منوی محصولات
منوی محصولات

مقالات با برچسب اصول عملکرد

اصول عملکرد لامپهای فلورسنت

چهارشنبه ۲ فروردین ۱۳۹۶

امروزه روشنایی بسیاری از مکان ها توسط لامپ های فلئورسان صورت می گیرد. لزوم آشنایی با اتفاقات درون آن برای یک دانشجوی رشتۀ برق بر کسی پوشیده نیست؛ در پایان این مقاله می دلیل داغ نشدن این لامپ ها نسبت به نوع نئونی را خواهید دانست. همچنین دلیل …