منوی محصولات
منوی محصولات

ایمنی در صنعت پله برقی

ایمنی در صنعت پله برقی
ناشر نوآور
نویسنده
تعداد صفحات ۱۹۲
قیمت پشت جلد ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش ۱۴,۲۰۰ تومان
۵٪ تخفیف

کتاب ایمنی در صنعت پله برقی

همراه CD

به جرات می توان ادعا نمود, کتاب جاری برای اولین ابر در ایران و جهان در زمینه ایمنی و استانداردهای موجود در صنعت پله‌برقی و پیاده‌روی متحرک تدوین گردیده است. مطالب استفاده شده در کتاب بر اساس الزامات استانداردهای داخلی و بین‌المللی, مقالات برتر, مجلات ت خصصی و تحقیق‌های دانشگاهی به همراه پشتوانه تجارب کسب شده در صنعت پله‌برقی ایران طی سالیان متمادی تالیف گردیده است.
در این کتاب سعی شده, الزامات استاندارد در خصوص ایمنی و همچنین مکانیزم‌های ایمنی به کار رفته در این صنعت به زبان ساده بیان شده و زمینه درک بهتر و صحیح این استاندارد فراهم گردد. امید است, کتاب جاری بتواند پاسخگوی نیاز فعالین,‌علاقه‌مندان و محققین این صنعت بوده و به عنوان منبع قابل اعتماد و معتبر مورد استفاده اساتید, دانشجویان و کارشناسان محترم قرار گیرد.

کتاب ایمنی در صنعت پله برقی

 فهرست مطالب کتاب ایمنی در صنعت پله برقی :

پیشگفتار شماره ۱
پیشگفتار شماره ۲
مقدمه

 

فصل اول: تعاریف اصلی

۱-۱ ارتفاع پله برقی
۱-۲ طول افقی پله برقی
۱-۳- طول مفید پله برقی
۱-۴- سرعت
۱-۵- شیب پله برقی
۱-۶- عرض پله برقی
۱-۷- استپ
۱-۸- پالت
۱-۹- شانه و کامپلیت
۱-۱۰- دستگیره یا هندریل
۱-۱۱- بالستریت یا نرده پله برقی
۱-۱۲- اسکرت
۱-۱۳- دک داخلی
۱-۱۴- دک خارجی
۱-۱۵- درب محافظ ایستگاههای بالا و پایین
۱-۱۶- تعداد استپ افقی
۱-۱۷- جهت حرکت پله برقی
۱-۱۸- مکانیزم‌های ایمنی
۱-۱۹- بیمه سرنشینان پله برقی
۱-۲۰- جانمایی پله برقی
۱-۲۱- چیدمان پله برقی
۱-۲۲- انواع چیدمان
۱-۲۲-۱- چیدمان پله‌برقی در چند طبقه به روش تکی
۱-۲۲-۲- چیدمان پله‌برقی در چند طبقه به روش ضربدری
۱-۲۲-۳- چیدمان پله‌برقی در چند طبقه به روش موازی
۱-۲۳- محاسبه و نحوه انتخاب پله برقی
۱-۲۴- ظرفیت جابه‌جایی پله برقی

 

فصل دوم: استانداردها :

۲-۱ مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان
۲-۲ استاندارد ملی ایران ۱-۱۳۸۳۶
۲-۳ استاندارد اروپا EN-115
۲-۴ استاندارد ایالات متحده A17.1 ASME

 

فصل سوم: آنالیز حوادث :

۳-۱ تعریف حادثه
۳-۲ روشهای آنالیز حوادث
۳-۳ راههای مواجهه با خطر
۳-۴ شناسایی سطح شدت حوادث

 

فصل چهارم: حوادث در فرایند نصب :

۴-۱ حوادث در فرایند حمل، نصب و راه اندازی
۴-۲ مرحله حمل و تخلیه
۴-۳ مرحله جایگذاری
۴-۴ مرحله نصب مکانیکال
۴-۵ مرحله تست و راه اندازی

 

فصل پنجم: حوادث و سیستمهای ایمنی

 

۵-۱ حوادثی که براثر طراحی غلط پله برقی حادث می‌گردند.
۵-۲ حوادثی که بدلیل ضعف در سرویس و نگهداری تجهیزات بوجود می‌آید.
۵-۳ حوادثی که بدلیل رفتار غلط مسافرین حادث می‌گردند.
۵-۳-۱ هشدارهای ایمنی
۵-۳-۲ آموزشهای بلند مدت
۵-۴ طبقه‌بندی انواع حوادث
۵-۴-۱ حوادث ناشی از سقوط
۵-۵ انواع مصدومیت
۵-۶ اقدامات پیشگیرانه
۵-۷ بررسی انواع حوادث و مکانیزم‌های ایمنی مرتبط
۵-۷-۱ حوادث مربوط به شانه‌ها و کامپلیت

شرح حادثه
علل وقوع
گزارش حوادث
راهکارهای پیشگیرانه
اقدام در زمان حادثه
الزامات استاندارد
۵-۷-۲ گیر کردن بین فاصله استپ و اسکرت
شرح حادثه
علل وقوع
گزارش حوادث
راهکارهای پیشگیرانه
اقدام در زمان حادثه
الزامات استاندارد
۵-۷-۳ گیر کردن در ورودی هندریل
شرح حادثه
علل وقوع
راهکارهای پیشگیرانه
اقدام در زمان حادثه
الزامات استاندارد
۵-۷-۴ گیر کردن و یا زمین خوردن در اثر عدم تراز یا شکستگی استپ
شرح حادثه
علل وقوع
راهکارهای پیشگیرانه
اقدام در زمان حادثه
الزامات استاندارد
۵-۷-۵ گیر کردن در فاصله‌ بین استپ‌ها
شرح حادثه
علل وقوع
راهکارهای پیشگیرانه
اقدام در زمان حادثه
الزامات استاندارد

