    3
1-53-6 فیوز معمولی یا فیوز سیمی‌    3
1-54 جداول مربوط به فیوزها
1-55  فیوز کات اوت
1-55-1 قسمت‌های یک کات اوت    3
1-55-2 انواع کات اوت    3
1-55-3 ساختمان فیوز کات اوت باز    3
1-55-4 اندازه فیوز    3
1-55-5 جداول فیوزها    3
1-55-6  فیورهای خودرو    3
1-56 کنتاکتور
1-56-1 ساختمان کنتاکتور    3
1-56-2 مزایای استفاده از کنتاکتور    3
1-56-3 شناخت مشخصات کنتاکتور    3
1-56-4 مشخصات فنی کنتاکتور و انواع آن    3
1-56-5 انواع کنتاکتور‌ها وکاربرد آن‌ها    3
1-56-6 جدول انتخاب کنتاکتور بیمتال فیوز (موتورهایی که به طور مستقیم راه اندازی می‌شوند)    3
1-56-7 مقادیر نامی‌کنتاکتور    3
1-56-8 مزایای استفاده از کنتاکتورها نسبت به کلید دستی    3
1-59-9 تفاوت کنتاکتورهای AC با کنتاکتورهای DC    3
1-59-10 تجهیزات جدید    3
1-57  رله‌های حرارتی
1-57-1 تست بی‌متال    3
1- 58  تجهیزات تابلو
1-58-1 کلید    3
1-58-2 کلید‌های محدود کننده    3
1-58-3 کلیدهای دستی    3
1-58-4 کلید تابع فشار (کلید‌های گازی)    3
1-58-5 کلید‌های شناور    3
1-58-6  چشم‌های الکتریکی(سنسورها)    3
1-58-7 ترموستات    3
1-58-8 کلیدهای تابع دور(گریز از مرکز)    3
1-58-9 میکروسوئیچها    3
1-58-10 کنتاکتور و کلیدهای برق    3
1-58-11 لامپ‌های سیگنال    3
1-58-12 فیوزها    3
1-58-13 لیمیت سوئیچ    3
1-58-13-1 مزایا و معایب لیمیت سوئیچ    3
1-58-13-2 کاربردهای عملی لیمیت سوئیچ    3
1-58-13-3 انواع لیمیت سویچ ساده    3
1-58-14 رله‌ها    3
1-59  رله‌های حفاظتی
1-59-1 انواع رله‌های حفاظتی    3
1-61 کلید‌ها و شینه‌ها در تابلوها
1-61-1 انواع کلیدهای مورد استفاده در تابلو‌ها    3
1-61-2 شینه‌ها در تابلو    3
1-61-3 دستگاههای اندازهگیری در تابلوهای برق    3
1-62 جداول مربوط به تابلوهای برق
1-62-1 پلاک مشخصات تابلو    3
1-62-2 درجه حفاظت تابلوها (IPxx)    3
1-62-3 ظرفیت بار ثابت شمشهای مسی    3
1-62-4 انتخاب تجهیزات برای الکتروموتورهای تک فاز    3
1-62-5 انتخاب تجهیزات برای الکتروموتورهای سه فاز اتصال مستقیم    3
1-62-6 انتخاب تجهیزات برای الکتروموتورهای سه فاز ستاره – مثلث    3
1-63 IP 
1-64 مقایسه انکودرهای مغناطیسی و نوری
1-65 ایمنی در برق
1-65-1 مهم‌ترین عواملی که در ایجاد برق گرفتگی نقش دارند    3
1-65-2  برق گرفتگی    3
1-65-3 حفاظت در برابر جریان الکتریکی    3
1-65-4 درمان و کمک‌های اولیه در برق گرفتگی    3
1-66  آنالیز ترموگرافی (ترموویژن)
1-66-1 کاربرد دوربین ترموگرافی)ترمو ویژن) در برق قدرت    3
1-67 روشنایی معابر
1-67-1 ارتفاع نصب چراغ    3
1-67-2 منحنی قطبی چراغ‌های معابر    3
1-67-3 معیار ارتفاع نصب چراغ    3
1-67-4 محاسبات شدت روشنایی    3
1-67-5  ضریب بهره روشنایی چراغ    3
1-67-6 ضریب افت روشنایی چراغ    3
1-67-7 خصوصیات چراغهای معابر    3
1-67-8 چیدمان چراغها    3
1-68 لامپ‌های روشنایی
