منوی محصولات
منوی محصولات

مقالات با برچسب سیکسیونر

کلیدهای قدرت

شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵

کلیدهای قدرت به دو دسته تقسیم میشوند :  1- کلید بدون قابلیت قطع زیر بار (سکسیونر)  2-کلید با قابلیت قطع زیر بار ( دژنکتور)  سکسیونر : سکسیونر باید در حالت بسته یک ارتباط گالوانیکی محکم و مطمئن در کنتاکت هر قطب برقرار می سازد و مانع افت …