منوی محصولات
منوی محصولات

مقالات با برچسب دنده عقب خودرو

مدار هشدار دنده عقب خودرو ملودیک با استفاده از MU66

یکشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۵

ساختنی امروز با مدار هشدار دنده عقب خودرو با شماست . همان طور که حتما می‌دانید ، هشدار دنده عقب خودرو دستگاهی است که در زمان حرکت دنده عقب خودرو ، بوقی را برای هشدار به محیط اطراف به صدا در می‌آورد تا به بقیه رانندگان و هشدار دهند. اگر صاحب خودرو …