1-68-1 لامپهای التهابی - رشته ای    3
1-68-2 لامپ فلورسنت    3
1-68-3 نمونهای از لامپهای‌ هالوژن    3
1-68-4 لامپ زینان    3
1-68-5 لامپهای انعکاسی یا جیوه ای    3
1-68-6 مقادیر خازن جبران‌ساز لامپ‌های تخلیه‌ای    3
1-69 ضریب نفوذ نسبی اجسام
1-70 ضریب انعکاس مواد
1-71 میگر یا عایق سنج    3
1-71-1 طرز کار با میگر    3
1-71-2 طرز تشخیص سالم بودن میگر    3
1-71-3 طریقه میگر زدن روی ماشین‌ها    3
1-72  تاکومتر    3
1-73 بهینه سازی انرژی و بهینه سازی مصرف برق    3
1-73-1 بارهای راکتیو    3
1-73-2 ضریب توان    3
1-73-3 جبران ساز توان راکتیو    3
1-73-4 اهداف جبران سازی    3
1-73- هارمونیک‌ها    3
1-73-6 تاثیر خازنها در‌هارمونیک‌ها    3
1-73-7 جبران سازها و ‌هارمونیک‌ها    3
1-73-8 بررسی اقتصادی جبران ساز بار راکتیو و بهبود ضریب توان    3
1-73-9 توصیه‌های مراقبتی    3
1-73-10 اصول کارکرد کنتور    3
1-73-11 تعاریف اصطلاحات موجود در فیش‌های برق    3
1-73-12 نحوه محاسبۀ بهای انرژی در فیش‌های برق صنعتی    3
1-73-13 نحوه محاسبه دستگاههای جبران ساز متناسب با میزان بار راکتیو مصرفی    3
1-73-14 مکان‌هایی که دستگاه‌های جبران ساز کارایی ندارند    3
1-73-15 جبران سازها همراه با خازن‌های موازی    3
1-74  موارد جانبی    3
1-74-1 چپ گرد راست گرد موتور تک فاز    3
1-74-2 تبدیل موتور سه فاز به تک فاز    3
1-74-3 نحوه انتخاب خازن برای موتورها    3
1-74-4 برخی علائم برق صنعتی    3
1-74-5 برخی نشانه‌های لوازم برقی    3
1-74-6 طبقه بندی حفاظت ( روشنایی )    3
1-74-7 مشخصات چراغ‌های روشنایی و کاربردهای آن    3
1-74-8 طراحی روشنایی به روش نسبت فضا RCR    3
1-74-9 روشنایی با روش RCR    3
1-74-10 محاسبه تعداد چراغ‌های مورد نیاز    3
1-74-11 چیدمان چراغ‌ها    3
1-74-12 روش‌های طراحی روشنایی موضعی    3
1-74-13 توان الکتریکی مکان‌های مختلف    3
1-74-14 سطوح مرجع برای قرار گرفتن در معرض شغلی    3
1-74-15 کدگذاری کابل بر اساس VDE و CENELEC    3
1-75  نگاهی به زغال تجهیزات الکتریکی    3
1-75-1 استانداردهای زغال‌های صنعتی    3
1-75-2 ابعاد و طراحی زغال‌ها    3
1-75-3 تشخیص عملکرد زغال‌ها از نظر سطوح ساییدگی    3
فصل دوم / الکترونیک و الکترونیک قدرت    3
2-1 برخی از قطعات الکترونیکی    3
2-2 قطعات الکترونیکی کاربردی    3
2-2-1 تریستور (SCR)    3
2-2-2 آی سی تایمر ۵۵۵    3
2-3  آپ-امپ (Op-amp)    3
2-3-1 تقویت کننده عملیاتی به عنوان مقایسه کننده( آپ امپ بدون فیدبک)    3
2-3-2 تقویت کننده غیر معکوس    3
2-3-3 تقویت کننده معکوس کننده    3
2-3-4 بافر    3
2-3-5 جمع کننده    3
2-3-6 جمع کننده با بهره منفی    3
2-3-7 تقویت کننده تفاضلی    3
2-3-8 انتگرال گیر    3
2-3-9 مشتق گیر    3
2-3-10 کاربردهای غیر خطی( لگاریتمی‌و آنتی لگاریتمی)    3
2-3-11 آپ امپ در طراحی فیلترهای اکتیو    3
