منوی محصولات
منوی محصولات

مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان(طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها) - نظام مهندسی

مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان(طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها) - نظام مهندسی
ناشر نشر توسعه ایران
نویسنده
تعداد صفحات ۲۲۳
قیمت پشت جلد ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش ۲۰,۹۰۰ تومان
۵٪ تخفیف

مقدمه
توسعه و پیشرفت فن‌آوری‌های جدید و اثر آن در صنعت ساختمان، گسترش شیوه‌ها و روش‌های جدید در مبانی و طراحی ساختمان و استفاده گسترده از سیستم‌های جدید الکتریکی، الکترونیکی، تجهیزات و دستگاه‌ها در تأسیسات برقی ساختمان‌ها و نیز منظور نمودن مفاد ویرایش‌های جدید مقررات و استانداردهای معتبر، لزوم بازنگری در ویرایش دوم (بازنگری اول- سال1382) را ضروری نمود. لازم به ذکر است که کلیه پیوست‌های این مبحث الزامی بوده و رعایت آن‌ها اجباری است و همچنین در مدت اعتبار این مبحث چنانچه مقررات و استانداردها و یا ویرایشهای جدیدی از آنها به تصویب برسد، جانشین مقررات، استاندارد و معیارهای جدید در ویرایش جاری خواهد بود. بر این اساس تغییرات عمده در بازنگری این مبحث حاصل شد که مهمترین و عمده‌ترین سرفصل‌های آن‌ها را می‌توان به شرح زیر برشمرد. 
 - ویرایش کلی متن، بازنگری در تعاریف، تکمیل لیست استانداردها و اصطلاحات
- گسترش حوزه شمول این مبحث به سیستم‌های جدید در تأسیسات برقی
- بازنگری در مقررات، آیین‌نامه‌ها و استانداردها و بروزرسانی مبحث
- بازنگری عمده و اضافه‌شدن بخش‌های جدید در فصل " اصول اساسی در تأسیسات برق"
- بازنگری و تکمیل فصول اصول طراحی تأسیسات برق، نصب و برپایی و برآورد درخواست نیروی برق
- بازنگری عمده و اضافه‌شدن بخش‌های جدید در فصول منابع تأمین نیروی برق، نیروی برق اضطراری و نیروی برق ایمنی
- بازنگری و تکمیل فصل تابلوهای توزیع نیرو، تجهیزات، وسایل حفاظت و کنترل
- بازنگری عمده و اضافه‌شدن بخش‌های جدید در فصل مدارها (کابل‌کشی- سیم‌کشی)
- بازنگری عمده در فصول تأسیسات جریان ضعیف و بروزرسانی این سیستم‌ها و اضافه نمودن بخش‌ها و سیستم‌های جدید
- بازنگری و تکمیل فصل محیط‌های عادی و مخصوص
- بازنگری عمده و اضافه‌شدن بخش‌های جدید در فصل محیط‌های نمناک و مرطوب
- بازنگری و تکمیل فصل نقشه‌ها و مدارک
- بازنگری عمده و اضافه‌شدن بخش‌های جدید در پیوست 1 مبحث، شامل سیستم‌های نیرو، سیستم اتصال به زمین، سطح مقطع هادی‌های حفاظتی، حفاظتی- خنثی، هم‌بندی اصلی و اضافی، الکترودهای اتصال زمین
- بازنگری و تکمیل پیوست 2 مبحث، شامل مبانی عمومی سیستم روشنایی داخلی
- بازنگری و تکمیل پیوست 3 مبحث، شامل مبانی عمومی استفاده از ضریب همزمانی
- اضافه شدن پیوست 4 به مبحث، شامل مبانی عمومی سیستم اعلام حریق
- اضافه شدن پیوست 5 به مبحث، شامل  مبانی عمومی بانک خازن
- اضافه شدن پیوست 6 به مبحث، شامل درجه حفاظت بدنه لوازم و تجهیزات الکتریکی در برابر نفوذ رطوبت و اشیاء خارجی
- اضافه شدن پیوست 7 به مبحث، شامل حریم شبکه‌های برق
- اضافه شدن پیوست 8 به مبحث، شامل محتوای نقشه‌ها و مدارک فنی طرح تأسیسات برقی
در انتها کمیته تخصصی از کلیه مهندسان، سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها و صاحب‌نظران که نظرات و پیشنهادات خود را ارائه نموده‌اند، صمیمانه تشکر و قدردانی می‌نماید. بدیهی است در صورت دریافت نظرات و پیشنهادات جدید دیگر، کمیته تخصصی آن‌ها را حفظ و مجدداً مورد بررسی قرار داده و در ویرایش جدید، مورد بهره‌برداری قرار خواهد داد.


