منوی محصولات
منوی محصولات

مقالات با برچسب مشخصات کلی کابلها

کابل و کابل کشی

یکشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۵

۱- کابل های فشار ضعیف و متوسط            بیش از 90% کابلهای جریان زیاد دارای عایقی از کاغذ آغشته به روغن می باشند .      بدین معنی که سیمها با نوارهای کاغذی باند پیچی شده و سپس به نوعی از روغن معدنی غلیظ اغشته می …

مشخصات کلی کابلها

یکشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۵

مشخصات کلی کابلها  ساختمان کابلها: شناسائی کابلها: قابلیت تحمل بار کابلها پلاک خوانی الکترو موتورها: انواع حفاظتها طبق استاندارد دین 40050   کابل:  چند نکته مهم و کوتاه:  مقاومت: عبارت است از عکس ال عملی که هر عنصر با …