منوی محصولات
منوی محصولات

مقالات با برچسب دما

ترموکوپل

شنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۶

بعضی از عناصر مولکولهای آن خاصیت مغناطیسی دارند مثل آهن که در حالت عادی از نظر مغناطیسی خنثی است ولی در میدان الکتریکی اگر قرار بگیرد مولکولهای آن منظم شده و خاصیت آهن ربائی پیدا میکند.همینطور برخی از فلزات الکتریکی خاصیت الکتریکی دارند که با گرما …