2-3-12 آپ امپ با فیدبک مثبت    3
2-3-13 اشمیت تریگر با آپ امپ    3
2-3-14 تنظیم کننده با تقویت کننده عملیاتی    3
2-3-15 ژیراتور    3
2-3-16 مبدل امپدانس منفی    3
2-3-17 یکسو ساز دقیق    3
2-3-18 یکسو ساز دقیق بهبود یافته    3
2-3-19 پایه های آپ-امپ ۷۴۷    3
2-3-20 تقویت کننده عملیاتی ایده آل    3
2-3-21 سرعت تغییرات خروجی (Slew Rate)    3
2-3-22 عرض باند بهره واحد    3
2-3-23 مقاومت‌های ورودی و خروجی    3
2-4 پل اچ (H-Bridge)    3
2-5 زوج دارلینگتون (Darlington Pair)    3
2-5-1 آی سی دارلینگتون    3
2-6 آی سی رگولاتور (Voltage Regulator IC)    3
2-7 فلیپ فلاپها    3
2-7-1 فلیپ فلاپ SR    3
2-7-2 فلیپ فلاپ JK    3
2-7-3 فلیپ فلاپ T    3
2-7-4 فلیپ فلاپ D    3
2-8 آی سی بافر (Buffer IC)    3
2-9 آی سی گیت کاربردی    3
2-9-1 آی سی گیت (Gate)های XOR و XNOR    3
2-9-2 آی سی گیت (Gate)های NAND و NOR    3
2-9-3 آی سی گیت (Gate)های AND و OR و NOT    3
2-10 نحوه نامگذاری و مشخصات آی سی (IC)    3
2-10-1 تراشه‌هایLTT (x x74)    3
2-10-2 طریقه نام گذاری تراشه‌های TTL توسط کارخانه‌ها    3
2-10-3 کاربردهای تراشه‌های TTL    3
2-10-4 نکاتی درباره تراشه‌های CMOS ( سری  x x x 4 و سری 5xxx )    3
2-10-5 مشخصات عمومی تراشه‌های CMOS    3
2-10-6 طریقه نام گذاری تراشه‌های CMOS توسط کارخانه‌ها    3
2-10-7 کاربردهای تراشه‌های CMOS    3
2-11  FET    3
2-11-1 MOSFET    3
2-12 ترانزیستور دوقطبی پیوندی (BJT)    3
2-12-1 انواع ترانزیستور پیوندی    3
2-12-2 ساختمان ترانزیستور پیوندی    3
2-12-3 طرز کار ترانزیستور پیوندی    3
2-12-4 نحوه اتصال ترازیستورها    3
2-12-5 تست ترانزیستور BJT و تشخیص پایه‌های آن    3
2-12-6 تست ترانزیستور و نام گذاری ترانزیستور    3
2-12-7 چگونه ترانزیستورهای معادل را انتخاب کنیم    3
2-13 خازن الکتریکی (Capacitor)    3
2-13-1 انواع خازن    3
2-13-2 انواع خازن بر اساس شکل ظاهری آنها    3
2-13-3 انواع خازن بر اساس دی الکتریک آنها    3
2-13-4 ظرفیت خازن (C)    3
2-13-5 ظرفیت    3
2-13-6 کد رنگی خازن‌ها    3
2-13-7 تشخیص مقدار خازن‌ها    3
2-13-8 شارژ یا پر کردن یک خازن    3
2-13-9 دشارژ یا تخلیه یک خازن    3
2-13-10 به هم بستن خازن‌ها    3
2-14 دیود (Diode)    3
2-14-1 بایاس    3
2-14-2 انواع دیود    3
2-14-3 تست دیود (با اهم متر دیجیتال)    3
2-14-4 تست دیود (با اهم متر آنالوگ)    3
2-14-5 کاربرد‌ها    3
2-14-4 خواندن دیود    3
2-15 LED  (Light Emitting Diode  )    3
2-15-1 مزایای LED    3
2-16 چند نمونه LCD    3
2-17 سلف    3
2-17-1 مشخصه‌های سلف    3
2-17-2 شبکه‌های سلفی    3
2-18 مقاومت الکتریکی (Resistor)    3
2-18-1 مقاومت متغیر    3
2-19 طراحی برد مدار چاپی با پروتل    3
2-19-1 استانداردهای طراحی برد مدار چاپی    3
2-20 اسیلوسکوپ    3
2-20-1 قسمت‌های مختلف اسیلوسکوپ    3
