منوی محصولات
منوی محصولات

مقالات با برچسب اتصالات

شینه بندی و انواع آن

یکشنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۵

باس بار یا شینه عبارت است از یک هادی به شکل لوله ای یا سیمی و یا تسمه ای که انرژی الکتریکی از نیروگاهها, ترانسفورماتورها و یا خطوط انتقال و از طریق آن به مراکز مصرف منتقل می شود بعبارت ساده تر شینه یک هادی است که بوسیلۀ انشعابات متعدد به منابع تولید و …