کمیته تخصصی مبحث سیزدهم مقررات ملّی ساختمان
1395 

کتابهای تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمان در سایت آزمون تاپ مشاهده نمایید(کلیک کنید(

 

مواد آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان (منابع آزمون نظام مهندسی) رشته عمران (محاسبات)

مواد آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان (منابع آزمون نظام مهندسی) رشته عمران (نظارت)

مواد آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان (منابع آزمون نظام مهندسی) رشته عمران (اجرا)

مواد آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان (منابع آزمون نظام مهندسی) رشته تاسیسات مکانیکی (طراحی)

مواد آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان (منابع آزمون نظام مهندسی) رشته تاسیسات مکانیکی (نظارت)

مواد آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان (منابع آزمون نظام مهندسی) رشته تاسیسات برقی (نظارت) بهمن 97

مواد آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان (منابع آزمون نظام مهندسی) رشته تاسیسات برقی (طراحی) بهمن 97

مواد آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان (منابع آزمون نظام مهندسی) رشته شهرسازی بهمن 97

مواد آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان (منابع آزمون نظام مهندسی) رشته نقشه برداری بهمن 97

مواد آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان (منابع آزمون نظام مهندسی) رشته ترافیک بهمن 97

مواد آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان (منابع آزمون نظام مهندسی) رشته معماری (طراحی) بهمن 97

مواد آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان (منابع آزمون نظام مهندسی) رشته معماری (نظارت) بهمن 97

مواد آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان (منابع آزمون نظام مهندسی) رشته معماری (اجرا) بهمن 97

 

فهرست مطالب

 

 

13-1 مبانی عمومی 
 
13-2 کلیات                                        
13-2-1 دامنه کاربرد                                            
13-2-2 هدف                                                                                   
13-2-3 تعاریف عمومی
 
13-3 اصول اساسی در تأسیسات برق                                                         
13-3-1 اصول حفاظت                                                                      
13-3-2 طراحی                                                                               
13-3-3 انتخاب تجهیزات الکتریکی                                                       
13-3-4 نصب و برپایی                                                                       
13-3-5 آزمون‌های اولیه و کنترل
 
13-4 برآورد درخواست نیروی برق (تقاضا، دیماند)                                  
13-4-1 کلیات                                                                                
13-4-2 برآورد توان کل نصب شده                                                        
13-4-3 غیر هم‌زمانی مصارف و تخمین ضریب هم‌زمانی 
 
13-5 منابع تأمین نیروی برق (سرویس مشترک)                                      
13-5-1 کلیات                                                                                
13-5-2 تأسیسات انشعاب برق فشارضعیف (منشعب از شبکه‌های عمومی)        
13-5-3 انشعاب برق فشار متوسط (اختصاصی)                                        
13-5-4 اتصال زمین                                                                         
13-5-5 نیروی برق اضطراری (برق اضطراری)                                           
13-5-6 نیروی برق ایمنی  
 
13-6 تابلوهای توزیع نیرو، تجهیزات، وسایل حفاظت و کنترل                 
13-6-1 کلیات                                                                            
13-6-2 تجهیزات، وسایل حفاظت و کنترل 
 
13-7 مدارها (کابل‌کشی – سیم‌کشی)                                                     
13-7-1 کلیات                                                                                
13-7-2 کابل‌ و کابل‌کشی                                                                   
13-7-3 سیم کشی 
 
13-8 تجهیزات سیم‌کشی                                                                        
13-8-1 کلیات                                                                                
13-8-2 کلیدها                                                                               
13-8-3 پریزها 
 
13-9 تأسیسات جریان ضعیف                                                                  
13-9-1 کلیات                                                                                
13-9-2 سیستم تلفن                                                                      
13-9-3 سیستم‌های احضار، در بازکن (ارتباط صوتی و یا صوتی – تصویری) و زنگ اخبار                                             
13-9-4 سیستم اعلام‌حریق                                                               
13-9-5 سیستم صوتی و اعلام خطر                                                    
13-9-6 سیستم آنتن مرکزی تلویزیون و ماهواره                                     
13-9-7 شبکه‌ کامپیوتر                                                                    
13-9-8 سیستم‌ مدیریت هوشمند ساختمان (BMS)                              
13-9-9 الزامات سایر سیستم‌های جریان‌ضعیف 
 
13-10 محیط‌های عادی و مخصوص                                                          
13-10-1 کلیات                                                                           
13-10-2 محیط‌های باشرایط عادی (محیط‌های خشک)                            
13-10-3 محیط‌های نمناک – محیط‌های مرطوب                                   
13-10-4 حمام‌ها و دوش‌ها در منازل، هتل‌ها و نظایر آن                           
13-10-5 استخر                                                                            
13-10-6 سونای خشک                                                                   
13-10-7 سونای بخار                                                                      
13-10-8 محیط‌های گرم                                                                 
13-10-9 محیط‌های مخصوص دیگر 
 