2-20-2 راهنمای قدم به قدم استفاده از اسکوپ    3
2-21-1 زمین کردن صحیح    3
2-21-2 استفاده از حفاظ (شیلد(    3
2-21-3 فیلتر کردن    3
2-21-4 نکاتی درباره انتخاب نوع آی سی‌های دیجیتال    3
2-21-5 دیکوپلینگ مدارهای دیجیتال    3
2-22 منبع تغذیه    3
2-22-1 وزن و ابعاد    3
2-22-2 ولتاژ خروجی    3
2-22-3 کارایی، توان و گرمای تلفاتی    3
2-22-4 مقایسه منابع تغذیه خطی و سوئیچینگ    3
2-22-5 بخش‌های یک منبع تغذیه سوئیچینگ    3
2-22-6 مشخصات فنی یک منبع تغذیه    3
2-23 یکسوسازها    3
2-23-1 یکسوسازی    3
2-23-2 آشنایی با پارامترهای عملکرد یکسوساز    3
2-23-3 تشخیص ولتاژ پایه    3
2-24 اینورتر    3
2-24-1 ویژگی‌های اینورتر    3
2-24-2 ناحیه استفاده اینورترها    3
2-25 چاپر    3
2-25-1 تعریف چاپر    3
2-25-2 چاپر کاهش پله ای با بار مقاومتی    3
2-25-3 چاپر افزایش پلهای    3
2-25-4 طبقه بندی چاپرها    3
2-25-5 رگولاتورهای تغییر دهنده حالت    3
2-25-6 توپولوژی رگولاتورهای تغییر دهنده    3
2-25-6-1 رگولاتور باک BUCK    3
2-25-6-2 رگولاتور بوست  BOOST    3
2-25-6-3 رگولاتور باک – بوست    3
2-25-7 پارامترهای کارایی انواع یکسوکننده‌های دیودی    3
2-26 اسنابر    3
2-26-1 مدار اسنابر    3
2-26-2 عملکرد مدار اسنابر    3
2-26-3 تقسیم بندی مدارات اسنابر    3
فصل سوم / کنترل    3
3-1 روشهای کار ابزار دقیق    3
3-1-1 تبدیلات آنالوگ به دیجیتال    3
3-1-2 طرح یک تقویت کننده چاپر    3
3-1-3 دو روش اصلی برای تبدیل    3
3-1-4 تبدیلات دیجیتال به آنالوگ    3
3-2 ساختار یک سیستم کنترلی حلقه بسته ساده    3
3-2-1 استفاده از کنترلر های صنعتی    3
3-2-1-1 کنترلر on/ff    3
3-2-1-2 استفاده از dead band    3
3-2-1-3 استفاده از کنترلر تناسبی    3
3-2-1-4 کنترل کننده ( تناسبی- مشتق گیر/ انتگرال گیر)    3
3-3 سنسورها    3
3-3-1 سنسور چیست؟    3
3-3-2 نگاهی سریع به سنسورهای رایج    3
3-3-2-1 سنسورهای دما از نوع دیجیتال    3
3-3-2-2 سنسوردما از نوع آنالوگ    3
3-3-2-3 انواع سنسورهای مغناطیسی (اثرهال)    3
3-3-2-4 سنسور‌‌های رطوبت    3
3-3-2-5 سنسور‌‌های فشار    3
3-3-2-6  STRAIN GAGE (استرین گیج)    3
3-3-2-7  فشار سیالات    3
3-3-2-8 لودسل LOAD CELL    3
3-3-2-9 سنسورهای گاز    3
3-3-2-10 سنسور‌‌های لیزر و مادون قرمز    3
3-4 سنسورهای بدون تماس    3
3-4-1 انواع سنسورهای بدون تماس    3
3-4-2 کاربرد سنسورها    3
3-4-3 مزایای سنسورهای بدون تماس    3
3-5 سنسورهای القایی    3
3-5-1 اساس کار و ساختمان سنسورهای القایی    3
3-5-2 قطعه استاندارد    3
3-5-3 ضرایب تصحیح    3
3-5-4 نحوه نصب سنسورهای القائی    3
3-6 سنسورها در رباتیک    3
3-6-1 ربات تعقیب خط    3
3-7 سنسورهای مادون قرمز    3
3-7-1 سنسورهای مادون قرمز پسیو    3
3-7-2 آشکارسازهای مبتنی بر سنسورهای PIR    3
