منوی محصولات
منوی محصولات

مقالات با برچسب نظامی

شرایط و نحوه ورود به سازمان نظام مهندسی

چهارشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۶

طبق آمارهای تقریبی، سازمان نظام پزشکی حدود ۲۰۰ هزار عضو دارد که شامل پزشکان، داروسازان، دندانپزشکان و... می‌باشد. این در حالی است که سازمان نظام مهندسی ساختمان به تنهایی چیزی حدود ۵۰ هزار عضو در سراسر کشور دارد؛ به گونه‌ای که چندین سازمان نظام …