منوی محصولات
منوی محصولات

مقالات با برچسب سریع السیر

قطارهای سریع السیر

چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۶

همانطور که می دونید در مواد به طور طبیعی اگر درون آنها جریانی برقرار بشه الکترونها در مسیر میدان الکتریکی جاری می شند. و می دانیم در دماهای معمولی ارتعاشات اتمی وجود دارند و الکترونها در اثر برخورد با آنها انرژی از دست می دهند این خاصیت مقاومت …