13-11 محتوای نقشه‌ها ومدارک فنی طرح تأسیسات برقی                     
13-11-1 کلیات  
 
پیوست1-  سیستم‌های نیروی برق
پ 1-1 کلیات                                                                              
پ 1-2 مشخصه‌های اصلی سیستم TN                                                
پ 1-3 سطح مقطع هادی خنثی                                                         
پ 1-4 سطح مقطع هادی حفاظتی، حفاظتی – خنثی                              
پ 1-5 سطح مقطع هادی هم‌بندی اصلی                                              
پ 1-6 سطح مقطع هادی‌های هم‌بندی اضافی                                        
پ 1-7 هادی اتصال زمین                                                                 
پ 1-8 ترمینال یا شینه اصلی اتصال زمین                                            
پ 1-9 مقررات اضافی مربوط به هادی‌های حفاظتی، هم‌بندی‌ها و اتصال زمین 
پ 1-10 الکترود زمین
 
پیوست 2-  مبانی عمومی سیستم روشنایی داخلی                                
پ 2-1 کلیات                                                                                
پ 2-2 استاندارد روشنایی داخلی                                                        
پ 2-3 نحوه استفاده                                                                       
پ 2-4 نکات عمومی قابل توجه در طراحی سیستم روشنایی داخلی              
پ2-5 جدول شدت روشنایی اماکن بر حسب لوکس 
 
پیوست 3 - مبانی عمومی استفاده از ضریب همزمانی                            
پ 3-1 کلیات                                                                                
پ 3-2 اصول و مبانی عمومی                                                              
پ 3-3 حداکثر درخواست نیروی برق (تقاضا، دیماند) تأسیسات برقی              
پ 3-4 مدارهای توزیع                                                                     
پ 3-5 مدارهای نهایی
 
پیوست 4 - مبانی عمومی سیستم اعلام حریق                                       
پ 4-1 کلیات                                                                                
پ4-2 سیستم‌های مرتبط با سیستم اعلام حریق  
 
پیوست 5 - مبانی عمومی بانک خازن                                                      
پ 5-1 کلیات
 
پیوست 6 - درجه حفاظت بدنه لوازم و تجهیزات الکتریکی در برابر نفوذ رطوبت و اشیاء خارجی                        پ 6-1 کلیات
 
پیوست 7 - حریم شبکه‌های برق                                                            
پ 7-1 کلیات                                                                                
پ 7-2 حریم شبکه برق
 
پیوست 8- محتوای نقشه‌ها و مدارک فنی طرح تأسیسات ‌برقی                                                                   
پ 8-1 کلیات                                                                                
پ 8-2 محتوای نقشه‌های طرح تأسیسات برقی                                       
پ 8-3 محتوای مدارک فنی طرح تأسیسات برقی
 
پیوست 9- واژه نامه فارسی – انگلیسی 
پیوست 10-  مقررات و استانداردهای قابل استفاده

مواد آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان (منابع آزمون نظام مهندسی) رشته عمران (محاسبات)

مواد آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان (منابع آزمون نظام مهندسی) رشته عمران (نظارت)

مواد آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان (منابع آزمون نظام مهندسی) رشته عمران (اجرا)

مواد آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان (منابع آزمون نظام مهندسی) رشته تاسیسات مکانیکی (طراحی)

مواد آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان (منابع آزمون نظام مهندسی) رشته تاسیسات مکانیکی (نظارت)

مواد آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان (منابع آزمون نظام مهندسی) رشته تاسیسات برقی (نظارت) بهمن 97

مواد آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان (منابع آزمون نظام مهندسی) رشته تاسیسات برقی (طراحی) بهمن 97

مواد آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان (منابع آزمون نظام مهندسی) رشته شهرسازی بهمن 97

مواد آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان (منابع آزمون نظام مهندسی) رشته نقشه برداری بهمن 97

مواد آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان (منابع آزمون نظام مهندسی) رشته ترافیک بهمن 97

مواد آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان (منابع آزمون نظام مهندسی) رشته معماری (طراحی) بهمن 97

مواد آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان (منابع آزمون نظام مهندسی) رشته معماری (نظارت) بهمن 97

مواد آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان (منابع آزمون نظام مهندسی) رشته معماری (اجرا) بهمن 97

 

شما میتوانید نظر خود را در مورد این مطلب بیان کنید.

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
حروف بزرگ و کوچک یکسان است.