منوی محصولات
منوی محصولات

کتاب مباحث پیشرفته و کنترل‌های آیین‌نامه‌ای سازه‌های فولادی در ETABS 2016

کتاب مباحث پیشرفته و کنترل‌های آیین‌نامه‌ای سازه‌های فولادی در ETABS 2016
ناشر نوآور
نویسنده
تعداد صفحات ۲۷۴
قیمت پشت جلد ۴۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش ۴۱,۸۰۰ تومان
۵٪ تخفیف

مباحث پیشرفته و کنترل‌های آیین‌نامه‌ای سازه‌های فولادی در ETABS 2016

  • به همراه نکات سبک‌سازی
  • کنترل کلیه بندهای آئین‌نامه‌ لرزه‌ای ETABS و مقایسه با مبحث دهم
  • نکات پایه در محاسبات، کنترل‌های آئین‌نامه‌ای و نکات سبک‌سازی در طراحی سازه‌ها
  • طراحی دیوار برشی فولادی، طراحی بادبند کمانش‌ناپذیر BRB، طراحی اتصالات با مقطع کاهش یافته RBS تحلیل دینامیکی سازه و ترکیب بارها
  • اندرکنش خاک و سازه (استاتیکی و دینامیکی)

نرم‌افزار ETABS رایج‌ترین نرم‌افزار طراحی و محاسبات سازه‌های فولادی و بتنی در ایران است که مهندسین محاسب باید تسلط کافی بر این نرم‌افزار و همچنین کنترل بندهای آئین‌نامه‌ای توسط آن، داشته باشند. در این کتاب می‌توانید کنترل بندهای آئین‌نامه طراحی لرزه‌ای که توسط نرم‌افزار ایتبز انجام می‌شود را مشاهده و با بندهای مبحث دهم مقررات ملی ساختمان ایران مقایسه نمائید. نکات پایه برای محاسبات سازه فلزی، کنترل‌های آئین‌نامه‌ای، طراحی دیوار برشی فولادی، طراحی کامل بادبند کمانش‌ناپذیر BRB، طراحی اتصال RBS، طراحی اتصال گیردار کله گاوی، طراحی مهار جانبی، کنترل ضریب نامعینی، کنترل ترکیب بار تشدید یافته، کنترل صلبیت سقف، نکات آنالیز دینامیکی و کنترل‌های آئین‌نامه‌ای آن، نکات سبک‌سازی سازه‌ها، ترکیب بارهای سازه فولادی، نکات اندرکنش خاک و سازه (استاتیکی و دینامیکی) در نرم‌افزار ETABS2016 توضیح داده شده است.

کتاب مباحث پیشرفته سازه فولادی در etabs 2016

مباحث پیشرفته و کنترل‌های آیین‌نامه‌ای سازه‌های فولادی در ETABS 2016

در فصل اول کتاب مباحث پیشرفته سازه فولادی در etabs 2016 نکات و توضیحات ابتدایی برای محاسبات سازه‌های فولادی گذاشته شده است که هر مهندس محاسب باید این نکات را بداند.

در فصل دوم کتاب مباحث پیشرفته سازه فولادی در etabs 2016 ضوابطی که نرم‌افزار در طراحی لرزه‌ای سازه‌های فولادی کنترل می‌نماید، آورده شده و همچنین ضوابط مبحث دهم نیز پشت هر بند گذاشته شده است تا مهندسین بتوانند این ضوابط را مقایسه نمایند. بدیهی است ضوابطی را که نرم‌افزار کنترل نمیکند باید توسط خود محاسب کنترل گردد.

فصل سوم کتاب مباحث پیشرفته سازه فولادی در etabs 2016 نکات مربوط به طراحی سازه‌های فولادی در نرم‌افزار ETABS 2016 گفته شده.

در فصل چهارم کتاب مباحث پیشرفته سازه فولادی در etabs 2016 درباره ترکیبات بارگذاری (نظیر ترکیبات بارگذاری استاتیکی، دینامیکی، سقف کامپوزیت و….) در سازه فولادی صحبت شده است.

