منوی محصولات
منوی محصولات

مقالات با برچسب سیستم های زمین

نیروگاه زمین گرمایی ماتنوسکی

شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۶

ممکن است بحث در خصوص کاربرد انرژیهای تجدید‌پذیر وبویژه انرژی زمین‌گرمایی در کشور روسیه که دارای ذخایر بسیار عظیم سوختهای فسیلی (بویژه گاز طبیعی) است قدری عجیب به نظر می‌آید. اما حتی این کشور غنی از انرژی نیز در برخی از نقاط دور دست خود با مشکل …

کلید های ارت فالت و نشتی جریان

چهارشنبه ۲ فروردین ۱۳۹۶

یکی از عوامل اصلی در بروز خسارات مالی ، صدمات و تلفات جانی به ویژه در منازل  مسکونی ، مراکز اداری ، تجاری و مجتمع های صنعتی عدم رعایت مسائل ایمنی در استفاده از انرژی برق میباشد .  بمنظور حفاظت از جان افراد در مقابل خطر برق گرفتگی و جلوگیری  …