منوی محصولات
منوی محصولات

مقالات با برچسب مدار رادیو دیجیتالی ساده

مدار رادیو دیجیتالی ساده با دکمه اسکن

یکشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۵

مدار رادیو دیجیتالی با دکمه اسکن این یک مدار رادیو دیجیتالی می باشد که دارای دکمه اسکن اتوماتیک است ، زمانی که کلید  اسکن را بفشارید رادیو شروع به اسکن کانال های رادیویی می نماید و بر روی اولین کانال استوپ و شروع به پخش می کند و با فشردن …