در فصل پنجم کتاب مباحث پیشرفته سازه فولادی در etabs 2016 نکات بهینه سازی و سبک سازی سازه‌ها آورده شده است که بار رعایت این نکات میتوان سازه‌ها را بخوبی سبک نمود.

فصل ششم کتاب مباحث پیشرفته سازه فولادی در etabs 2016 به کنترلهای مهم در سازه‌های فولادی پرداخته است نظیر کنترل صلبیت سقف, کنترل ترکیب بار تشدید یافته، کنترل ضریب نامعینی و…

در فصل هفتم کتاب مباحث پیشرفته سازه فولادی در etabs 2016 طراحی برخی از اعضاء سازه‌ای نظیر: مهاربند جانبی، دیوار برشی فولادی، اتصالات RBS و اتصالات کله گاوی گفته شده است.

فصل هشتم کتاب مباحث پیشرفته سازه فولادی در etabs 2016 مربوط به انواع تحلیل‌های دینامیکی و ضوابط آن میباشد.

فصل نهم کتاب مباحث پیشرفته سازه فولادی در etabs 2016 طراحی بادبند کمانش تاب و کنترل ضوابط آن در نرم‌افزار ایتبز شرح داده شده و در فصل دهم اثرات اندرکنش خاک و سازه در تحلیل استاتیکی و دینامیکی آورده شده است.

در انتهای مبحث دهم مقررات ملی ساختمان ایران ضوابط طراحی لرزه‌ای سازه‌های فولادی آمده است که برخی از این ضوابط توسط نرم‌افزار ETABS 2016 کنترل میگردد. دانستن کنترل ضوابط طراحی لرزه‌ای نرم‌افزار برای همه مهندسین محاسب اجباری است و مهندسین باید بدانند که نرم‌افزار چه ضوابطی از آیین‌نامه‌ها را کنترل می‌نماید.

همانطور که می‌دانید در طراحی کلیه سازه‌ها کنترل ضوابط لرزه‌ای اجباری است، فلسفه طراحی لرزه‌ای بالا بردن شکل‌پذیری سازه‌ها و جلوگیری از ریزش آنها می‌باشد که ضوابط آن در آیین‌نامه‌ها آمده است. در ایران از نرم‌افزار ETABS برای طراحی سازه‌ها استفاده میگردد که خوشبختانه ضوابط طراحی آیین‌نامه فولاد ایران (مبحث دهم ۱۳۹۲) با آیین‌نامه AISC 360-10 این نرم‌افزار تقریبا مشابه است.

لازم به ذکر است این اولین کتابی است در بازار که ضوابط طراحی لرزه‌ای سازه‌های فولادی نرم‌افزار ۲۰۱۶ ETABS را بصورت کامل توضیح داده است.
امید است که این کتاب مفید واقع شود و بتواند گامی در راستای ارتقاء دانش جامعه مهندسین باشد.

فهرست مطالب کتاب مباحث پیشرفته سازه فولادی در etabs 2016

پیشگفتار

فصل اول / نکات اولیه محاسبات

مقدمه

۱-۱ بررسی نقشه‌های معماری

۱-۱-۱. نحوه ستون‌گذاری و محور‌بندی

۱-۱-۲  ابعاد مفید آسانسور

۱- ۲. انتخاب نوع اسکلت سازه

۱-۳  انواع سیستم سازه‌ای

۱-۳-۱ سیستم دیوارهای باربر

۱-۳-۲  انواع دیوار‌های باربر

۱-۳-۳ سیستم قاب ساختمانی ساده

۱-۳-۴ سیستم قاب خمشی

۱-۳-۵  سیستم دوگانه یا ترکیبی

۱-۳-۶ سایر سیستم‌های سازه‌ای

۱- ۴ انتخاب سیستم باربری مناسب

۱-۴-۱ قاب خمشی

۱-۴-۲  قاب مهاربندی شده واگرا: (EBF )

۱-۴-۳  قاب مهاربندی شده همگرای معمولی: (OCBF)

۱-۴-۴  قاب مهاربندی شده همگرای ویژه: (SCBF)