۵-۷-۶ شکستگی و یا عدم وجود استپ
شرح حادثه
علل وقوع
راهکارهای پیشگیرانه
اقدام در زمان حادثه
الزامات استاندارد
۵-۷-۷ افتادن مسافر در اثر توقف ناگهانی و یا کوتاه بودن فاصله توقف
شرح حادثه
علل وقوع
گزارش حوادث
راهکارهای پیشگیرانه
اقدام در زمان حادثه
الزامات استاندارد

۵-۷-۸ آسیب دیدن انگشتان در اثر گیر کردن بین هندریل و بالسترید و یا هندریل و دیوار
شرح حادثه
علل وقوع
راهکارهای پیشگیرانه
اقدام در زمان حادثه
الزامات استاندارد
۵-۷-۹ افتادن مسافر در اثر توقف هندریل و یا کم بودن سرعت آن
شرح حادثه
علل وقوع
راهکارهای پیشگیرانه
اقدام در زمان حادثه
الزامات استاندارد
۵-۷-۱۰ افزایش ابعاد حادثه بدلیل عدم وجود دکمه توقف اضطراری
شرح حادثه
علل وقوع
راهکارهای پیشگیرانه
الزامات استاندارد
۵-۷-۱۱ لغزندگی پاگردهای ابتدایی و انتهایی و یا استپ
شرح حادثه
علل وقوع
راهکارهای پیشگیرانه
اقدام در زمان حادثه
الزامات استاندارد
۵-۷-۱۲ عدم وجود کنتاکتور دوم ایمنی
شرح حادثه
علل وقوع
راهکارهای پیشگیرانه
اقدام در زمان حادثه
الزامات استاندارد

 

۵-۷-۱۳ رها شدن و حرکت خلاف جهت :

شرح حادثه
علل وقوع
گزارش حوادث
راهکارهای پیشگیرانه
اقدام در زمان حادثه
الزامات استاندارد
۵-۷-۱۴ اثرات مواد سمی
شرح حادثه
علل وقوع
راهکارهای پیشگیرانه
اقدام در زمان حادثه
الزامات استاندارد
۵-۷-۱۵ فضای باز و ناایمن در کناره تجهیزات
شرح حادثه
علل وقوع
گزارش حوادث
راهکارهای پیشگیرانه
اقدام در زمان حادثه
الزامات استاندارد
۵-۷-۱۶ برخورد با سازه ساختمان
شرح حادثه
علل وقوع
راهکارهای پیشگیرانه
اقدام در زمان حادثه
الزامات استاندارد
۵-۷-۱۷ کمبود فضای کافی در ورودی و خروجی پله برقی
شرح حادثه
علل وقوع
گزارش حوادث
راهکارهای پیشگیرانه
اقدام در زمان حادثه
الزامات استاندارد

۵-۷-۱۸ نشستن و یا آویزان شدن از هندریل
شرح حادثه
علل وقوع
گزارش حوادث
راهکارهای پیشگیرانه
اقدام در زمان حادثه
الزامات استاندارد
۵-۷-۱۹ حوادث بدلیل حمل بار نامناسب
شرح حادثه
علل وقوع
راهکارهای پیشگیرانه
اقدام در زمان حادثه
الزامات استاندارد
۵-۷-۲۰ عدم وجود دکمه توقف اضطراری در موتورخانه
راهکارهای پیشگیرانه
الزامات استاندارد
۵-۷-۲۱ نور کم در محل کار
راهکارهای پیشگیرانه
الزامات استاندارد
۵-۷-۲۲ برق گرفتگی
راهکارهای پیشگیرانه
الزامات استاندارد
۵-۷-۲۳ فضای کم در ایستگاههای پله برقی
راهکارهای پیشگیرانه
الزامات استاندارد
۵-۷-۲۴ وقوع حریق در پله برقی
گزارش حوادث
راهکارهای پیشگیرانه
اقدام در زمان حادثه
الزامات استاندارد
۵-۸ علائم ایمنی

 

فصل ششم: توصیه‌های ایمنی :

کتاب ایمنی در صنعت پله برقی

۶-۱ توصیه‌های ایمنی
۶-۲ در زمان سوار شدن
۶-۳ سوار شدن کودکان
۶-۴ در زمان طی مسیر
۶-۴ در زمان طی مسیر
۶-۵ در زمان خروج از پله برقی
۶-۶ شرایط اضطراری

فصل هفتم: ایمنی در یک نگاه :

ناشر نوآور
نویسنده
طبقه بندی
نوبت چاپ 2
تاریخ چاپ ۱۳۹۵
شابک 9786001681486
قطع کتاب وزیری
تعداد صفحات ۱۹۲
قیمت پشت جلد ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش ۱۴,۲۰۰ تومان
زبان کتاب فارسی

شما میتوانید نظر خود را در مورد این مطلب بیان کنید.

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
حروف بزرگ و کوچک یکسان است.