منوی محصولات
منوی محصولات

مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان( تاسیسات بهداشتی) -ویرایش چهارم- نظام مهندسی

مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان( تاسیسات بهداشتی) -ویرایش چهارم- نظام مهندسی
ناشر نشر توسعه ایران
نویسنده
تعداد صفحات ۲۱۸
قیمت پشت جلد ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش ۲۰,۹۰۰ تومان
۵٪ تخفیف

مقدمه ویرایش چهارم  مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان( تاسیسات بهداشتی) - نظام مهندسی

نخستین ویرایش مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان، در اوایل دهه 70 توسط زنده یاد مهندس حشمت‌اله منصف تهیه شد و در سال 1372 به تصویب هیئت وزیران رسید و از آن تاریخ به بعد این مبحث دو بار توسط کمیته‌های تخصصی وقت به ریاست ایشان مورد بازنگری قرار گرفت. به روز نمودن استانداردها، به‌کار‌گیری فن‌آوری‌ها و روش‌های جدید در طراحی و اجرای ساختمان‌ها و دریافت نظرات دست اندرکاران ساخت و ساز در کشور، بازنگری مباحث مقررات ملی ساختمان را هر چند سال یک بار ضروری می نماید.
تهیة ویرایش حاضر مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان، از تیر ماه سال 1393 بر پایة همان استخوان‌بندی متن اولیه و زیر نظر مستقیم آقای مهندس منصف آغاز شد و تا اواخر سال 1395 ادامه یافت. پس از وداع همیشگی آقای مهندس منصف با جامعه مهندسی کشور در شهریور ماه سال 1395، کمیتة تخصصی مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان تمام سعی خود را نسبت به حفظ خط مشی ایشان در تدوین مقررات به کار بست. 
یکی از موارد مهم مورد بحث در جریان بازنگری اخیر مبحث موضوع امکان دسترسی به لوله‌های تأسیساتی در هر شرایط بود. عبور لوله‌های تأسیساتی یک واحد ساختمانی از املاک خصوصی واحدهای دیگر، از جمله لوله‌های فاضلاب طبقات بالا که معمولاً در سقف کاذب طبقه زیرین اجرا می‌شود، از نظر دسترسی اغلب مورد سؤال مهندسان ناظر و دست اندرکاران نگهداری و راهبری تأسیسات ساختمان‌ها می باشد. روشن است که راه حل این مشکل بیش از آن که تأسیساتی باشد، یک موضوع معماری است که باید مسیر عبور لوله‌ها و سایر شبکه‌های تأسیساتی در طراحی معماری ساختمان مد نظر قرار گیرد. الزام حل این مشکل بین رشته ای‌، که با حضور مسئولین کمیته های تخصصی مباحث بیست و دو گانه مقررات ملی ساختمان در جلسة شورای تدوین مقررات مطرح و به تصویب رسیده است می تواند با همکاری و هماهنگی کامل بین بخش‌های مختلف طراحی ساختمان، یکی از مشکلات جدی چندین سالة مطرح در ساختمان ها را رفع نماید.
 تغییرات عمده در متن ویرایش حاضر این مبحث نسبت به ویرایش قبلی را می توان به شرح زیر برشمرد:
- بازنگری در فصل توزیع آب سرد و گرم مصرفی و محدود کردن میزان آب خروجی از شیرهای برداشت لوازم بهداشتی، به منظور بهینه سازی مصرف آب.
- بازنگری در مشخصات مصالح مورد استفاده در توزیع آب سرد و گرم مصرفی از نظر میزان مجاز سرب و دمای کار مصالح مورد استفاده در سیستم آب گرم مصرفی.
- بازنگری در مسیر عبور لوله‌های تأسیسات بهداشتی در ساختمان‌ها با هدف حفظ استقلال واحد‌های ساختمانی و دسترسی آسان به لوله‌ها.
- شفاف‌سازی و تأکید بر غیر قابل اشتعال بودن لوله‌های پلاستیکی مورد استفاده در لوله‌کشی‌های فاضلاب، هواکش فاضلاب و آب باران که معمولاً خالی از آب می‌باشند و به صورت غیر مدفون در ساختمان نصب می‌شوند، با هدف جلوگیری از گسترش حریق در ساختمان‌ها.
- اضافه شدن الزامات مربوط به پیش‌بینی مسیر تخلیة ثانویه یا اضطراری آب باران بام ساختمان‌ها.
- اضافه شدن الزامات مربوط به نصب لوازم بهداشتی ویژة استفادة افراد معلول در فصل دوم مبحث که در این ویرایش به لوازم بهداشتی اختصاص یافته است.
- اضافه شدن پیوست شماره 10 با عنوان " فهرست بازرسی مراحل طراحی تأسیسات بهداشتی ساختمان" با هدف راهنمایی مهندسان در طراحی تأسیسات بهداشتی ساختمان‌ها و کنترل سرفصل‌های کار‌هایی که باید انجام شود.
در پایان، این کمیتة تخصصی از کلیة مهندسان، شرکت‌های سازنده لوازم و مصالح تأسیسات بهداشتی و سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها که با ارسال نظرات و پیشنهادات ارزنده خود این کمیته را در انجام تعهداتش یاری نموده‌اند صمیمانه تشکر و قدردانی می‌نماید و امیدوار است این همکاری جامعه مهندسی کشور به طور پیوسته تداوم یابد تا نظرات و پیشنهادات جدید در ویرایش بعدی مبحث مورد بهره‌برداری قرار گیرد.


