منوی محصولات
منوی محصولات

مقالات با برچسب ساخت میکروسکوپ

مقایسه بین میکروفونهای مختلف

یکشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۶

میکروفونها یا مبدلهای الکتروآکوستیکی، دستگاههایی هستند که تغییرات انرژی آکوستیکی را به انرژی الکتریکی تبدیل می کنند. (ضمناً عکس این مطلب نیز در مورد بلندگوها صادق است). همانطور که می دانیم انرژی صوتی از نوع انرژی مکانیکی است و با جرم، محیط …