3-7-3 سنسور تشخیص حرکت بدن انسان PIR    3
3-7-4 کنترل کنندههای از راه دور حرارتی مبتنی بر سنسورهای PIR    3
3-7-5 سنسور مادن قرمز بدون حساسیت به نور محیط    3
3-8 سنسورهای بیوالکتریکی Biosensors    3
3-8-1 مزایای بیوسنسورها    3
3-9 حسگرهای مافوق صوت    3
3-10 سنسور‌‌های اثر انگشت    3
3-11-1 اشعه مادون قرمز (Infrared)    3
3-11-2 شتاب‌سنج (Accelerometer)    3
3-11-3 فشارسنج (Barometer)    3
3-11-4 ژیروسکوپ (Gyroscope)    3
3-11-5 Air Browse    3
3-11-6 قطب نما (Geomagnetic)    3
3-11-7 Air Call-Accept    3
3-11-8 حسگر نور RGB Light Sensor    3
3-11-9 سنسور حرکتی (Gesture Sensor)    3
3-11-10 Proximity Sensor    3
3-11-11 دماسنج و رطوبت‌سنج (Temperature/Humidity Sensor)    3
3-12 انواع سنسور‌‌های دوربین دیجیتال    3
3-12-1 تاثیر سایز و نوع سنسور بر روی لنز    3
3-12-2  CCD و CMOS    3
3-12-3 مزایا و معایب    3
3-13 سنسورهای فیلم داغ    3
3-14 انواع حسگرها    3
3-14-1 زوج حسگر مافوق صوت    3
3-14-2 مزایای سیگنالهای الکتریکی    3
3-14-3 حسگرهای مورد استفاده در رباتیک    3
3-14-4 کاربردهای حسگرها    3
3-15 اثر هال    3
3-15-1 شکل حسگرهای اثر هال    3
3-15-2 کاربردهای مهم سنسور‌‌های اثرهال    3
3-16 سنسور موقعیت تشخیص پره  (Vane Operated Position Sensor)    3
3-16-1 نمونههایی از این سنسورها    3
3-17 سنسورهای رادیواکتیو در صنعت    3
3-17-1 پرتو‌‌های یون ساز و انواع آن    3
3-17-2 واحد اندازه گیری پرتوها    3
3-17-3 برخورد پرتوها با مواد    3
3-17-4 پرتوهای آشکار‌سازی    3
3-17-5 انواع کمیت سنج‌ها وآشکار سازها    3
3-17-5-1 کمیت سنج ها با خاصیت پس پراکندگی پرتو    3
3-17-5-2 کمیت سنج‌‌های واکنشی    3
3-17-6  ضخامت سنج‌‌ها    3
3-17-7 چگالی سنج‌‌ها    3
3-17-8 سطح سنج‌‌ها    3
3-17-9 رادیو ایزوتوپ‌ها به عنوان نشانه    3
3-18 سنسورکوریولیس    3
3-18-1 دبی جرمی    3
3-18-2 نیروی کوریولیس    3
3-18-3 ترانسمیتر    3
3-18-4 نسل‌های تکاملی    3
3-18-5 تداخلات    3
3-18-6 صحت وقابلیت تعیین دامنه    3
3-18-7 افت فشار و سایز    3
3-18-8 توصیه‌های نصب    3
3-19 سنسورهای فیبر نوری    3
3-19-1 مزایای سنسورهای فیبرنوری    3
3-19-2 معایب سنسورهای فیبرنوری    3
3-19-3 ساختمان فیبر نوری    3
3-19-4 لایه های فیبر نوری    3
3-19-5 کابل های فیبر نوری    3
3-19-6 کاربرد های فیبر نوری    3
3-19-7 معرفی برخی سنسورهای فیبر نوری    3
3-21 سنسور رزولور    3
3-21-1 انواع رزولور    3
3-21-2 ساختمان    3
3-21-3 مدارات بهسازی    3
3-22 سنسورهای نوری    3
3-22-1 مقاومت‌‌های نوری    3
3-22-2 مواد سنسور و گستره حساسیت    3
3-23 سنسورهای تشخیص گشتاور    3
3-23-1 علت اندازه گیری گشتاور    3
3-23-2 روش‌‌های مکانیکی    3
3-23-3 ترانسدیوسرهای گشتاور از نوع کرنش سنج    3
3-23-4 میله‌‌های پیچش    3