کمیتة تخصصی مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان
                                  1396               
                      

 

مواد آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان (منابع آزمون نظام مهندسی) رشته عمران (محاسبات)

مواد آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان (منابع آزمون نظام مهندسی) رشته عمران (نظارت)

مواد آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان (منابع آزمون نظام مهندسی) رشته عمران (اجرا)

مواد آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان (منابع آزمون نظام مهندسی) رشته تاسیسات مکانیکی (طراحی)

مواد آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان (منابع آزمون نظام مهندسی) رشته تاسیسات مکانیکی (نظارت)

مواد آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان (منابع آزمون نظام مهندسی) رشته تاسیسات برقی (نظارت) بهمن 97

مواد آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان (منابع آزمون نظام مهندسی) رشته تاسیسات برقی (طراحی) بهمن 97

مواد آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان (منابع آزمون نظام مهندسی) رشته شهرسازی بهمن 97

مواد آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان (منابع آزمون نظام مهندسی) رشته نقشه برداری بهمن 97

مواد آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان (منابع آزمون نظام مهندسی) رشته ترافیک بهمن 97

مواد آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان (منابع آزمون نظام مهندسی) رشته معماری (طراحی) بهمن 97

مواد آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان (منابع آزمون نظام مهندسی) رشته معماری (نظارت) بهمن 97

مواد آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان (منابع آزمون نظام مهندسی) رشته معماری (اجرا) بهمن 97

 

فهرست مطالب مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان( تاسیسات بهداشتی) - نظام مهندسی
    
16-1  کلیات                                                                                    
116-1-1 دامنه                                                                                   
116-1-2 استانداردها                                                                            
216-1-3 راهبری و نگهداری                                                                   
16-1-4 تخریب                                                                                 
16-1-5 مصالح                                                                                  
16-1-6 مدارک فنی                                                                            
16-1-7 فضای نصب لوازم بهداشتی                                                         
16-1-8 حفاظت لوله‌کشی                                                                    
16-1-9 حفاظت اجزای ساختمان                                                           
16-1-10 بازرسی و آزمایش                                                                  
816-1-11 تعاریف                                                                               
    
16-2  لوازم بهداشتی                                                                      
2516-2-1 دامنه                                                                                 
2516-2-2 جنس و ساخت                                                                     
2516-2-3 تعداد لوازم بهداشتی                                                               
2716-2-4 نصب لوازم بهداشتی                                                               
2816-2-5 الزامات انتخاب و نصب لوازم بهداشتی                                          
    
16-3 توزیع آب مصرفی در ساختمان                                                
3916-3-1 دامنه                                                                                  
3916-3-2 آب مورد نیاز                                                                        
40 16-3-3 طراحی لوله‌کشی توزیع آب مصرفی                                             
41 16-3-4 انتخاب مصالح                                                                       
4616-3-5 اجرای لوله‌کشی                                                                    
5816-3-6 ذخیره سازی و تنظیم فشار آب                                                  
6116-3-7 حفاظت آب آشامیدنی                                                             
6516-3-8 لوله‌کشی توزیع آب گرم مصرفی                                                 
7316-3-9 ضد عفونی، آزمایش                                                                
    
16-4 لوله‌کشی فاضلاب بهداشتی ساختمان                                        
8116-4-1 دامنه                                                                                 
8116-4-2 طراحی لوله‌کشی فاضلاب                                                         
8216-4-3 انتخاب مصالح                                                                       
9316-4-4 اجرای لوله‌کشی                                                                   
10016-4-5 آزمایش                                                                             
    
16-5 لوله‌کشی هواکش فاضلاب                                                      
10716-5-1 دامنه                                                                               
10716-5-2 طراحی لوله‌کشی هواکش فاضلاب                                            
10716-5-3 انتخاب مصالح                                                                     
11716-5-4 اجرای لوله‌کشی                                                                  
11716-5-5 آزمایش                                                                            
    
16-6 لوله‌کشی آب باران ساختمان                                                  
12116-6-1 دامنه                                                                                
12116-6-2 طراحی لوله‌کشی آب باران                                                     
12216-6-3 انتخاب مصالح                                                                     
12516-6-4 اجرای لوله‌کشی                                                                 
131 16-6-5 آزمایش                                                                             
    
16-7 بست و تکیه‌گاه                                                                   
13516-7-1 دامنه                                                                               
13516-7-2 نکات عمومی                                                                      
13616-7-3 بست و تکیه‌گاه لوله‌های قائم                                                   
13716-7-4 بست و تکیه‌گاه لوله‌های افقی                                                  
13916-7-5 محل بست‌ها و تکیه‌گاه‌ها                                                       