۱-۴-۵ دیوار برشی: (Shear Wall)

۱-۴-۶ سیستم‌ها‌ی رایج

۱-۴-۷ نکته‌هایی در مورد انتخاب سیستم

۱-۴-۸ نحوه قرارگیری سیستم مقاوم در سازه

۱-۵ سقفها در سازه

۱-۵-۱ تعریف دیافراگم در آیین‌نامه ۲۸۰۰

۱-۵-۲ انواع دیافراگم

۱-۵-۳  بررسی انواع سقف‌های متداول

۱-۶ بررسی تیر ریزی در سازه‌های بتنی و فولادی

۱-۶-۱  انواع تیر ریزی

۱-۷  نحوه قرارگیری تیر، ستون و بادبند در سازه که بهترین عملکرد را داشته باشند

۱-۷-۱  نحوه تعیین محور قوی و ضعیف پروفیل

۱-۷-۲  نحوه اتصالات اعضای سازه

۱-۸  بارگذاری سازه

۱-۸-۱ بارهای ثقلی

۱-۸-۲  بار زنده

۱-۸-۳  بار برف

۱-۸-۴  بارگذاری زلزله

۱-۹  کنترل درز انقطاع

۱-۱۰  تعیین تراز پایه

۱-۱۱  ترکیب سیستم‌ها درارتفاع

۱-۱۲  نامنظمی در پلان

۱-۱۳  نامنظمی هندسی در ارتفاع

۱-۱۴  نامنظمی جرمی در ارتفاع

۱-۱۵ نامنظمی قطع سیستم باربر جانبی در ارتفاع

۱-۱۶  نامنظمی در سختی جانبی

۱-۱۸- نامنظمی در مقاومت جانبی

 

فصل دوم / کنترل بندهای طراحی لرزه‌ای نرم‌افزار ETABS 2016 با مبحث دهم مقررات ملی ۱۳۹۲

مقدمه

۲-۱  تنظیمات طراحی Design Preferences در نرم‌افزار

۲-۲  تنظیمات Design Overwrites در نرم‌افزار

۲-۳  انواع سیستم‌های پشتیبانی شده در نرم‌افزار

۲-۴  مقررات قابل اجراء طرح لرزه‌ای در نرم‌افزار

۱۰-۳-۱ هدف و دامنه کاربرد

۱۰ -۳-۲ تعاریف

۲-۵  ترکیب بارهای طراحی نرم‌افزار

۲-۶  تقسیم‌بندی مقاطع برای کمانش موضعی در نرم‌افزار

۲-۷  کنترل‌های ویژه برای مقاومت ستون در نرم‌افزار

۲-۸  طراحی عضو در نرم‌افزار

قاب خمشی معمولی Ordinary Moment Frames (OMF)

قاب خمشی متوسط Intermediate Moment Frames (IMF)

قاب خمشی ویژه Special Moment Frames (SMF)

قاب خمشی خرپایی ویژه Special Truss Moment Frames (STMF)

قاب بادبند همگرای معمولی Ordinary Concentrically Braced Frames (OCBF)

قاب بادبندی ویژه ۱۷BSpecial Concentrically Braced Frames (SCBF)

بادبند واگرا Eccentrically Braced Frames (EBF)

قاب بادبند کمانش‌ناپذیر Buckling Restrained Braced Frames (BRBF)

دیوار برشی فلزی Special Plate Shear Walls (SPSW)

۲-۹ طراحی گره Joint Design در نرم‌افزار

طراحی ورق‌های پیوستگی در نرم‌افزار

طراحی ورق چشمه اتصال Design of Doubler Plates در نرم‌افزار

تیر ضعیف ستون قوی در نرم‌افزار

بررسی برش اتصال تیر در نرم‌افزار

بررسی نیروهای اتصال بادبند در نرم‌افزار

 

