منوی محصولات
منوی محصولات

مقالات با برچسب جبران ساز

جبران سازی توان راکتیو

چهارشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۶

جبران سازی توان راکتیو یکی از ابزار بهینه سازی هزینه انرژی و برگشت سریع سـرمایه است. در طول چند سال گذشته با بهره گیری از مواد جدید و روشهای تولید پیشرفته، خازنهایی با تلفات بسیار اندک در حجم های کوچک ساخته شده است. با توسـعه وتولیـد کنتاکتـورهای …