منوی محصولات
منوی محصولات

مقالات با برچسب ربات دارو فروش

شغل هایی آینده ربات ها

یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

رباتها از اجزای مکانیکی به همراه الکترونیک و برنامه نویسی تشکیل شده اند و به وسیله آنها می توان کارهایی که به صورت یکنواخت و یا خشن می باشد انجام داد. آنها سه ویژگی دارند که می توان از آن استفاده کردکه عبارتند از هوش مجازی و درک و خلاقیت که خیلی از …