پیوست1 اندازه‌گذاری لوله‌ها در لوله‌کشی توزیع آب مصرفی ساختمان   
پ 1-1 کلیات                                                                                
پ 1-2  تعیین حداکثر مصرف لحظهای آب                                            
پ 1-3  تعیین حداکثر مصرف لحظه‌ای محتمل                                       
پ 1-4  افت فشار در طول لوله                                                           
پ 1-5  اندازه‌گذاری لوله‌ها                                                               
پ 1-6  نکات دیگری دربارة اندازه‌گذاری لوله‌ها                                       
    
پیوست2 علائم ترسیمی در لوله‌کشی توزیع آب مصرفی ساختمان        
پ 2-1                                                                  
پ 2-2                                                                  
پ 2-3                                                                  
پ 2-4  علائم ترسیمی                                                                     
    
پیوست3 اندازه‌گذاری لوله‌ها در لوله‌کشی فاضلاب بهداشتی ساختمان  
پ 3-1 کلیات                                                                                
پ 3-2 تعیین حداکثر جریان لحظه‌ای فاضلاب                                        
پ 3-3  تعیین قطر نامی لولة مورد نیاز                                                
پ 3-4 نکات دیگری درباره اندازه‌گذاری لوله‌ها                                        
    
پیوست4 علائم ترسیمی در لوله‌کشی فاضلاب بهداشتی ساختمان        
پ 4-1                                                                  
پ 4-2                                                                  
پ 4-3                                                                  
 پ 4-4  علائم ترسیمی                                                                     
    
پیوست5 اندازه‌گذاری لوله‌ها در لوله‌کشی هواکش فاضلاب                  
پ 5-1  کلیات                                                                               
پ 5-2 تعیین مقدار D.F.U. برای لوازم بهداشتی مختلف                         
پ 5-3  تعیین قطر نامی لولة مورد نیاز                                                
پ 5-4  نکات دیگری درباره اندازه‌گذاری لوله‌ها                                       
    
پیوست6 علائم ترسیمی در لوله‌کشی هواکش فاضلاب                        
پ 6-1                                                                  
پ 6-2                                                                  
پ 6-3                                                                  
پ 6-4  علائم ترسیمی                                                                     


پیوست7 اندازه‌گذاری لوله‌ها در لوله‌کشی آب باران ساختمان              
پ 7-1  کلیات                                                                               
پ 7-2  تعیین قطر نامی لوله‌های قائم                                                  
پ 7-3  تعیین قطر نامی لوله‌های افقی                                                 
    
پیوست8 علائم ترسیمی در لوله‌کشی آب باران ساختمان                    
پ 8-1                                                                  
پ 8-2                                                                  
پ 8-3                                                                  
پ 8-4  علائم ترسیمی                                                                     

پیوست 9 آب خاکستری                                                                

پ 9-1  کلیات                                                                               
پ 9-2                                                                  
پ 9-3                                                                  
پ 9-4                                                                  
پ 9-5                                                                  
پ 9-6                                                                  
پ 9-7                                                                  
پ 9-8                                                                  
پ 9-9                                                                  
پ9-10                                                                 
    
پیوست 10 فهرست بازرسی مراحل طراحی تأسیسات بهداشتی ساختمان  
پ 10-1 مرحلة اول طراحی                                                                   
پ 10-2 مرحلة دوم طراحی                                                                  
پ 10-3 نکات کلی در مورد نقشه‌ها                                                         
    
واژ‌نامة فارسی -  انگلیسی                                                              
    
فهرست استانداردهایی که در این مبحث به آن‌ها ارجاع شده است.     

مواد آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان (منابع آزمون نظام مهندسی) رشته عمران (محاسبات)

مواد آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان (منابع آزمون نظام مهندسی) رشته عمران (نظارت)

مواد آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان (منابع آزمون نظام مهندسی) رشته عمران (اجرا)

مواد آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان (منابع آزمون نظام مهندسی) رشته تاسیسات مکانیکی (طراحی)

مواد آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان (منابع آزمون نظام مهندسی) رشته تاسیسات مکانیکی (نظارت)

مواد آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان (منابع آزمون نظام مهندسی) رشته تاسیسات برقی (نظارت) بهمن 97

مواد آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان (منابع آزمون نظام مهندسی) رشته تاسیسات برقی (طراحی) بهمن 97

مواد آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان (منابع آزمون نظام مهندسی) رشته شهرسازی بهمن 97

مواد آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان (منابع آزمون نظام مهندسی) رشته نقشه برداری بهمن 97

مواد آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان (منابع آزمون نظام مهندسی) رشته ترافیک بهمن 97

مواد آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان (منابع آزمون نظام مهندسی) رشته معماری (طراحی) بهمن 97

مواد آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان (منابع آزمون نظام مهندسی) رشته معماری (نظارت) بهمن 97

مواد آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان (منابع آزمون نظام مهندسی) رشته معماری (اجرا) بهمن 97

 

شما میتوانید نظر خود را در مورد این مطلب بیان کنید.

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
حروف بزرگ و کوچک یکسان است.