منوی محصولات
منوی محصولات

مقالات با برچسب آنتن

آنتن های اندازه گیری و مونیتورینگ

جمعه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

یافت بیشترین سیگنال ممکنه از محیط اطراف و به کارگیری این سیگنال در ورودی گیرنده ضمن می نیمم کردن قله نویز و تداخل سیگنالها ، هدف آنتن های گیرنده است. مشخصه های خاص آنتن ِ مونیتورینگ بوسیله کاربردهای مخصوص آن به طور وسیعی ، معلوم شده است. هنگام انتخاب …