منوی محصولات
منوی محصولات

مقالات با برچسب ارتینگ

کلید های ارت فالت و نشتی جریان

چهارشنبه ۲ فروردین ۱۳۹۶

یکی از عوامل اصلی در بروز خسارات مالی ، صدمات و تلفات جانی به ویژه در منازل  مسکونی ، مراکز اداری ، تجاری و مجتمع های صنعتی عدم رعایت مسائل ایمنی در استفاده از انرژی برق میباشد .  بمنظور حفاظت از جان افراد در مقابل خطر برق گرفتگی و جلوگیری  …