3-23-5 روش‌‌های مغناطیسی غیر تماسی    3
3-23-6 ترانسدیوسرهای موج اکوستیک سطحی (SAW)    3
3-23-7 اندازه گیری گشتاور با روش فیبر نوری    3
3-24 لیزر    3
3-24-1 لیزر گازی    3
3-24-2 وجوه طبیعی ارتعاشی    3
3-24-3 ترازهای ارتعاشی و دورانی    3
3-25 ترموکوپل‌‌ها    3
3-25-1 اثر سیبک    3
3-25-2 اثر پل تیر    3
3-25-3 اثر تامسون    3
3-25-4 قانون حرارت‌های میانی    3
3-25-5 قانون فلزات میانی    3
3-25-6 طراحی و انتخاب سیم ترموکوپل    3
3-25-7 اندازه سیم ترموکوپل (قطر)    3
3-25-8 عایق بندی سیم‌های ترموکوپل    3
3-25-9 سیم‌های رابط    3
3-25-10 مدارهای ترموکوپل    3
3-25-11 مدار‌‌های موازی ترموکوپل‌ها    3
3-25-12 مدار سری ترموکوپل‌ها    3
3-25-13 عبارات روسی و جداول مربوط به ترموکوپل‌ها    3
3-26 جداول مربوط به PT100    3
3-27 نگاهی به کنترل - فرآیند    3
3-28 گیج    3
3-28-1 ساختمان داخلی گیج    3
3-28-2 مکانیزم دیافراگم    3
3-28-3 مکانیزم لوله بوردن    3
3-28-4 مکانیزم سیستم‌‌های فیلد شده    3
3-28-5 مکانیزم بیلوز    3
3-28-6 کالیبراسیون گیج ها    3
3-28-7 دستگاههای کالیبراسیون گیج    3
3-29 سیگنال پنوماتیک    3
3-29-1 نحوه کار    3
3-30 لودسل    3
3-30-1 اساس کار لودسل    3
3-30-2 اجزای اصلی لودسل    3
3-30-2-1 مزایا و معایب پل وتستون    3
3-30-3 انواع لودسل از لحاظ سیگنال خروجی    3
3-30-4 مشخصات فنی    3
3-30-5 نکات مهم در نصب و نگهداری لودسل    3
3-30-6 سه خط تراز برای سیستم توزین    3
3-30-7 سیستم ارتینگ به روش شعاعی    3
3-31 سنسور PTC وNTC و RTD    3
3-31-1 RTD    3
3-31-2 ترمیستور    3
3-32 ترموستات    3
3-32-1 شرح کار ترموستات    3
3-33  فتوسل    3
3-34  ولوها ( شیرهای صنعتی)    3
3-34-1 وظایف اصلی شیرهای صنعتی    3
3-34-2 انواع مختلف شیرها    3
3-34-3 کاربرد شیرها    3
3-34-4 استاندارد و کلاس شیرها در صنعت گاز    3
3-34-5 وظیفه شیر ها    3
3-34-6 کنترل جریان در طراحی ولوها    3
3-34-7 اجزای مختلف ولو    3
3-34-8 انواع Safety Valve و استانداردها    3
3-34-9 نصب safety valve    3
3-34-10 تست SAFETY VALVE    3
3-34-11 اصطلاحاًت    3
3-34-12 Temperature Control Valve    3
3-35 ترانسدیوسر و ترانسمیتر    3
3-35-1 سنسورهای فشار    3
3-36 سیستمهای اعلام حریق    3
3-36-1 تجهیزات تشخیص حریق (دتکتورها)    3
3-36-2 سیم‌‌ها ی مدار اعلام حریق    3
3-36-3 عناصر تشکیل دهنده سیستمهای اعلام حریق    3
3-36-4 سیستم کشف دود نوری (Optical Smoke Detecto)    3
3-36-5 کاشف لیزری    3
3-36-6 سیستم کاشف حرارتی ( Heating Detector)    3
3-36-7 شستی اعلام حریق (Manual Call Point)    3
3-36-8 سیستم صوتی آژیر    3
3-36-9 منبع تغذیه    3
3-36-10 سیستم‌مرکزی    3
3-36-11 تکرار کننده اعلام حریق (Repeate)    3
3-36-12 تلفن کننده اتوماتیک    3
3-36-13 خروجی‌ها    3
