منوی محصولات
منوی محصولات

مقالات با برچسب سیستم ویدئو کنفرانس

سیستم ویدئو کنفرانس

دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

مدیریت زمان امروزه در بسیاری از کشورهای پیشرفته و صنعتی بعنوان یکی از بنیادی ترین اصولی قلمداد میگردد که مدیران را در راستای اهداف استراتژیک خود هدایت مینمایند . یکی از مهمترین عواملی که ذهن محققین را بخود مشغول داشته سفرهای درون شهری و برون شهری …