فصل سوم / طراحی سازه فولادی

مقدمه

۳-۱  روشهای متداول طراحی سازه فولادی

۳-۱-۱  روش حالت حدی

۳-۲  الزامات تحلیل و طراحی برای تامین پایداری

۳-۳  دسته‌بندی سیستم‌های قاب‌بندی شده و طول موثر کمانش اعضاء

۳-۴  روش‌های تحلیل مرتبه دوم

۳-۵  روش‌های قابل قبول تحلیل و طراحی

۳-۵-۱ روش تحلیل مستقیم

۳-۵-۲  محدودیت‌ها و الزامات روش طول موثر

۳-۵-۳  محدودیت‌ها و الزامات روش تحلیل مرتبه اول

۳-۶  نکات طراحی سازه‌های فولادی به روش LRFD در نرم‌افزار ETABS

 

فصل چهارم / ترکیب بارگذاری

مقدمه

۴-۱ ترکیب بارهای سازه‌های فولادی در روش ضرائب بار و مقاومت

۴-۲  معرفی حالات بار برای نرم‌افزار ETABS

۴-۲-۱  نکات ساخت ترکیب بارها

۴-۳  ترکیب بارهای طراحی سازه فولادی

۴-۳-۱  ترکیب بارهای تحلیل استاتیکی سازه‌های فولادی در روش ضرائب بار و مقاومت

۴-۳-۲  ترکیب بارهای آنالیر دینامیکی حالت حدی LRFD

۴-۳-۳  ترکیب بارهای تیر کامپوزیت

۴-۳-۴  ترکیب بار جهت محاسبه جرم موثر سازه جهت محاسبه برش پایه زلزله

۴-۳-۵  ترکیب بارهای تشدید یافته در زلزله

۴-۳-۶  ترکیب بار P-∆

۴-۳-۷  ترکیب بار طراحی اتصالات سازه

فصل پنجم / سبک‌سازی سازه‌ها

مقدمه

 

فصل ششم / برخی کنترلهای مهم در سازه

مقدمه

۶-۱ تعیین ضریب نامعینی سازه ρ

۶-۱-۱ آیین‌نامه ۲۸۰۰ در رابطه با نحوه تعیین ρ(بند ۳-۳-۲ آیین‌نامه ۲۸۰۰)

۶-۱-۲  مراحل تعیین ضریب نامعینی

۶-۱-۳  در ساختمان‌ها یا اجزاء زیر مقدار ضریب نامعینی برابر است با یک

۶-۲  کنترل طبقه نرم و سختی طبقات

۶-۳  کنترل دیافراگم صلب طبقات

۶-۳-۱  کنترل دیافراگ صلب در طبقه بام

۶-۴  کنترل بار تشدید یافته

۶-۵  کنترل‌های قاب خمشی ویژه

 

فصل هفتم / طراحی برخی از اعضاء سازه‌ای و اتصالات

۷.مقدمه

۷-۱  طراحی مهاربندهای جانبی (Lateral Brace)

۷-۱-۱  مهارهای جانبی برای نیروهای زیر طراحی میشوند

۷-۲  طراحی دیوار برشی فولادی در ایتبز

۷-۲-۱  مدل سازی دیوار بصورت نوارهای مورب در ایتبز

۷-۲-۲  ظرفیت اسمی برش جان مطابق با AISC 341

۷-۲-۳  حداقل ضخامت جان ورق در روش تنش مجاز

۷-۲-۴  طراحی اولیه ستونها کناری

۷-۲-۵  طراحی اولیه تیرها

۷-۳  طراحی گام به گام اتصال گیردار با ورق روسری و زیر سری (کله گاوی)

۷-۴ طراحی اتصالات گیردار مستقیم تیر با مقطع کاهش یافته (RBS)

۷-۴-۱ انواع اتصالات گیرار از پیش تایید شده

۷-۴-۲ الزامات عمومی اتصالات گیردار از پیش تایید شده

۷-۴-۳  ساخت برش‌های بال

۷-۴-۴ اصول طراحی

۷-۴-۵ کنترل اتصال RBS در نرم‌افزار ETABS 2016

 