3-36-14 سیم کشی در سیستمهای اعلام حریق (Fire Detection System – Wiring)    3
3-36-15 کابل شیلددار    3
3-36-16  Zone  و هدف از ایجاد آن    3
3-36-17 نکات کلی مربوط به طراحی    3
3-36-18 انتخاب دتکتور    3
3-37  GPS    3
3-37-1 امواج حامل    3
3-37-2 کدهای اطلاعاتی(بصورت دودویی)    3
3-37-3 پیام ماهواره(Message)    3
3-37-4 عملکرد مثلث‌بندی    3
3-37-5 منابع خطا    3
3-37-6 ایستگاه‌‌های زمینی    3
3-37-7 کاربرد ها    3
3-38 NFC    3
فصل چهارم / کامپیوتر    3
4-1 کاربردهای شبکه های بی سیم    3
4-1-1  تکنولوژی های مختلف بی سیم    3
4-1-2  انواع شبکه های بی سیم    3
4-2 مدل OSI    3
4-2-1 بررسی هفت لایه مدل OSI    3
4-2-2 مدل TCP/IP یا Internet protocol /Transmission Control Protocol    3
4-2-3 پروتکل اینترنت یا IP    3
4-2-4 توپولوژی شبکه    3
4-2-5 تقسیم بندی بر اساس حوزه جغرافی تحت پوشش    3
4-2-6 آشنایی با نحوه عملکرد هاب    3
4-2-7 آشنایی با نحوه سوئیچ    3
4-2-8 رهیاب (Router)    3
4-2-9 مالتی‌پلکس (Mux)    3
4-2-10 Repeater    3
4-2-11 Bridge    3
4-2-12 وظیفه کارت شبکه (NIC)    3
4-2-13 کابل‌های شبکه    3
4-3 روشهای ارسال اطلاعات در شبکه‌های کامپیوتری    3
4-3-1 انواع روش‌های انتقال داده    3
4-3-2 تبادل شفاف (transparent communication)    3
4-3-3 ساختار Master-Slave    3
4-3-4 سرعت انتقال    3
4-3-5 مدوله سازی    3
4-3-6 Handshaking    3
4-3-7 مدل سیستمهای باز Open Systems Model    3
4-3-8 I2C    3
4-3-9 فرمت انتقال داده ها    3
4-3-10 مساله همزمان سازی پالس ساعت    3
4-3-11 داوری و حاکمیت یک Master    3
4-3-12 آدرس دهی    3
4-3-13 تحولات در Fast-mode    3
4-3-14 تحولات در  High Speed-mode (HS-mode)    3
4-3-15 فرمت ارسال داده‌های سریال در HS-mode    3
4-3-16 کاربردهای  I2C    3
4-3-17 I2C وRS-232    3
4-3-18 ارتباط باس موازی با I2C Controller    3
4-3-19 سایر کاربردها    3
4-4 شبکههای کامپیوتری    3
4-4-1 تقسیمبندی شبکه‌ها    3
4-4-2 کابل در شبکه    3
4-4-3 کابل‌های استفاده شده در شبکه‌های اترنت    3
4-5 PROFIBUS    3
4-5-1 تکنولوژی پروفیباس    3
4-5-2 پروفایل‌های ارتباطی    3
4-5-3 پروفایل‌های کاربردی    3
4-6 شبکه اینترنت    3
4-6-1 اترنت    3
4-6-2 پروتکل    3
4-6-3 اصطلاحات اترنت    3
4-6-4 CSMA/CD    3
4-6-5 محدودیت‌های اترنت    3
4-6-6 تکرارکننده(Repeater)    3
4-6-7 Bridges و سگمنت    3
4-6-8 روترها : سگمنت‌های منطقی   &nbs

ناشر قدیس
نویسنده
طبقه بندی
نوبت چاپ 2
تاریخ چاپ ۱۳۹۸
شابک 9786008050292
قطع کتاب وزیری
تعداد صفحات ۷۶۸
قیمت پشت جلد ۱۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش ۱۲۶,۰۰۰ تومان
زبان کتاب فارسی

شما میتوانید نظر خود را در مورد این مطلب بیان کنید.

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
حروف بزرگ و کوچک یکسان است.