فصل هشتم / روش‌های تحلیل دینامیکی

مقدمه

۸-۱ روش تحلیل دینامیکی برای ساختمان

۸-۱-۱ تحلیل استاتیکی

۸-۱-۲ تحلیل دینامیکی و روش‌های خطی آن

۸-۲ روش تاریخچه زمانی

۸- ۲-۱ اصلاح مقادیر بازتاب‌ها

۸-۲-۲ روش کار:

۸-۲-۳ محاسبه ضریب مقیاس

۸-۲-۴ ادامه در نرم‌افزار ETABS 2016

۸-۲-۵ اصلاح مقادیر بازتاب‌ها

۸-۳- روش تحلیل طیفی

۸-۳-۱ تعداد مدهای نوسان

۸-۳-۲ ترکیب اثر مودها

۸-۳-۳ اصلاح مقادیر بازتاب:

۸-۳-۴ طیف طرح استاندارد:

۸-۳-۵ طیف طرح ویژه ساختگاه:

۸-۳-۶ محاسبه طیف طرح استاندارد

۸-۳-۷ مراحل کار در نرم‌افزار ETABS 2016

۸-۳-۸ همپایه سازی برش‌های پایه حاصل از تحلیل استاتیکی و دینامیکی

۸-۳-۹ کنترل درصد مشارکت مودها

۸-۳-۱۰ کنترل دریفت و نامنظمی پیچشی سازه در آنالیز طیفی

۸-۳-۱۱ کنترل نامنظمی پیچشی سازه

فصل نهم / طراحی بادبند کمانش تاب BRB در نـــرم‌افــزار ETABS 2016

مقدمه

۹-۱ آشنایی با مهار بند کمانش تاب (BRB)

۹-۲ اجزاء تشکیل دهنده مهاربند کمانش تاب

۹-۳ اصول طراحی مهاربند کمانش تاب

۹-۴ طراحی اتصال مهار بند کمانش تاب

۹-۵ ضوابط تیرها و ستونهای قاب مهاربند کمانش تاب

۹-۶ منطقه محافظت شده

۹-۷ طراحی مهاربند کمانش تاب در ETABS 2016

۹-۷-۱ اصلاح سختی

۹-۷-۲ پارامترهای طراحی بادبند کمانش تاب در ETABS 2016a

۹-۷-۳ نتایج طراحی بادبند کمانش تاب در Etabs 2016

۹-۷-۴ کنترل ضریب اصلاح سختی مهاربندهای کمانش تاب

۹-۷-۵ تعیین نیروهای نامتعادل و طراحی لرزه‌ای تیرها و ستون‌ها در قاب‌های مهاربندی‌شده

۹-۷-۶ تعیین ابعاد تقریبی برای غلاف فولادی پیرامونی

۹-۸ الزامات مهار جانبی تیرها در مهاربند کمانش تاب

 

فصل دهم / اثرات اندرکنش خاک و سازه

مقدمه

۱۰-۱ آشنایی با اندرکنش خاک و سازه

۱۰-۲ درنظر گرفتن اثر اندرکنش خاک و سازه

۱۰-۳ روشهای مدلسازی خاک:

۱۰-۳-۱ نمونه‌ای از مدلسازی اندرکنش خاک و سازه

۱۰-۴ فرآیند تحلیل

۱۰-۵ روش‌های تحلیل

۱۰-۵-۱-روش تحلیل استاتیکی معادل

۱۰-۵-۲  روش تحلیل دینامیکی طیفی

 

پیوست ۱ / جداول استاندارد ابعادی آسانسور

آسانسورهای کنار هم دارای چاه مشترک

 

پیوست ۲ / جدول شماره خطاهای نرم‌افزار ETABS 2016 در سازه فلزی

ناشر نوآور
نویسنده
طبقه بندی
نوبت چاپ 1
تاریخ چاپ ۱۳۹۷
قطع کتاب وزیری
تعداد صفحات ۲۷۴
قیمت پشت جلد ۴۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش ۴۱,۸۰۰ تومان
زبان کتاب فارسی

شما میتوانید نظر خود را در مورد این مطلب بیان کنید.

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
حروف بزرگ و کوچک یکسان است.